Du finner eiendomsskattelistene på Coop i Rossfjord, kommunehusene og rådhuset

Eiendomsskatt 2022 - Offentlig ettersyn

Senja kommune vedtok i kommunestyremøte av 16.12.2021, å videreføre eiendomsskatt for hele kommunen. Det benyttes kommunal takst på alle eiendomstyper.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Senja kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 1. juni 2022. 

Senja kommune legger med dette ut skattelister for 2022 til offentlig ettersyn. Se dokumentene under.

Se skatteliste Senja Fritak - Offentlig ettersyn 2022 (PDF, 560 kB)

Se skatteliste Senja - Offentlig ettersyn 2022 (PDF, 3 MB)

I tillegg til kommunens nettsider legges eiendomsskattelistene ut på følgende steder:

  • Rådhuset Finnsnes
  • Kommunehuset Skaland
  • Kommunehuset Gryllefjord
  • Kommunehuset Vangsvik
  • Coop Rossfjord

Endring i gårds- og bruksnumre i Senja kommune

Vi minner om at mange eiendommer i kommunen har fått nytt gårdsnummer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

  • Gårdsnummer i tidligere Lenvik er ikke endret
  • Gårdsnummer i tidligere Tranøy er gitt et tillegg på 200 for hvert gårdsnummer (201 -)
  • Gårdsnummer i tidligere Berg er gitt et tillegg på 300 for hvert gårdsnummer (301 -)
  • Gårdsnummer i tidligere Torsken er gitt et tillegg på 400 for hvert gårdsnummer (401 -)

For eksempel har Gnr. 2/bnr. 4 i Torsken nå gnr. 402/bnr. 4.

Denne artikkelen omtaler skattelistene for 2022. Skattelister legges årlig ut rundt 1. mars. For siste aktuelle skatteliste, se artikkelen om eiendomsskatt i Senja kommune i denne lenken.