Senja kommune

Stenging av Fv. 862 Mefjordveien, Svarthollatunellen 2.-7. juni, hele døgnet

Stenging av Fv. 862 Mefjordveien, Svarthollatunellen 2.-7. juni, hele døgnet

Det jobbes nå med nytt skredoverbygg ved Fv. 862 Mefjordveien, som skal sikre trafikk mot stein- og issprang samt snøras. På grunn av nedtaking av større løse steinblokker i Svartholla stenges veien for sikkerhets skyld, i perioden torsdag 2. juni-tirsdag 7. juni. I verste fall fram til 14. juni. 

Daglig oppdatering finner du på lenken under:

Veitrafikkmeldinger - Statens vegvesen

Fylkeskommunen orienterer også om dette i Folkebladet og Nordlys samt på opplysningstavlen ved brufoten Silsand, slik at du velger rett vei om du skal til Mefjordvær eller Senjahopen.

Bakgrunn

Fylkestinget i Troms og Finnmark har besluttet å sette av midler til skredsikring av Fv. 862 Mefjordveien i Senja kommune.

Det skal bygges et 100 meter langt skredoverbygg som skal tilknyttes Svarthollatunellen og eksisterende skredoverbygg, som bygges i sin helhet med lukket plasstøpt betongvegg mot Breitinden samt åpen front. Prosjektets geografiske lokasjon er Mefjordbotn i Senja kommune. 

Mer informasjon om veiarbeid Fv. 862 Skredoverbygg, Svartholla - Troms og Finnmark fylkeskommune