KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Vaksinasjonsstatus for uke 16 og 17

Vaksinasjonsstatus for uke 16 og 17

Kommunen fortsetter å få større vaksineleveranser, og i uke 16 får cirka 500 personer vaksine. I uke 17 innkalles nå cirka 450 personer til vaksine, og 155 personer vil få sin 2. dose.

Uke 16

Senja kommune vaksinerer ca. 500 personer i uke 16. Dette er hovedsakelig personer i gruppen 65-74 år og gruppen 18-64 år med høy risiko. Alle timer til vaksinering er nå full. 

Uke 17

I uke 17 får vi også en større vaksineleveranse. Da vaksinerer vi ca. 600 personer, hvorav 155 personer som skal ha dose 2.

Innkalling til vaksinetimene i uke 17 sendes ut i starten av uke 16. SMS med link til timebestilling sendes da til personer i prioritert gruppe 5 (personer i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander) som nevnt under;

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag 

Om du ikke skulle motta SMS fra oss i uke 16 om timebestilling så er det bare å smøre seg med tålmodighet. Det blir din tur i køen etter hvert.

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS èn du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen 77 87 13 13 (åpent 09:00-14:00 på hverdager) for å få hjelp til å sette deg opp på time. Vi kan kun gi time til de gruppene som er prioritert på nåværende tidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at personer over 65 år eller personer 16-64 år med høy risiko som ikke har mottatt melding fra oss om timebestilling, kan ta kontakt med vaksinetelefonen på nummer: 77 87 13 13 for å få seg time til vaksinering.  Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 09:00-14:00.

Uke 18 og videre fremover

Det er foreløpig ikke opplyst hva kommunen mottar av vaksiner i uke 18.

Vi oppfordrer alle til å registrere seg i vaksinekø. Du finner link til registrering her:

Når vi er ferdig med gruppe 5 vil det være følgende grupper som står for tur;

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

Progresjonen i vaksinering avhenger av vaksineleveranser. Det er lovet en økning frem mot sommeren, så det er viktig at alle registrerer seg, også de som ikke ønsker vaksinen.