Status covid-19 mandag 17. januar | Uke 3

Antall smittede totalt uke 2: 85 | Antall smittede per uke 3: 12 | Antall vaksinerte uke 2: 482 | Antall vaksinerte i Senja kommune totalt: 1. dose o/16 år: 90,9 % | 2. dose o/16 år: 88,1 % | 3. dose o/18 år: 40,1 % 

Bestill time til test | Koronavaksinasjon | Smittesporingstelefon | Nyheter 

- Flinke og dedikerte helsearbeidere 

- Flinke og dedikerte helsearbeidere 

I kommunestyret 16. desember informerte Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved UIT Norges arktiske universitet, sammen med kommuneoverlege Elisabeth Skogheim, om status i koronasituasjonen og svarte på spørsmål fra politikerne.   

Senja står høyt på hans liste over kommuner som har jobbet eksemplarisk godt. 

- Ansatte i Senja kommune har gjort en solid jobb under koronapandemien så langt. Dere har kompetente helsearbeidere, som er flinke og dedikerte i det de gjør. All honnør til dem, sier Ørjan Olsvik. 

Noen er usikre  

Professoren synes at kommunen har gjort en god jobb med å få innbyggerne vaksinert, men at det ennå er noen etternølere vi trenger å nå ut til.     

Klikk for stort bilde

– Vi kan egentlig dele de som ikke vaksinerer seg i tre hovedgrupper: De som ikke gidder eller bryr seg, de som er usikre og redde for hva de får i kroppen sin og de som prinsipielt er imot alt som blir sagt av myndighetene, oppsummerer Ørjan Olsvik (foto). 

Er du usikker, sjekk faktainformasjon fra Folkehelseinstituttet for hvorfor det er klokt å vaksinere seg. Kommuneoverlege Elisabeth Skogheim forteller at kommunen har nok vaksine til alle, og helsepersonell i kommunen er klare til å sette mange doser framover. 

 - Vaksinatørene våre står på og gjør en uvurderlig jobb, sier Skogheim. Med unntak av noen få dager i julen, har vi vaksinering hver dag. Og rett over nyttår er vi i gang igjen, sier hun. 

Vi har for tiden et lite lager av tester og er derfor noe restriktive på å dele ut. Vi baserer oss derfor på testkriteriene fra Folkehelseinstituttet, forklarer kommuneoverlegen. Men det jobbes nå nasjonalt for å sikre et større lager til alle kommunene i Norge, legger hun til.   

Beskytter de eldre 

– At 10 905 innbyggere over 16 år er vaksinerte er flott! Samtidig viser tallene at vi har flere innbyggere som ennå ikke har tatt første dose, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen.  Og noen av disse er også helsearbeidere.

I samarbeid med kommuneoverlegen er det nå besluttet at uvaksinerte helsearbeidere skal bruke munnbind gjennom hele arbeidsdagen – med unntak når de spiser og drikker. 

- Dette tiltaket igangsettes for å beskytte både den ansatte som er uvaksinert og pasienter og brukere, forteller Jorid Meyer, kommunalsjef for helse og sosial i kommunen. 

Hjemmetjenestene er i tillegg i gang med å kartlegge hvor mange av deres pasienter som har fått dose 3, fortsetter hun. Samtidig vet vi at det er eldre i kommunen som ikke har noen tjenester fra oss. De skal vi i tillegg kartlegge, for å kunne gi tilbud om vaksine. 

I dag har vi vaksinert 178 personer, hvorav 24 første doser. Og vi ønsker flere uvaksinerte velkommen! Åpningstiden for å ta vaksine på søndag 19. desember er praktisk tilpasset. slik at du først kan komme å vaksinere deg før du drar på søndagsåpent på Amfi. 

Bente Johnsen Karlsen, Vaksinasjonskoordinator

Vaksinen beskytter

Tallene fra FHI viser at personer som har tatt to doser har en beskyttelse på 30 prosent, altså en moderat beskyttelse. Tar man en tredje dose har man en beskyttelse på 70 til 80 prosent.   

– Det er derfor viktig å ta vaksinen, påpeker Tom-Rune Eliseussen. Vaksine er en enkel og effektiv beskyttelse mot farlig sykdom.

Selv om vaksinen kanskje ikke klarer å hindre deg fra å bli smittet av omikron, så beskytter den deg mot alvorlig sykdom og død, avslutter han. 

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg

Åpningstider drop-in for vaksinasjon