KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Kommunen strammer inn på møtevirksomhet og oppfordrer til ekstra forsiktighet

Kommunen strammer inn på møtevirksomhet og oppfordrer til ekstra forsiktighet

På grunn av stigende smittetall lokalt, regionalt og nasjonalt har Senja kommune besluttet å gjennomføre alle politiske og administrative møter digitalt i tiden fremover. Kommunen oppfordrer også alle til å være skjerpet og holde antall nærkontakter lav.

Status og hovedprinsipper for tiltak

Det er stigende smittetall både lokalt, regionalt og nasjonalt. I Senja og Sørreisa har vi de siste to ukene opplevd 5 nye smittetilfeller, etter å ha hatt ingen smittede i kommunene siden april.

De neste ukene vil være avgjørende for om vi får kontroll med smittespredning med dagens tiltak, eller om det må gjøres mer inngripende tiltak.

For å hindre smittespredning er hovedprinsippene følgende:

  1. Hold deg hjemme når du er syk (og test deg)
  2. God hoste- og håndhygiene
  3. Hold avstand til andre, minst 1 meter
  4. Hold antall nærkontakter lav

Det betyr at vi alle må være ekstra skjerpet og kritisk til egen aktivitet de kommende ukene.

Kommunen strammer inn møtevirksomhet

For å bidra til å holde antall nærkontakter nede og redusere fysisk kontakt mellom folk har Senja kommune bestemt at både politiske og administrative møter i tiden fremover i all hovedsak skal gjøres digitalt.

Samtidig oppfordrer vi andre til å gjøre samme vurdering rundt møter og arrangementer.

Vurder møter og arrangementer

Alle bør gjøre kritiske vurderinger rundt hvilke sosiale arrangement og møteplasser vi deltar på. I forhold til møter og arrangement på jobb bør man stille seg følgende spørsmål:

  • Er møtet/arrangementet nødvendig? Kan det utsettes?
  • Må møtet/arrangementet gjennomføres med fysisk oppmøte eller kan det gjennomføres på en annen møteplattform?

Som kommune oppfordrer vi til at de møtene som kan gjennomføres uten fysisk oppmøte, bør gjøres på denne måten.

For møter som ikke kan gjennomføres uten fysisk oppmøte, bør en vurdere utsettelse. Og for de møter og arrangementer som er nødvendige og som må gjennomføres fysisk, er det viktig at arrangør følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for arrangement. De finner du i lenken under. Der kan du også finne vedlegg for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring som arrangør bør bruke under planlegging: 

FHI - Arrangementer

Skjerpet fokus ved besøk på sykehjem

Sykehjemsbeboere er blant de mest utsatte ved eventuell smitte, og det ble derfor i starten av pandemien innført strenge restriksjoner på kontakt med personer som ikke jobbet på sykehjemmet. Da pandemien kom under bedre kontroll i løpet av våren ble det åpnet opp for både besøk til og utreise for beboerne på sykehjemmene.

Besøk er viktig, men med økende smittetrykk må vi også her være skjerpet for å redusere faren for smitte inn på sykehjem.

I tillegg til hovedprinsippene over, kan følgende være viktig:

  • Vær færrest mulig besøkende samtidig og hold antall nærkontakter lavt også for sykehjemsbeboerne.  
  • Vurder hvor mange og hvor ofte man skal gå på besøk
  • Følg rutinene som sykehjemmet har for besøk, herunder meld på forhånd om besøk og gå direkte til rommet hvor den du skal besøke bor
  • Hvis en beboer tas med ut fra sykehjemmet må man være ekstra nøye med å overholde smittevernreglene

Mer om besøk på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan leses på Folkehelseinstituttets nettside i lenken under: 

FHI - Besøk på helseinstitusjoner