Vil du stemme hjemme?

Om du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på forhåndsstemme- eller valglokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Søndag 10. september og mandag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Kaja Risto Godtlibsen er valgansvarlig i Senja kommune. Her fra stemmelokalet i Senja rådhus på Finnsnes.

Hvordan stemme hjemme

Om du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Det er ikke nødvendig å søke, om du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på.

Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på, for å avtale tidspunkt. 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

  • Frist for søknad er onsdag 6. september 2023 kl. 10.00.
  • Søknad sendes til Valgstyret i Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes, på e-post post@senja.kommune.no, eller telefon 78 87 10 00.

Alt om kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - Senja kommune