Koronavirus - Status Senja kommune 12.03.2020

Koronavirus - Status Senja kommune 12.03.2020

Senja kommune følger fortløpende situasjonen. Her er en oppdatering på tiltak og beslutninger fra kommunen 12.03.2020, gjeldende klokka 13:00.

Begrensinger for serveringssteder

Senja kommune har satt restriksjoner for serveringssteder med alkoholservering. Det må kunne sikres at det er mer enn to meters avstand mellom gjestene dersom det skal holdes åpent. Vurderingen gjelder i første omgang de to neste ukene fra i dag, eller til det kommer nasjonale føringer med ytterligere innskjerpinger.

Vi er klar over at dette legger store begrensninger på mulighet til drift og har forståelse for at dette er utfordrende. Kommunen har imidlertid ansvar for å ivareta befolkningen hva angår smittevern. Ved alkoholservering vil det være svært vanskelig å ha kontroll på gjestene og sikre at de ivaretar nødvendige smittevernhensyn, og derfor settes disse restriksjonene.

Unngå besøk til helseinstitusjoner

På kommunens sykehjem og andre helseinstitusjoner bor og oppholder det seg mange personer som er i risikogruppen ved eventuell smitte av koronaviruset. Vi ber derfor om at besøk begrenses til et minimum. Hvis man likevel vurderer at besøk er nødvendig er der viktig at man tar kontakt med bemanningen i det man kommer, og ellers er nøye med hygiene og smitteverntiltak for å unngå spredning av viruset. Det gjøres fortløpende vurderinger av eventuelle arrangementer på helseinstitusjoner som kan utsettes eller avlyses.

Stenger offentlig bading Folkebadet

Kommunen har besluttet at all offentlig bading i Folkebadet avlyses til og med påske. Vurderingen er gjort på bakgrunn av retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Kommunen har ikke tilstrekkelig oversikt på hvem som benytter seg av det offentlige badetilbudet, om de for eksempel er i risikogrupper, og kan dermed ikke ta ansvar for risikoen for de badende slik situasjonen er nå.

Kommunen strammer inn på reiser og møtevirksomhet

Kommuner setter stopp for planlagte jobbreiser, og ber de ansatte ikke planlegge jobbreiser i tiden fremover. I tillegg vurderes all møtevirksomhet fremover, og alternative løsninger som telefonmøter tas i bruk i større grad.