KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Besøk ved våre sykehjem - gjør en ekstra vurdering

Besøk ved våre sykehjem - gjør en ekstra vurdering

Våre sykehjem og helseinstitusjoner opplever pågang for å avtale besøk til beboere. Derfor minner vi om at samtidig økende smittetrykk i samfunnet gjør det viktig å være ekstra forsiktig og skjerpet når man vurderer å komme på besøk. 

Ekstra skjerpet for å redusere smittefare

Sykehjemsbeboere er blant de mest utsatte ved eventuell smitte av covid-19. I starten av pandemien ble det derfor innført strenge restriksjoner for kontakt og besøk ved sykehjem. Da pandemien kom under bedre kontroll i løpet av våren ble det åpnet opp for både besøk til, og utreise for beboerne på sykehjemmene.

Med økt smittetrykk nasjonalt og regionalt er det nå grunn til å være ekstra skjerpet for å redusere faren for smitte inn på sykehjem. Senja kommune har derfor innført innskjerpinger i rutiner for besøk: 

  • Alle besøkende må kontakte sykehjemmet for å avtale besøket på forhånd. Du finner kontaktinformasjon til sykehjem i Senja kommune ved å trykke på denne lenken.  
  • Det føres logg over alle besøkende, som oppbevares i 14 dager.
  • Alle besøkende forespørres om symptomer og eventuell kontakt med smittede eller personer med luftveissymptomer 48 timer før besøk.
  • Ingen besøkende med luftveiissymptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om smitte med Covid-19 kan komme innenfor.
  • Det utføres håndvask eller av-spriting av hender før og etter besøk.
  • Beboere kan ha 3 nærkontakter som kan komme på besøk pr. uke. Det vil under normale omstendigheter ikke kunne komme andre på besøk.
  • Alle besøkende må holde avstand på minst 1 meter til andre enn den de skal besøke, og så vidt mulig også til den beboer de besøker.
  • Det anbefales at beboere ikke drar på besøk utenfor sykehjemmet i perioden frem til 27.11.2020. Ved behov vil denne anbefalingen kunne forlenges.
  • Opphold i fellesrom bør ikke skje.
  • Kommunens rutine for besøk ved sykehjem skal følges. Den finner du i dokumentet under. Distriktmedisinsk senter (OGT og BRA) har egne besøksrutiner som du også finner under: 

Rutiner for besøk til pasienter i sykehjem Senja kommune (PDF, 153 kB)

Besøksrutine DMS (PDF, 226 kB)

Mer om besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan leses på Folkehelseinstituttets nettside i lenken under: 

FHI - Besøk på helseinstitusjoner