Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Vaksinasjonsstatus uke 26 og 27, samt prognose for juli

Vaksinasjonsstatus uke 26 og 27, samt prognose for juli

Senja kommune vaksinerer ca. 750 personer i uke 26 og ca. 700 personer i uke 27. Det er også sendt ut invitasjon til timebestilling i uke 28, 29 og 30 basert på prognosene vi har fått for vaksineleveranse. 

Vaksiner i uke 26, 27 og resten av juli

Senja kommune vaksinerer ca. 750 personer i uke 26 og ca. 700 personer i uke 27. Det er også sendt ut invitasjon til timebestilling i uke 28, 29 og 30 basert på prognosene vi har fått for vaksineleveranse. 

Kommunen får mindre vaksineleveranser i ukene 28-32 enn prognosene først tilsa og det kan derfor bli behov for å justere tidsintervallen til de som står oppført med dose 2 i uke 28-32. Det vil i så fall bli sendt ut egen melding om dette til de det gjelder.

Endring i tidsintervall for dose 2 vil være i tråd med anbefalinger fra FHI og har sammenheng med at det er et mål om å få satt dose 1 på flest mulig av innbyggerne med de vaksineleveransene som kommunen får.

For de som nå bestiller time til vaksinering er tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 ni uker. Husk at dersom du er forhindret fra å møte den dagen du har time, må du ta kontakt med vaksinasjonskoordinator på telefonnummer: 48 00 41 79. Planlagt endring av time bes fortrinnsvis rettes til vaksinetelefon i åpningstiden. Telefonnummer: 77 87 13 13 (åpent hverdager mellom 09:30-11:30)

Grupper som vaksineres

Det er sendt ut SMS med mulighet for timebestilling til gruppe 10a (18-24 år), 10b (40-44 år), og et lite antall fra gruppe 11 (25-39 år). I tillegg sender vi fortløpende invitasjoner til personer fra tidligere prioriterte grupper dersom vi ser at det kommer inn etterregistreringer.

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS'en du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen på nummer: 77 87 13 13 hverdager mellom 09:30-11:30 for å få hjelp til å sette deg opp på time.

Dersom du tilhører gruppe 1-10b og har registrert deg i vaksinasjonskø, men ikke har mottatt SMS fra oss om timebestilling, ta kontakt med vaksinetelefonen. 

Inntil 10 % av kommunens vaksineleveranse kan benyttes til å vaksinere helsepersonell. Kommune har kontakt med de helsetjenestene som dette gjelder.

Prioriterer vaksine til lærere og ansatte i barnehage og SFO

Senja kommune vil prioritere vaksine til lærere og ansatte i barnehage og SFO slik myndighetene nå har åpnet for. Ledelsen i barnehager og skoler/SFO vil kartlegge hvilke ansatte som enda ikke er vaksinert eller står oppført med time til vaksinering i juli og vil melde disse til kommunens vaksinasjonskoordinator.

De det gjelder vil bli satt opp på time til første dose i siste halvdel av juli/første uka i august.

Registrer deg til vaksine nå

I og med at vi nå har prognoser for vaksineleveranse fremover er det viktig at de som ikke har registrert seg i vaksinasjonskø gjør det nå. Du finner link til registrering her: 

Senja kommune - Koronavaksinasjon

Vaksinetelefonen kan også være behjelpelig med å registrere deg. Telefonnummer: 77 87 13 13 (åpent hverdager mellom 09:30-11:30).

Studenter hjemme på ferie får vaksine

Man trenger ikke være folkeregistrert i Senja kommune for å kunne få vaksine. Studenter som kommer hjem til Senja i sommer og skal oppholde seg her frem til studiestart til høsten anbefales å registrere seg i vaksinasjonskø.

Kommunen vil tilstrebe at disse skal få begge doser i hjemkommunen, slik at de er fullvaksinert før studiestart. Det vil imidlertid også være mulighet for å få tatt dose 2 i den kommunen man studerer dersom det ikke lar seg gjøre å få satt begge doser før man reiser tilbake til studiestedet.