KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Koronavirus - nyheter

Senja kommune nærmer seg vaksinering av neste prioriterte gruppe, som er eldre hjemmeboende. Alle over 18 år bes registrere seg for vaksinering så snart som mulig, men spesielt viktig er det at personer over 75 år nå melder seg.

22.01.2021

Senja kommune følger nasjonale smittevernregler og råd, og i tråd med regjeringas oppheving av nasjonalt skjenkeforbud åpnes det også i Senja kommune for alkoholservering i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar.  

20.01.2021

En arbeidsinnreisende til Senja kommune fikk mandag 18. januar bekrefta positiv test for korona. Personen har vært i karantene siden innreise. 

18.01.2021

Regjeringa viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene som kom etter nyttår for å stoppe en ny smittebølge. Det gjøres likevel noen lettelser, spesielt for tiltak som berører barn og unge.


18.01.2021

Senja kommune er i gang med covid 19-vaksineringen av innbyggere. Vi vil i dette arbeidet ha behov for ekstra ressurser som kan bidra,  og ber helsepersonell som kan tenke seg dette å melde seg. 

18.01.2021

Det ble fredag kveld bekreftet et nytt smittetilfelle i Senja kommune. Vedkommende er sannsynligvis smittet på arbeidsreise i utlandet og er satt i isolasjon. T

To personer er satt i karantene, og smittesporing pågår for å sikre best mulig oversikt.

16.01.2021

For å få oversikt over de ulike gruppene som skal vaksineres mot covid-19 åpnes det nå registrering for koronavaksine i Senja kommune. Alle innbyggere over 18 år bes registrere seg for om de ønsker vaksine eller ikke. Registrerte vil få SMS når det blir deres tur til å ta vaksine. Også personer som ikke vil vaksineres bes registrere seg.

15.01.2021

En innreisende fra utlandet til Senja kommune, fikk søndag 10. desember bekrefta positiv prøve på korona. 

10.01.2021

En person har lørdag 9. januar 2021 testa positivt på korona i Senja kommune. Personen er sannsynligvis smitta i utlandet. 


09.01.2021

På grunn av forsterkede nasjonale smitteverntiltak og anbefalinger gjøres det frem til 18. januar endringer i besøksrutiner ved kommunens sykehjem.  

05.01.2021
Alle saker