Koronavirus - til lag og foreninger om aktivitet og trening

Koronavirus - til lag og foreninger om aktivitet og trening

Ved aktiviteter som omfatter mindre enn 100 personer, trengs det ikke godkjenning fra kommunen, men vi får mange spørsmål fra lag og foreninger om regelmessige samlinger og treninger.

Kommunen ber om at idrettsklubber, lag og forening bruker Folkehelseinstituttets verktøy for å gjøre selvstendige vurderinger av aktivitetene:

Folkehelseinstituttets råd og veiledning

Styret/trenere må gjøre en samlet risikovurdering ut fra at:

  • vi har en pågående koronasmitte i kommunen
  • kartlegging av risiko ved aktiviteten/treningen (gruppestørrelse, type kontakt, inne, ute, aldersgruppe, muligheter hoste og håndhygiene, kontroll på info om at de med luftveisinfeksjon skal være hjemme osv.).

Kartleggingen gir et godt grunnlag for å fortsette aktivitet med godt fokus på smittevern. Det er bedre å avlyse noen treninger i påvente av en god analyse og fornuftige tiltak, enn å angre i ettertid.