KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

For ansatte

For ansatte

Korona

I forbindelse med koronaviruset er det viktig at du har god dialog med din nærmeste leder for avklaring og spørsmål om din situasjon. På lenken under kan du også lese overordnede bestemmelser som gjelder arbeidsforhold i forbindelse med korona-situasjonen: 

Korona - hva gjelder for ansatte i kommunen? 

Arbeidsverktøy for ansatte i Senja kommune

IKT Helpdesk

Trenger du hjelp med PC, programmer og lignende?

Send en detaljert beskrivelse av ditt problem på e-post til helpdesk@senja.kommune.no.

Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 77 87 10 20

Regler som gjelder ansatte

Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. På denne lenken finner oversikt over politiske og administrative styringsdokumenter for Senja kommune.

For mer detaljerte rutinebeskrivelser må du bruke Compilo, eller ha kontakt med din nærmeste leder.