Til bedrifter, næringsliv, lag og foreninger– Presisering rundt stenging av arrangementer og tilbud

Til bedrifter, næringsliv, lag og foreninger– Presisering rundt stenging av arrangementer og tilbud

I tillegg til kommunal virksomhet har helsemyndighetenes vedtak betydning for næringsliv og frivillig sektor. Vi ber derfor om at de deler som rammes av forbud eller stenging, følger vedtaket. 

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot, og stenging av:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende

Vedtaket gjelder fra 12.03.2020 og to uker frem i tid. Vår vurdering er at punktene rammer bredt og ikke tar hensyn til størrelsen på tilbudet eller andre forhold. Målet med tiltaket er å redusere smittespredning så mye som mulig og legger derfor ikke opp til unntak eller skjønnsmessige vurderinger.

Hurtigruten

Senja kommune har fått spørsmål om Hurtigrutens anløp. Kommunen legger til grunn at også Hurtigruta ivaretar de nye karantenereglene for alle som de siste 2 ukene har vært utenfor Norden. Vi ønsker imidlertid ikke at andre reisende enn de som avslutter sin reise på Finnsnes, skal forlate skipet mens det ligger til kai.