Teststasjonen i Senja kommune legges ned 29. april 2022

Teststasjonen i Senja kommune legges ned 29. april 2022

Anbefalingene fra Helsedirektoratet for testing endres fra 1. mai. Pandemien er ikke over, men smittetallene er klart synkende. Det er derfor ingen generell anbefaling om å teste seg verken med selvtest eller PCR-test på Teststasjonen.

Positive tester skal heller ikke lenger meldes inn til kommunen.

Det er legen din som avgjør om det er nødvendig med test eller ikke. Dette er likt slik det er for alle andre infeksjoner.

Skal du reise til utlandet?

Dersom du trenger test for koronasertifikat, skal kommunen tilby dette. Når Teststasjonen nå legges ned, tilbys test ved legekontorene i kommunen.

Utskrift av koronasertifikat til ikke-digitale brukere, vil fortsatt være mulig på Servicetorget på rådhuset på Finnsnes i Senja kommune.

Test for koronasertifikat er ikke det samme som «fit-to fly» test: Det vil si de som har gyldig koronasertifikat, men trenger en test i forbindelse med reise eller jobb.

Da må du finne private løsninger for å ta disse testene. Slike tilbud finnes i Tromsø: 

Informasjon om private testaktører - Tromsø kommune

Er fortsatt i beredskap

Teststasjonen vår har vært bemannet med personell fra andre tjenester i kommunen. Det vil si at vi har flyttet på ressurser for å klare å drifte dette tilbudet.

Når det nå er så lite behov for testing, må vi avslutte tilbudet ved teststasjonen slik at vi kan få normal drift ved andre tjenester igjen.

- Vi er fortsatt i beredskap, presiserer Elisabeth Skogheim, kommuneoverlege i Senja kommune. Teststasjonen kan startes opp igjen på kort varsel, dersom det blir behov for det.

Elisabeth Skogheim, kommuneoverlege i Senja kommune. Foto: Kari H. Slaattelid/Senja kommune. 

Helsedirektoratet forventer en ny smittebølge til høsten, selv om det er usikkert om og når den eventuelt kommer. Hvilken virusvariant som vil kunne komme, er vi heller ikke sikker på.

Alt om korona - Senja kommune