For ansatte

For ansatte

Opplæring i bruk av digitale verktøy

Trenger du opplæring eller oppfriskning i bruk av digitale verktøy, ta kontakt med din nærmeste leder og meld i fra. 

Først da får vi en oversikt over hvor mange det gjelder, enten det er kurs i Sharepoint eller Teams, Compilo, Visma, Profil eller andre programmer du bruker i hverdagen. Da kan vi samle flere til praktisk opplæring eller kurs.

Arbeidsverktøy for ansatte i Senja kommune

Webmail for skybrukere E-posttilgang når du ikke er på kontoret.

Ressursstyring Web i Visma.

MinVisma Her finner du blant annet din lønnsslipp.

Compilo er vårt kvalitetssystem hvor du finner rutinebeskrivelser, viktige dokumenter og prosesser for alle tjenesteområdene våre, kan melde avvik, med mer.

Intern utlysning av stillinger Skjema i Visma for intern utlysning av stillinger.

Intranett Alle ansatte - SharepointViktig informasjon til alle ansatte, maler, grafisk profil, etc.

Grafisk profil Designmanual som forteller hvordan du eller en leverandør skal bruke logo, maler, logo, fotos til digitalt bruk og på papir.

Nullstill ditt passord Hvordan får du tilgang til kontoen din, hvis du har glemt passord eller ønsker å skifte passord.

IKT Helpdesk, kun for ansatte

Trenger du hjelp med PC, programmer og lignende? Send en detaljert beskrivelse av ditt problem på e-post til helpdesk@senja.kommune.no.

Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 77 87 10 20

Last ned Fjernhjelp (EXE, 24 MB)lpdesk Senja kommune

Regler som gjelder ansatte

Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. Oversikt over politiske og administrative styringsdokumenter - Senja kommune.

For mer detaljerte rutinebeskrivelser bruker du Compilo, eller ha kontakt med din nærmeste leder.