Ingen nye smittede i Senja kommune

Ingen nye smittede i Senja kommune

En person som bor og oppholder seg i Tromsø kommune, men med folkeregistrert adresse i Senja kommune, har fått påvist covid-19. Det er derfor ikke ny smitte i Senja kommune, selv om kommunen står oppført med et nytt smittetilfelle. 

I nasjonal statistikk står Senja kommune oppført med 17 tilfeller av covid-19, og kommunen får flere spørsmål om dette. 

Det 17. tilfellet er en person som har folkeregistrert adresse i Senja kommune, men som ikke bor eller oppholder seg her. Personen bor i Tromsø, og smittesporing og oppfølging er gjort av Tromsø kommune.

I Senja kommune har det ikke vært registrert nye tilfeller siden utbruddet i mars og april hvor til sammen 16 innbyggere var smittet. Alle disse er friskmeldte.