For ansatte

For ansatte

Krigen i Ukraina

I forbindelse med mottak av flyktninger i Senja kommune, kan du finne informasjon om hva Senja kommune forbereder av innsats i lenken under. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Alt om mottak av flyktninger fra Ukraina i kommunen - Senja kommune

Informasjon om situasjonen og hvordan det påvirker norske kommuner - KS

Informasjon som berører deg og din jobb, får du fra din nærmeste overordnede direkte, i møter og/eller via sharepoint/intranett eller andre digitale kanaler i regi av Senja kommune.

Merk:

Trenger du opplæring i bruk av digitale verktøy, ta gjerne kontakt med din nærmeste leder og meld i fra. 

Først da får vi en oversikt over hvor mange det gjelder, enten det er kurs i Sharepoint, Compilo, Teams eller andre programmer du bruker i hverdagen. Da kan vi samle flere til praktisk opplæring eller kurs.

Arbeidsverktøy for ansatte i Senja kommune

IKT Helpdesk (kun for ansatte)

Trenger du hjelp med PC, programmer og lignende?

Send en detaljert beskrivelse av ditt problem på e-post til helpdesk@senja.kommune.no.

Dersom du har et meget kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk på tlf. 77 87 10 20

Last ned Fjernhjelp (EXE, 24 MB)

lpdesk Senja kommune

Regler som gjelder ansatte

Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. Oversikt over politiske og administrative styringsdokumenter - Senja kommune.

For mer detaljerte rutinebeskrivelser må du bruke Compilo, eller ha kontakt med din nærmeste leder.