KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennom føres, og hvordan?

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennom føres, og hvordan?

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført begrensninger for samlinger, og regler for arrangementer. Overordnede råd om å holde seg hjemme om man er syk, holde minst en meter avstand, og god hånd- og hostehygiene gjelder også på arrangementer og samlinger. 

Forskjell på private og offentlige samlinger og arrangementer

For private sammenhenger er det åpnet for at maks 20 personer kan samles, forutsatt at man kan holde minst en meters avstand. Hver person teller som en, selv om man er en del av samme familie. Er man fra samme husstand kan man være nærmere enn 1 meter. Deltakere må også ha oversikt over hvem som er tilstede, og det bør helst skrives en liste over deltakere. 

På offentlig sted utendørs er det nå lov å ha opp til 600 deltakere, med adskilte grupper på inntil 200 personer.

På offentlig sted innendørs er det tillatt med inntil 200 personer, hvor det skal være minst en meters avstand mellom personene. Ved slike arrangementer skal det være en ansvarlig arrangør, og det skal også lages en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering.

Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Blant annet stilles følgende krav til slike arrangementer: 

  • Det er arrangørs ansvar å sørge for nok plass til at krav til avstand kan overholdes. 
  • Ansvarlig arrangør skal føre oversikt over hvem som er tilstede. 
  • Arrangøren skal gjøre det mulig å ivareta god hygiene. 
  • Det er krav om bordservering av alkohol på arrangementer med skjenkebevilling. 
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Med arrangement menes:

  • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  • Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  • Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser, konfirmasjon, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

For å lese flere detaljer om regler for arrangementer, se lenken til regjeringas nettside under: 

Regjeringen.no - Arrangementer

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om regler og råd for planlegging og gjennomføring av arrangementer. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - arrangementer, samlinger og aktiviteter

Helsenorge har også gode råd for gjennomføring av feiringer, arrangementer og sammenkomster. De finner du på denne lenken: 

Helsenorge - arrangementer

Sjekkliste for arrangementer - med og uten alkoholservering

For alle offentlige arrangementer med inntil 200 personer skal det lages en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangementer med skjenkebevilling skal i tillegg til generelle krav til smittevern også ha blant annet sitteplasser til alle gjester, bordservering, og plass nok til at alle holder 1 meter avstand.

For å lese mer om krav som stilles til arrangører, se Helsedirektoratets veileder i lenken under: 

Helsedirektoratet - arrangementer inntil 20

For å gjøre det enklere å se til at alle krav følges har kommunen laget ei sjekkliste for arrangører. Den finner du i lenken under. Sjekklista kan brukes for alle arrangementer, både med og uten alkoholservering. 

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer (PDF, 162 kB)

Arrangører som ønsker skjenkebevilling må ved søknad oppgi størrelse på lokale og antall gjester. I tillegg må plan som beskriver hvordan arrangøren sikrer punktene i sjekklista legges ved søknaden om skjenkebevilling. I lenkene under er søknadsskjema for skjenkebevillinger: 

Senja kommune - skjenkebevilling

Krav til serveringssteder

Serveringssteder skal sørge for at det er minst en meter mellom sitteplasser. Personer i samme husstand kan sette seg nærmere hverandre. 

For å unngå trengsel og kø skal servering av alkohol skje som bordservering. 

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Det er for at kommunen ved eventuelt utbrudd kan kontakte gjestene i smittesporingen.  

Organisert idrett og treningssentre

Det er gradvis gjenåpna for ulike typer organisert idrettsaktivitet, og for ulike aldersgrupper. For all idrettsaktivitet er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som skal følges, se lenken under: 

Helsedirektoratet - smitteveileder for idrett

I tillegg til den generelle smittevernveilederen for all idrett utarbeider de enkelte særforbundene råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se Folkehelseinstituttets nettsider i lenken under for mer informasjon: 

Folkehelseinstituttet - idrett, organisert fritidsaktivitet og organisert svømming

Fra 15. juni kan treningssentre åpne igjen. Det er laget bransjestandarder for smittevern som skal følges ved gjenåpning. 

Senja kommune har åpne idrettsanlegg for organisert idrett

Senja kommune holder våre idrettsanlegg og gymsaler åpen for organisert idrett etter de nasjonale krav som stilles. Det betyr at aktivitet i våre anlegg skal skje etter krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene og kommunen, og det gjennomføres av et ansvarlig idrettslag/forening. Se dokumentet under for kommunens krav til smittevern i kommunale idrettshaller: 

Kommunale idrettshaller - krav til smittevern (PDF, 139 kB)

Du kan lese mer om gjennomføring av aktivitet, og retningslinjer i våre idrettsanlegg ved å trykke på denne lenken.

Idrettslag som holder egne haller åpne må følge retningslinjene fra både Helsedirektoratet og Idrettsforbundet. Aktivitet skal blant annet følge generelle krav til smittevern. 

Klubbene som velger å åpne egne anlegg har selv ansvaret for at hygienekravene følges, og bes om å umiddelbart avslutte praksisen dersom det viser seg at kravene ikke kan overholdes.

Norges idrettsforbunds retningslinjer finner du i lenkene under:

Norges idrettsforbund – informasjon

Norges idrettsforbund – anbefaling for aktivitet

Svømmebasseng 

Den offentlige badingen ved Folkebadet på Finnsnes er høsten 2020 stengt inntil videre. Årsaken er at garderobene blir for små for å kunne ivareta krav til avstand og andre nødvendige smittevernhensyn.

Bassenget er fortsatt åpen for organisert svømming og skolesvømming etter de krav som stilles til det. 

For de andre bassengene i kommunen hvor det arrangeres folkebad /offentlig bading er det lokale idrettslag og foreninger som arrangerer.

For spørsmål og informasjon om eventuelle tilpasninger ved de ulike bassengene må den lokale arrangøren kontaktes. Du kan lese mer om bassengene, og hvem som organiserer offentlig bading i denne lenken.

Smittesituasjonen kan føre til justeringer i veiledere og regler. Leier/bruker er forpliktet til å følge de til enhver tid oppdaterte råd fra helsemyndigheter.

Gjenåpning av virksomheter med en-til-en kontakt

Fra 27. april kan tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Gjenåpningen følger smittevernveiledere utarbeidet av helsemyndighetene. I lenken under finner du veilederen:

Helsedirektoratet - veileder

Gjenåpning av virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten

Fra 20. april kan helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Gjenåpninger følger smitteveiledere utarbeidet av helsemyndighetene. Kommunens fysioterapitjeneste er blant virksomhetene som åpnet igjen 20. april.