Vedtak for budsjett, økonomiplan og betalings- og gebyrregulativ