Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Større vaksineleveranse i uke 22 - Vaksinasjonsstatus uke 21 og 22

Større vaksineleveranse i uke 22 - Vaksinasjonsstatus uke 21 og 22

I uke 22 får Senja kommune en større vaksineleveranse og vil kunne sende ut invitasjon til timebestilling for de som gjenstår fra gruppe 6, og samtidig starte invitasjon av gruppe 7. 

Større leveranse i uke 22

Senja kommune vaksinerer ca. 550 personer i uke 20, og ca. 750 personer i uke 21. Dette er i hovedsak personer som skal ha dose 2, inkludert helsepersonell som fikk AstraZenca som første dose.

I uke 22 får imidlertid kommunen en større vaksineleveranse og vil kunne sende ut invitasjon til timebestilling for de som gjenstår fra gruppe 6, og samtidig starte invitasjon av gruppe 7. Totalt vil det settes ca. 1000 vaksiner i uke 22. 

Gruppe 6 og 7 er personer mellom 18-54 år med underliggende sykdommer/tilstander;

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag 

Timebestilling og andre henvendelser 

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMSen du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen hverdager mellom 09:30-11:30 for å få hjelp til å sette deg opp på time. Telefonnummer: 77 87 13 13. Vi kan kun gi time til de gruppene som er prioritert på nåværende tidspunkt eller de grupper som vi har vaksinert tidligere.

Vi forsøker så langt vi kan å hensynta og prioritere personer fra tidligere gruppe, det vil si gruppe 1-5, hvis det er noen som melder at de ikke har fått tilbud eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere. 

Vi ber derfor personer over 65 år, personer fra 16-64 år med høy risiko og personer i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander, om å ta kontakt med vaksinetelefonen på telefonnummer 77 87 13 13  dersom de ikke har fått seg time til vaksinering. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 0930-1130.

For mer informasjon om prioriterte grupper, se Folkehelseinstituttets oversikt i lenken under: 

FHI - Hvem får koronavaksine

Vi gjentar oppfordringen om å registrere seg i vaksinekø. Du finner link til registrering ved å trykke på denne lenken.

Progresjonen i vaksinering avhenger av vaksineleveranser. Det er lovet en økning frem mot sommeren, så det er viktig at alle registrerer seg, også de som ikke ønsker vaksinen.

Prioriteringsrekkefølgen er i henhold til ny nasjonal vaksinasjonsstrategi; 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25- 39 år