KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Åpner for alkoholservering til matservering

Åpner for alkoholservering til matservering

Senja kommune følger nasjonale smittevernregler og råd, og i tråd med regjeringas oppheving av nasjonalt skjenkeforbud åpnes det også i Senja kommune for alkoholservering i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar.  

Fra midnatt natt til fredag 22. januar oppheves det nasjonale skjenkeforbudet. Kommuner med høyt smittetrykk kan likevel vurdere behov for skjenkeforbud. I Senja kommune er det lavt smittetrykk nå, og dermed følger kommunen den nasjonale endringen.

Alkoholservering skal likevel skje under visse forutsetninger og følge alle krav til avstandsregler, antall gjester og smittevern. 

  • Alkoholservering skal kun skje i forbindelse med matservering
  • Alkoholservering er tillatt til midnatt
  • Gjester kan ikke slippes inn etter 22

Dersom det lokale smittetrykket øker kan det bli innført skjenkeforbud som lokalt tiltak. I så fall vil kommunen informere nærmere om dette.