KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Nye rutiner for legebesøk i Senja kommune etter innføring strengere nasjonale tiltak

Nye rutiner for legebesøk i Senja kommune etter innføring strengere nasjonale tiltak

På bakgrunn av regjeringens innstramming av nasjonale tiltak anbefaler Senjalegen og legevakt-tjenesten i kommunen bruk av munnbind ved konsultasjon. Det innføres også skjerpede rutiner for oppmøte til konsultasjon.  

Regjeringen har kommet med anbefalinger om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand og råd om å holde 2 meter avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand.

Vi anbefaler derfor bruk av munnbind når du skal til konsultasjon ved Senjalegen eller legevakt.

Vi oppfordrer også de som ikke trenger å møte opp fysisk til time om å bestille videokonsultasjon eller å bruke e-konsultasjon.

Rutiner ved oppmøte til time

De som møter opp til time, bør møte kort tid før denne. Ved Senjalegen Silsand legekontor venter pasientene i bilen til de blir ringt inn til time.

Ved Senjalegen Finnsnes og Finnsnes Interkommunale legevakt bør pasientene vente med å møte opp på venterommet til kort tid før timen.

Ved luftveissymtomer, ta kontakt med Senjalegen eller legevakt pr. telefon.

Ledsager kan kun være med der det er høyst nødvendig.