Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Vaksinasjonsstatus uke 22 og 23

Vaksinasjonsstatus uke 22 og 23

I uke 22 og 23 vaksineres flere personer i gruppe 6 og 7 med første dose, i tillegg til mange som får sin andre dose. Det er ventet at vi i uke 23 starter innkalling fra neste gruppe, gruppe 8 (personer i alderen 55-64 år). 

Uke 22

Senja kommune vaksinerer ca. 1000 personer i uke 22. Dette er personer som skal ha dose 2, inkludert helsepersonell som fikk AstraZenca som første dose, samt flere i gruppe 6 og 7 som får sin første dose.

Uke 23 og 24

I uke 23 vaksineres ca. 700 personer i Senja kommune. Mange vaksiner går til personer som skal ha dose 2, men vi mottar også vaksineleveranse som gjør at vi kan sette opp timer til dose 1. Det er sendt ut invitasjon til timebestilling per SMS til alle som er registrert i gruppe 7.

Gruppe 7 er personer mellom 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander;

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag 

Det betyr at vi fra uke 24 vil starte vaksinering av gruppe 8. Det vil si personer i alderen 55-64 år. Tidsintervallen mellom dose 1 og dose 2 økes da til 12 uker. Det er per dags dato cirka 1000 personer registrert i kommunens vaksinasjonskø i denne gruppen, og det vil være vaksineleveransen som avgjør hvor mange fra denne gruppen vi vil kunne sende ut SMS om timebestilling til i slutten av uke 23.

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS'en du mottar. Eventuelt kan du hvis du har mottatt SMS'en ringe vaksinetelefonen på telefonnummer 77 87 13 13 hverdager mellom 09:30-11:30 for å få hjelp til å sette deg opp på time. Vi kan kun gi time til de gruppene som er prioritert på nåværende tidspunkt eller de grupper som vi har vaksinert tidligere.

Videre prioriteringsgrupper er i henhold til ny nasjonal vaksinasjonsstrategi; 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Personer fra tidligere grupper kan ta kontakt om de ikke har fått vaksine

Vi forsøker så langt vi kan å hensynta og prioritere personer fra tidligere gruppe, dvs. gruppe 1-6 hvis det er noen som melder at de ikke har fått tilbud eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere, eller at man har registrert seg etter at vi vaksinerte den aktuelle gruppen.  

Vi ber derfor personer over 65 år, personer 16-64 år med høy risiko og personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdommer/tilstander, om å ta kontakt med vaksinetelefonen på telefonnummer: 77 87 13 13  dersom de ikke har fått seg time til vaksinering. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 09:30 og 11:30.

Vi gjentar oppfordringen om å registrere seg i vaksinekø. Du finner link til registrering i lenken under: 

Senja kommune - Koronavaksinasjon