Informasjon om start og hverdag for våre skoler og barnehager

Informasjon om start og hverdag for våre skoler og barnehager

Mandag 17. august er det oppstart for grunnskolene i Senja kommune. Både skoler og barnehager starter på gult nivå i "trafikklysmodellen" for koronatiltak. 

Helsemyndighetene har bestemt at skoler og barnehager etter ferien starter på gult nivå i trafikklysmodellen. Det er samme nivå som før ferien, og hverdagen som møter barna er derfor mye lik den de allerede kjenner. 

Tre grunnpilarer for smittevern

Hovedprinsippene for gult nivå er: 

 1. Ingen syke skal møte i skole eller barnehage
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak, som å unngå håndhilsing og klemming mellom ansatte og unngå trengsel og samlinger.  Avdelinger i barnehager og skoleklasser deles i kohorter, og det skal helst være avstand mellom kohorter som ikke samarbeider. 

Alle våre skoler og barnehager er ulik i antall elever og tilgjengelig areal, og det er derfor variasjoner i tiltak fra sted til sted. Informasjon om dette fås derfor av den enkelte skole eller barnehage.  

For å lese mer om trafikklysmodellen, og hvilke tiltak det betyr i skoler og barnehager, se lenkene under: 

Utdanningsdirektoratet - Veileder nivåinndeling 1.- 7. trinn

Utdanningsdirektoratet - Veileder nivåinndeling ungdomsskole og VGS

Utdanningsdirektoratet - Veileder nivåinndeling barnehage

Tidspunkt for oppmøte på skolene

På grunn av hensynet til smittevern vil de forskjellige skolene organisere første skoledag ulikt, alt etter hvor stor førsteklassene er. Skolene legger ut informasjon om dette på sine Facebook-sider, eller andre informasjonskanaler som "It's learning". Den enkelte skole kan også kontaktes ved spørsmål.

Under finner du oversikt over starttidspunkt på første skoledag, mandag 17. august ved de ulike skolene. For informasjon om SFO kan den enkelte skole kontaktes direkte.

 • Finnsnes barneskole:                  

1.trinn kl. 09.30

2.-7.trinn kl. 08.45

 

 • Finnsnes ungdomsskole:            

Alle årstrinn kl. 08.45

8.trinn møter i gymsalen

9. og 10.trinn møter på klasserom
 

 • Silsand barneskole:                      

1.trinn kl. 09.00

2.- 3.trinn kl. 08.20

4.-7.trinn kl. 08.25

 

 • Trollvik skole:                                  

Alle årstrinn kl. 08.25
 

 • Gibostad skole:

Alle årstrinn kl. 08.25

 

 • Kårvik skole:                                    

Alle årstrinn kl. 08.55
 

 • Rossfjord skole:                              

Alle årstrinn kl. 08.05

 

 • Vikstranda skole:                          

Alle årstrinn kl. 08.30

 

 • Botnhamn skole:                           

Alle årstrinn kl. 08.25

 

 • Husøy skole:                                    

Alle årstrinn kl. 09.00

 

 • Stonglandet skole:                        

Alle årstrinn kl. 08.30
 

 • Medby skole:                                  

Alle årstrinn kl. 08.25
 

 • Gryllefjord skole:                          

Alle årstrinn kl. 09.30

 

 • Senjahopen skole:                       

 Alle årstrinn kl. 09.00

På denne lenken finner du kontaktinformasjon til skolene i Senja kommune.

For kontaktinformasjon til den enkelte barnehage, kan du trykke på denne lenken.

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, skal få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Helsemyndighetene har bestemt at retten til skoleskyss skal gå foran kravet til avstand som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk.

Det betyr at elever bør holde avstand til andre når de tar skolebussen, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever. 

Senja kommune ønsker alle lykke til med det nye skole- og barnehageåret.