Nå kan du registrere deg til vaksinekø, eller om du ikke ønsker vaksine

Nå kan du registrere deg til vaksinekø, eller om du ikke ønsker vaksine

For å få oversikt over de ulike gruppene som skal vaksineres mot covid-19 åpnes det nå registrering for koronavaksine i Senja kommune. Alle innbyggere over 18 år bes registrere seg for om de ønsker vaksine eller ikke. Registrerte vil få SMS når det blir deres tur til å ta vaksine. Også personer som ikke vil vaksineres bes registrere seg.

Senja kommune er i gang med å vaksinere befolkningen mot covid-19 etter myndighetenes prioriterte rekkefølge. For å få oversikt over hvem som tilhører de ulike gruppene i prioriteringslisten bes derfor alle innbyggere registrere seg i vaksinekø.

Hvem skal registrere seg?

  • Alle innbyggere over 18 år. Myndighetene anbefaler i første omgang ikke vaksinen til barn og unge under 18 år, og de trenger derfor ikke registreres nå.
  • Også innbyggere som ikke ønsker vaksine oppfordres til å registrere seg slik at vi vet at de aktivt har fått tilbudet og takket nei.
  • Personer som er tilknyttet omsorgsboliger og sykehjem i kommunen er allerede ivaretatt og trenger ikke benytte seg av registreringen.   Beboere i sykehjem, eldre i omsorgsboliger og personer som hjemmetjenesten skal vaksine er ivaretatt og trenger ikke registrere seg. Hvis du er usikker på om du vil få din vaksine fra personell i hjemmetjenesten, eller om du må registrere deg i vaksinekø, må du spørre hjemmetjenesten.

Hvordan skjer registreringen?

Via et digitalt skjema på kommunens nettside kan alle innbyggere nå registrere seg.

Hvis du ikke kan gjøre digital registrering selv kan andre, for eksempel familie eller kjente, fylle det ut for deg. Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. Man må da være oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.

Det er også opprettet egen vaksinetelefon hvor personell kan hjelpe personer som ikke får til digital registrering selv.

Vaksinasjonstelefonen har åpent fra 09:30 til 11:30 alle hverdager. Telefonnummer er: 77 87 13 13.

Du kan lese mer om registreringen, hjelp til registrering, og gjennomføre registreringen i lenken under:

Koronavaksinering i Senja kommune – Registrer deg

Når vaksineres de som registreres?

Personer som registrerer seg får en bekreftelse på at vi har mottatt registreringen. Når det er din gruppe som er neste i vaksinekøen sendes det ut SMS til den enkelte med lenke til timebestilling for vaksinene.

Vær oppmerksom på at det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får ny SMS om at det er din tur å få vaksine. Dette er avhengig av hvor mange doser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir kalt inn til vaksinering.

Hvor skjer vaksineringen?

Vaksinasjonsstasjonen har lokaler i gamle Silsand ungdomsskole. Adressen er: Hallveien 27, Bygg E, 9303 Silsand. 

Hvor langt har kommunen kommet med vaksineringen?

Kommunen har i midten av januar så langt mottatt, eller venter doser nok til, at prioriterte grupper på sykehjem forventes ferdig vaksinert i uke 3. Noen av disse dosene er også satt av til helsepersonell etter myndighetenes anbefaling.  

Avhengig av antall doser kommunen mottar i tiden fremover kan vi tidligst være i gang med å vaksinere fra vaksinasjonskontor i uke 5. Det er på dette tidspunktet det vil være aktuelt å starte innkalling av de som har registrert seg i vaksinekø, ut fra den nasjonale prioriteringsrekkefølgen.

For oppdatert informasjon om fremdrift på vaksinering, se vår temaside om koronavaksinasjon i Senja kommune i denne lenken.

Ber helsepersonell som vil bidra melde seg

Senja kommune vil under vaksineringen av befolkning ha behov for ekstra ressurser som kan bidra.

Helsepersonell som ikke allerede er ansatt i kommunen bes melde seg om man kan tenke seg bidra. Det kan for eksempel være med selve vaksineringen, eller observasjon etter vaksinering. 

Sektorleder for barne- og familietjenesten, Ann-Heidi Smith-Meyer kontaktes på e-post: ann.heidi.smith.meyer@senja.kommune.no eller på telefon: 91 36 11 91.

Mer informasjon

For å lese mer om registreringen til kø, og om vaksinen, se lenken under:

Koronavaksinering i Senja kommune – Registrer deg

Du kan også lese myndighetenes oppdaterte prioriteringsliste på Folkehelseinstituttets nettside i lenken under:

Folkehelseinstituttet – Oppdatert prioriteringsrekkefølge