Informasjon fra barneverntjenesten

Informasjon fra barneverntjenesten

Senja barneverntjeneste forholder seg til myndighetenes råd. Dette innebærer at alle hjemmebesøk og timeavtaler på kontoret utgår, i denne omgang til 14.04.2020.

Tjenesten vil ta kontakt med klienter som trenger/skal ha oppfølging. Dette vil skje per telefon eller med teams.

Sentralbord er åpent som vanlig mellom kl 09:00-15:00 alle hverdager. Akuttvakten er operativ døgnet rundt for barn som befinner seg i en uavklart omsorgssituasjon.  Telefonnummer: 90 73 77 16.