KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Nå kan kriserammede bedrifter søke om pengestøtte fra kommunen

Nå kan kriserammede bedrifter søke om pengestøtte fra kommunen

Senja kommune har fått penger til en kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter. Pengene skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet i koronapandemien.

Senja kommune har gjennom to tildelinger fått til sammen 3 011 782 kroner som skal deles videre ut til lokale kriserammede virksomheter. 

Ordningen skal kompensere lokale bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene under pandemien. 

Hvilke bedrifter kan få penger fra ordningen?

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, samt støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for naturarv og verdensarv som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt 2021.

På bakgrunn av dette har Senja kommune vedtatt følgende prioritering:

  • Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
  • Vekst- og oppstartsbedrifter

Under er retningslinjer for tildeling, som er vedtatt av Senja formannskap: 

Retningslinjer - kommunal kompensasjonsordning 2021 (PDF, 179 kB)

Hvordan søke?

Søknad gjøres gjennom elektronisk skjema på nettsiden regionforvaltning.no, se lenken under. Frist for søknad er 15. mai. 

Regionalforvaltning.no - Kommunal kompensasjonsordning Senja

Mer informasjon om ordningen kan du lese på regjeringens nettside i lenkene under: 

Regjeringen.no - 175 milliarder til lokale virksomheter

Regjeringen.no - 750 millioner i koronastøtte