Innfører flere nasjonale smitteverntiltak for å begrense økt smitte

Innfører flere nasjonale smitteverntiltak for å begrense økt smitte

Regjeringa innfører fra 4. januar flere nasjonale tiltak for å beholde kontroll på smittespredning og begrense økt smitte. Senja kommune følger de nasjonale anbefalingene. 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Senja kommune følger nasjonale retningslinjer, og tiltak og anbefalinger gjelder derfor også her. 

Viktig med testing for å få kontroll

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse søndag 3. januar. 

Myndighetene presiserer også at det er svært lav terskel for testing ved symptomer. Kun ved å teste mange kan man få kontroll over smittesituasjonen. Det betyr at alle som har symptomer anbefales sterkt å teste seg. 

Anbefalinger for alle i hele landet

De nasjonale tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen. Innstrammingene under gjelder hele landet, og dermed også i Senja kommune. 

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 19. januar. 

 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. Alle ungdomsskoler i Senja kommune settes derfor til rødt nivå. Informasjon om gjennomføring gis til foresatte gis fra den enkelte skole. Barnehager og barneskoler i Senja kommune fortsetter på gult nivå. 

 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. 

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)

 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Andre endringer i tilbud fra Senja kommune

På bakgrunn av de nasjonale innstrammingene har kommunen også bestemt at:

 • Kommunens gymsaler, svømmebasseng og idrettshaller stenges for alle eksterne brukere, men elevene på skolene kan ha gym og svømming. Det er da viktig at smittevernet ivaretas på beste måte
 • All kulturskoleundervisning utgår fram til 19.januar.
 • Det leies ikke ut møterom i kommunens rådhus eller kommunehus. 

Mulige tiltak - gjelder foreløpig ikke i Senja kommune

Det er også bestemt at kommuner og regioner med mye smitte kan innføre tiltakene under. I Senja kommune er det nå ikke lokalt smitteutbrudd, og tiltakene under er derfor IKKE innført. Hvis smittesituasjonen endrer seg og flere tiltak innføres i Senja kommune, vil dette bli opplyst om. 

Tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå". 

 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.