Status og oppdatering om koronasmitte i Senja kommune.

Status og oppdatering om koronasmitte i Senja kommune.

En person har testa positivt på koronavirus i Senja kommune. Kommunen har forberedt seg på mulig smitte, og vurderer fortløpende situasjonen. Her kan du holde deg oppdatert.

Per 8. mars er det en person som har testa positivt på koronavirus i Senja kommune, etter å ha vært i Nord-Italia. Det ventes fortsatt på siste bekreftelse på prøven, men det er svært sannsynlig at den vurderes som riktig. Personen er i hjemmeisolasjon. 

To andre er også testet, mens prøvene viser at de ikke er smittet av viruset. Det er over 14 dager siden de to kom hjem fra Nord-Italia, og det er derfor ikke lenger grunnlag for at de trenger sitte i karantene eller isolasjon.  

Dette gjør kommunen:

  • Senja kommune følger helsemyndighetenes råd ved mistanke, testing og karantene. De som testes behandles som smittede i påvente av resultat.
  • Legetjenesten har laget planer for smitte, og sykehjem og hjemmetjenester gjør samme kartlegging og planlegging
  • I tillegg til å ta vare på de som er syk legges det planer for hvordan kommunen skal opprettholde viktige samfunnsfunksjoner hvis ansatte blir syk.

Varsle legen ved mistanke

Kommunen oppfordrer alle til å ha fokus på hygiene for å unngå smitte. Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Men symptomene alene gir ingen mistanke. Du må også ha vært i minst en av disse situasjonene, før du trenger kontakte lege med mistanke om viruset:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Ved mistanke om virus er det viktig at man ikke drar rett til legen uten avtale. Du må kontakte lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse.

  • Ring fastlegen din eller
  • legevakt på telefon: 116117

Mer informasjon

Om du har spørsmål om koronaviruset kan du ringe helsedirektoratets informasjonstelefon på: 81 55 50 15. Telefonen er åpen hele døgnet.

Folkehelseinstituttets nettside har oppdatert informasjon og råd om koronasmitte