KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Regjeringen letter på koronatiltak

Regjeringen letter på koronatiltak

Fra og med fredag 16. april letter regjeringen på tiltak, og starter dermed på første del av landets gjenåpningsplan. Senja kommune følger nasjonale retningslinjer, og har ingen lokale tiltak utover dette. 

Det første trinnet i regjeringens gjenåpningsplan gjelder fra og med 16. april 2021. Det går i grove trekk ut på å reversere de strenge reglene som ble innført før påske, samt noen ekstra lettelser. 

I kommuner med høyt smittetrykk kan det ved behov innføres strengere tiltak enn de nasjonale reglene og  anbefalingene.  I Senja kommune har vi på nåværende tidspunkt ikke en situasjon som tilsier dette, og her gjelder derfor de nasjonale reglene. 

Under finner du en oversikt over de nasjonale regler og anbefalinger som gjelder fra 16. april. 

Anbefalinger for hele landet

2- meteren går nå tilbake til anbefaling om å holde 1 meter avstand Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. 
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. 

Senja kommune presiserer: Hvis du reiser på besøk til kommuner og deler av landet med høyt smittetrykk er det svært viktig at du følger de ekstra strenge reglene som eventuelt gjaldt der, også når du kommer hjem. Dette bør gjelde i 10 dager etter du kommer fra området med høyt smittetrykk, slik at man kan unngå smittespredning i forbindelse med reise. 

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Regler for hele landet

 

Private sammenkomster og offentlige arrangementer:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Mer informasjon

I lenkene under kan du lese mer om regjeringens lettelser i tiltak fra 16. april, og den nasjonale gjenåpningsplanen: 

Regjeringen.no - Lettelser fra 16. april 2021

Regjeringen.no - Gjenåpningsplan 

For å leser mer om gjeldende nasjonale regler og anbefalinger, se Helsenorges nettsider i lenken under: 

Helsenorge.no - Koronavirus