KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Første koronavaksine i Senja kommune settes tirsdag 5. januar

Første koronavaksine i Senja kommune settes tirsdag 5. januar

Senja kommune mottar i morgen, 5. januar 2021 de første dosene med koronavaksine. Samme dag får også de første av kommunens beboere på sykehjem vaksinen.

Senja kommune mottar og setter de første vaksinedosene tirsdag 5. januar. Vaksineringen følger helsemyndighetenes prioritering, og det er beboere på sykehjem som får koronavaksinen først.

Aldersprioritering

Vaksineringen følger også helsemyndighetenes aldersprioritering innad i sykehjemmene, og det er i hovedsak beboere ved kommunens sykehjem i aldersgruppen 85+ som vaksineres i denne omgangen.

De første 60 dosene dekker ikke alle i denne første prioriterte gruppen, og noen vil derfor også måtte vente til neste leveranse av vaksinen.

Mottar flere doser neste uke

I uke 2 vil kommunen få rundt 40 nye doser. Fra uke 2 får kommuner i tillegg anledning til å vaksinere helsepersonell i primærhelsetjenesten med inntil 20 % av dosene de får tilsendt.

Senja kommune følger helsemyndighetenes anbefaling og vil derfor fra uke 2 prioritere at inntil 20 % av vaksinene brukes til vaksinering av helsepersonell etter prioritert liste. Det jobbes nå med å utarbeide en prioritering innenfor gruppen helsepersonell.

Prioriterte grupper kontaktes med tilbud om vaksine

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine, og vaksineringen følger derfor helsemyndighetenes prioritering.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon, og det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Ved å trykke på denne lenken kan du lese mer om planene for koronavaksinering i Senja kommune.