KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Oppdaterte nasjonale tiltak fra regjeringa

Oppdaterte nasjonale tiltak fra regjeringa

Regjeringa viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene som kom etter nyttår for å stoppe en ny smittebølge. Det gjøres likevel noen lettelser, spesielt for tiltak som berører barn og unge.

Regjeringa la mandag 18. januar 2021 frem oppdaterte nasjonale tiltak. De fleste strenge smitteverntiltak videreføres, men det gis noen lettelser for barn og unge.

Blant annet nedjusteres det nasjonale tiltaksnivået for skoler til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger.

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt oppfordrer myndighetene. 

Under kan du lese de nye anbefalingene og regler for hele landet, og presiseringer for Senja kommune.  

Anbefalinger for alle i hele landet

 

Barnehager og skoler

 • Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler. 

I Senja kommune gjeninnføres gult nivå i alle våre ungdomsskoler fra og med onsdag 20. januar. 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. 

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. 

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Senja kommune åpner dermed gymsaler, svømmebasseng og idrettshaller for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Våre bassenger er åpen for organisert svømming og skolesvømming innenfor den anbefalte aldersgruppen. Offentlig bading er derfor stengt. 

Kulturskolen i Senja kommune åpner for normal aktivitet fra onsdag 20. januar. 

 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. 
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. 

Kulturhuset og kinoen følger anbefalingene og holder fortsatt stengt. 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Senja kommune følger anbefalingen om hjemmekontor for de som har mulighet. Ansatte har kontakt med sin nærmeste leder for eventuelle avklaringer. 

Regler for hele landet

 

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Senja kommune følger råd om begrensinger i sosial kontakt, og begrensinger for antall deltakere ved arrangementer. Kommunen leier derfor fortsatt ikke ut møterom i rådhuset og kommunehus. 

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.