KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennom føres, og hvordan?

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennom føres, og hvordan?

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført begrensninger for samlinger, og regler for arrangementer. Overordnede råd om å holde seg hjemme om man er syk, holde minst en meter avstand, og god hånd- og hostehygiene gjelder også på arrangementer og samlinger. 

Begrensinger i sosial kontakt og private sammenkomster

Myndighetene anbefaler at alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Offentlig arrangement innendørs

På et innendørs arrangement på offentlig sted, uten fastmonterte seter kan du ha maksimalt 10 deltakere tilstede.

På et innendørs arrangement på offentlig sted, med fastmonterte seter, kan du ha maksimalt 200 deltakere tilstede.

Innendørs arrangement på offentlig sted kan for eksempel være på kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.

På en innendørs begravelse og bisettelse kan du ha maksimalt 50 personer tilstede. Der hvor alle fremmøtte kan sitte på fastmonterte seter kan du likevel ha 200 personer.

Offentlig arrangement utendørs

På offentlig sted utendørs, hvor det ikke er fastmonterte seter, er det lov å ha 200 deltakere.

Der det er fastmonterte seter er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer. Til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene.

Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

Krav til alle arrangementer på offentlig sted

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst én meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Deltakere som tilhører samme husstand eller samme barneskole- og barnehagekohort må ikke ha én meter avstand.*
 • Det må utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Lokaler med skjenkebevilling har skjenkestopp. 

For å lese flere detaljer om regler for arrangementer, se lenken til regjeringas nettside under: 

Regjeringen.no - Arrangementer

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om regler og råd for planlegging og gjennomføring av arrangementer. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - arrangementer, samlinger og aktiviteter

Helsenorge har også gode råd for gjennomføring av feiringer, arrangementer og sammenkomster. De finner du på denne lenken: 

Helsenorge - arrangementer

Sjekkliste for arrangementer - med og uten alkoholservering

For alle offentlige arrangementer med inntil 200 personer skal det lages en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangementer med skjenkebevilling skal i tillegg til generelle krav til smittevern også ha blant annet sitteplasser til alle gjester, bordservering, og plass nok til at alle holder 1 meter avstand.

For å lese mer om krav som stilles til arrangører, se Helsedirektoratets veileder i lenken under: 

Helsedirektoratet - arrangementer inntil 20

For å gjøre det enklere å se til at alle krav følges har kommunen laget ei sjekkliste for arrangører. Den finner du i lenken under. Sjekklista kan brukes for alle arrangementer, både med og uten alkoholservering. 

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer (PDF, 162 kB)

Arrangører som ønsker skjenkebevilling må ved søknad oppgi størrelse på lokale og antall gjester. I tillegg må plan som beskriver hvordan arrangøren sikrer punktene i sjekklista legges ved søknaden om skjenkebevilling. 

I lenkene under er søknadsskjema for skjenkebevillinger: 

Senja kommune - skjenkebevilling

Krav til serveringssteder

Fra midnatt natt til fredag 22. januar oppheves det nasjonale skjenkeforbudet. Kommuner med høyt smittetrykk kan likevel vurdere behov for skjenkeforbud. I Senja kommune er det lavt smittetrykk nå, og dermed følger kommunen den nasjonale endringen. Alkoholservering skal likevel skje under visse forutsetninger og følge alle krav til avstandsregler, antall gjester og smittevern. 

 • Alkoholservering skal kun skje i forbindelse med matservering
 • Alkoholservering er tillatt til midnatt
 • Gjester kan ikke slippes inn etter 22

Dersom det lokale smittetrykket øker kan det bli innført skjenkeforbud som lokalt tiltak. I så fall vil kommunen informere nærmere om dette.  

Serveringssteder skal sørge for at det er minst en meter mellom sitteplasser. Personer i samme husstand eller kjærester kan sitte nærmere hverandre. 

For å unngå trengsel og kø skal servering av alkohol skje som bordservering. 

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Det er for at kommunen ved eventuelt utbrudd kan kontakte gjestene i smittesporingen.  

Organisert idrett og treningssentre

Det er gradvis gjenåpna for ulike typer organisert idrettsaktivitet, og for ulike aldersgrupper. For all idrettsaktivitet er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som skal følges, se lenken under: 

Helsedirektoratet - smitteveileder for idrett

I tillegg til den generelle smittevernveilederen for all idrett utarbeider de enkelte særforbundene råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se Folkehelseinstituttets nettsider i lenken under for mer informasjon: 

Folkehelseinstituttet - idrett, organisert fritidsaktivitet og organisert svømming

Fra 15. juni kan treningssentre åpne igjen. Det er laget bransjestandarder for smittevern som skal følges ved gjenåpning. 

Åpne anlegg for aktivitet for barn og unge under 20 år

Senja kommune åpner fra mandag 18. januar gymsaler, svømmebasseng og idrettshaller for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Voksne får ikke drive organisert aktivitet i våre anlegg. 

Våre bassenger er åpen for organisert svømming og skolesvømming innenfor den anbefalte aldersgruppen. Offentlig bading er derfor stengt. 

Organisert idrett i våre idrettsanlegg og gymsaler skal følge de nasjonale krav som stilles. Det betyr at aktivitet i våre anlegg skal skje etter krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene og kommunen, og det gjennomføres av et ansvarlig idrettslag/forening. Se dokumentet under for kommunens krav til smittevern i kommunale idrettshaller: 

Kommunale idrettshaller - krav til smittevern (PDF, 139 kB)

Idrettslag som holder egne haller åpne må følge retningslinjene fra både Helsedirektoratet og Idrettsforbundet. Aktivitet skal blant annet følge generelle krav til smittevern. 

Klubbene som velger å åpne egne anlegg har selv ansvaret for at hygienekravene følges, og bes om å umiddelbart avslutte praksisen dersom det viser seg at kravene ikke kan overholdes.

Norges idrettsforbunds retningslinjer finner du i lenkene under:

Norges idrettsforbund – informasjon

Norges idrettsforbund – anbefaling for aktivitet

Svømmebasseng 

Fra mandag 18. januar åpnes igjen kommunens gymsaler, svømmebasseng og idrettshaller for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år.

Våre bassenger er åpen for organisert svømming og skolesvømming innenfor den anbefalte aldersgruppen. Offentlig bading er derfor stengt.

Du kan lese mer om de ulike bassengene i kommunen, og hvem som organiserer offentlig bading, i denne lenken.

Smittesituasjonen kan føre til justeringer i veiledere og regler. Leier/bruker er forpliktet til å følge de til enhver tid oppdaterte råd fra helsemyndigheter.

Gjenåpning av virksomheter med en-til-en kontakt

Fra 27. april kan tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Gjenåpningen følger smittevernveiledere utarbeidet av helsemyndighetene. I lenken under finner du veilederen:

Helsedirektoratet - veileder

Gjenåpning av virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten

Fra 20. april kan helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Gjenåpninger følger smitteveiledere utarbeidet av helsemyndighetene. Kommunens fysioterapitjeneste er blant virksomhetene som åpnet igjen 20. april.