KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennomføres, og hvordan?

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennomføres, og hvordan?

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført begrensninger for samlinger, og regler for arrangementer. Overordnede råd om å holde seg hjemme om man er syk, holde minst en meter avstand, og god hånd- og hostehygiene gjelder også på arrangementer og samlinger. 

Begrensinger i sosial kontakt

Myndighetene anbefaler at sosial bør begrenses. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Det gjelder både innendørs og utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. I tillegg kan barn og unge ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

For å lese mer om hvordan sammenkomster på privat sted kan gjennomføres, se Helsenorges nettside i lenken under: 

Helsenorge.no - Feiringer, sammenkomster og arrangementer

Arrangementer og sammenkomster 

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Private sammenkomster som samling av familie, venner og bekjente, sosiale sammenhenger med arbeid eller skole, sammenkomster etter seremoni, og fester eller middager etter for eksempel seminarer defineres også som arrangementer. 

Offentlig sted kan være lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Det kan også være for eksempel hotell grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Vær oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og en privat sammenkomst etter seremoni. For oversikt, se Helsenorges nettsider i lenken under:

Helsenorge.no - Feiringer, sammenkomster og arrangementer

Krav til alle arrangementer på offentlig sted

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst en meters avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Deltakere som tilhører samme husstand eller samme barneskole- og barnehagekohort må ikke ha en meters avstand.
 • Det må utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Lokaler med skjenkebevilling har skjenkestopp etter klokka 22.00. Det er kun tillatt med skjenking med servering av mat. 

For å lese flere detaljer om regler for arrangementer, se lenken til regjeringas nettside under: 

Regjeringen.no - Arrangementer

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om regler og råd for planlegging og gjennomføring av arrangementer. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - arrangementer, samlinger og aktiviteter

Helsenorge har også gode råd for gjennomføring av feiringer, arrangementer og sammenkomster. De finner du på denne lenken: 

Helsenorge - arrangementer

Sjekkliste for arrangementer - med og uten alkoholservering

For alle offentlige arrangementer med inntil 200 personer skal det lages en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangementer med skjenkebevilling skal i tillegg til generelle krav til smittevern også ha blant annet sitteplasser til alle gjester, bordservering, og plass nok til at alle holder 1 meter avstand. 

Det er kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp gjelder fra klokka 22:00. 

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

For å lese mer om krav som stilles til arrangører, se Helsedirektoratets veileder i lenken under: 

Helsedirektoratet - Nasjonal veileder, arrangementer

Helsenorge.no - Arrangementer

For å gjøre det enklere å se til at alle krav følges har kommunen laget ei sjekkliste for arrangører. Den finner du i lenken under. Sjekklista kan brukes for alle arrangementer, både med og uten alkoholservering. 

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer (PDF, 162 kB)

Arrangører som ønsker skjenkebevilling må ved søknad oppgi størrelse på lokale og antall gjester. I tillegg må plan som beskriver hvordan arrangøren sikrer punktene i sjekklista legges ved søknaden om skjenkebevilling.

Arrangører må følge de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer for arrangementer, og plikter å sette seg inn i dette. Søknader om arrangementer som ikke er i tråd med med nasjonale regler vil få avslag. 

I lenkene under er søknadsskjema for skjenkebevillinger: 

Senja kommune - skjenkebevilling

Krav til serveringssteder

Serveringssteder skal sørge for at det er minst en meter mellom sitteplasser. Personer i samme husstand eller kjærester kan sitte nærmere hverandre. 

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Det er for at kommunen ved eventuelt utbrudd kan kontakte gjestene i smittesporingen.  

Det er kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp gjelder fra klokka 22:00.

For fullstendig oversikt over krav til serveringssteder og alkoholservering, se Helsedirektoratets veileder i lenken under: 

Helsedirektoratet - Servering

Organisert idrett og treningssentre

For all idrettsaktivitet er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som skal følges, se lenken under: 

Helsedirektoratet - smitteveileder for idrett

I tillegg til den generelle smittevernveilederen for all idrett utarbeider de enkelte særforbundene råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se Folkehelseinstituttets nettsider i lenken under for mer informasjon: 

Folkehelseinstituttet - idrett, organisert fritidsaktivitet og organisert svømming

Aktivitet for barn og unge under 20 år

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. 

Aktivitet for voksne

Fra 16. april kan voksne drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

 

Kommunens anlegg

Kommunens gymsaler, svømmebasseng og idrettshaller er åpen for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Det er også åpent for voksne på grupper inntil 10 personer, slik den nasjonale anbefalingen nå tillater. 

Våre bassenger er åpen for organisert svømming og skolesvømming innenfor den anbefalte aldersgruppen. Offentlig bading er stengt. 

Organisert idrett i våre idrettsanlegg og gymsaler skal følge de nasjonale krav som stilles. Det betyr at aktivitet i våre anlegg skal skje etter krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene og kommunen, og det gjennomføres av et ansvarlig idrettslag/forening. Se dokumentet under for kommunens krav til smittevern i kommunale idrettshaller: 

Kommunale idrettshaller - krav til smittevern (PDF, 139 kB)

Idrettslag som holder egne haller åpne må følge retningslinjene fra både Helsedirektoratet og Idrettsforbundet. Aktivitet skal blant annet følge generelle krav til smittevern. 

Klubbene som velger å åpne egne anlegg har selv ansvaret for at hygienekravene følges, og bes om å umiddelbart avslutte praksisen dersom det viser seg at kravene ikke kan overholdes.

Norges idrettsforbunds retningslinjer finner du i lenkene under:

Norges idrettsforbund – informasjon

Norges idrettsforbund – anbefaling for aktivitet

Svømmebasseng 

Våre bassenger er åpen for organisert svømming og skolesvømming innenfor den anbefalte aldersgruppen. Offentlig bading er stengt.

Du kan lese mer om de ulike bassengene i kommunen, og hvem som organiserer offentlig bading, i denne lenken.

Smittesituasjonen kan føre til justeringer i veiledere og regler. Leier/bruker er forpliktet til å følge de til enhver tid oppdaterte råd fra helsemyndigheter.

Virksomheter med en-til-en kontakt

Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere kan holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Drift skal følge smittevernveiledere utarbeidet av helsemyndighetene. I lenken under finner du veilederen:

Helsedirektoratet - veileder

Virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten

Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer kan drive etter forskriftsfestede krav om smitteverntiltak. Det er utarbeidet smitteveiledere av helsemyndighetene.