KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Sykehjem og distriktmedisinsk senter stengt for besøk

Sykehjem og distriktmedisinsk senter stengt for besøk

Kommunens sykehjem er i utgangspunktet nå stengt for besøk. Det samme gjelder distriktmedisinsk senter og avdelingene der. Hvis du likevel vurderer besøk som nødvendig må du ta kontakt før du kommer. 

På kommunens sykehjem og andre helseinstitusjoner bor og oppholder det seg mange personer som er i risikogruppen ved eventuell smitte av koronaviruset. For å verne pasienter mot smittefare stenges derfor sykehjemmene for besøk. 

Telefonnumre for kontakt til ulike av delinger på Distriktmedisinsk senter.