Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennomføres, og hvordan?

Arrangementer, aktivitet og idrett - hva kan gjennomføres, og hvordan?

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført begrensninger for samlinger, og regler for arrangementer. Overordnede råd om å holde seg hjemme om man er syk, holde minst en meter avstand, og god hånd- og hostehygiene gjelder også på arrangementer og samlinger. 

Sammenkomst på privat sted

Generelt gjelder anbefalingen om å holde 1 meter avstand, holde hendende rene og å holde deg hjemme hvis du er syk.

For sosial kontakt gjelder i tillegg følgende anbefalinger: 

 • Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage. Alle bør holde én meters avstand, så det er viktig å ikke ha flere gjester enn du ha god plass til.
 • Det oppfordres å møtes utendørs.
 • Beskyttede personer regnes ikke med i tellingen av gjester. Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen. Trykk her for å lese mer om hvem som defineres som beskyttet.
 • Barn og unge kan ha besøk av barnehage- eller barneskolekohorten. 
 • Bor eller oppholder du deg i en kommune som har strengere lokale regler for hvor mange gjester du kan ha på besøk, skal disse reglene følges.
 • Du bør du begrense hvor mange ganger du har eller er på besøk hos andre, og du bør ikke ha for mange nærkontakter. 

For å lese mer om hvordan sammenkomster på privat sted kan gjennomføres, se Helsenorges nettside i lenken under: 

Helsenorge.no - Feiringer, sammenkomster og arrangementer

Regler og definisjoner for arrangementer på offentlig sted

 • Vi skiller mellom private og offentlige arrangementer, og det er ulike krav til antall som kan samles. Krav til antall skal følges. 
 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan følge regelen om avstand.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Arrangementer med skjenkebevilling skal følge reglene for serveringssteder.
 • Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har minst 1 meter avstand, men de som er i samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Offentlige arrangement kan være idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, konferanser, livssynssamlinger og seremonier, medlemsmøter og fagforeningsmøter.

Private sammenkomster på offentlig sted (ikke i privat hjem) er for eksempel sosiale samlinger for familie og venner, sosiale samlinger i forbindelse med arbeid og skole, sammenkomster etter seremoni som bryllup, dåp osv.

For full oversikt over definisjoner på arrangement, se nasjonale helsemyndigheters nettside i lenken under: 

Helsenorge.no - Sammenkomster og arrangementer

Privat sammenkomst på offentlig sted

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 100 personer. Dette inkluderer også beskyttede personer, da det ikke er tilrettelagt for at privatpersoner kan kontrolere deltakerne sine koronasertifikat.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private sammenkomster på offentlig sted er forskriftsregulert, og kravet om avstand og de andre reglene for arrangement må følges og det er viktig å ikke ha flere deltakere enn det er plass til.

Private sammenkomster omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Nederst på denne siden finner du flere lenker til nasjonale myndigheters nettsider hvor regler og råd knyttet til gjennomføring er samlet. 

Organisert idretts- og fritidsaktivitet

 • Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.
 • Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 40 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Det oppfordres til å ha treningene utendørs.

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innen regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. 

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs.

For all idrettsaktivitet er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som skal følges, se lenken under: 

Helsedirektoratet - smitteveileder for idrett

I tillegg til den generelle smittevernveilederen for all idrett utarbeider de enkelte særforbundene råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se Folkehelseinstituttets nettsider i lenken under for mer informasjon: 

Folkehelseinstituttet - idrett, organisert fritidsaktivitet og organisert svømming

Arrangement uten koronasertifikat

Arrangementer må ikke bruke koronasertifikat, men da kan de ikke ha like mange deltakere til stede. Kravet om avstand og de andre reglene for arrangement må følges og det er viktig å ikke ha flere deltakere enn det er plass til.

Antall deltakere for innendørs arrangementer uten koronasertifikatet: 

 • 400 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 1000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Antall deltakere for utendørs arrangementer uten koronasertifikatet:

 • 800 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 2000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Arrangement med koronasertifikat

Arrangementer som bruker koronasertifikatet får ha flere deltakere enn arrangement som ikke bruker koronasertifikatet. Se lenken under ti Helsenorges nettside for fullstendig oversikt for regler for større arrangementer med koronasertifikat. 

Helsenorge.no - Sammenkomster og arrangementer

Krav til serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, gitt at de følger reglene for forsvarlig drift. Se helsedirektoratets nettsider for veiledning for profesjonelle aktører. 

Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb. De skal sørge for at det er minst 1 meter mellom sitteplassene.

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter klokken 24.00
 • Servering av alkohol skal kun skje ved bordservering
 • Serveringssteder kan ikke ha servering for et privat selskap med flere enn 20

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg ved en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt, i tillegg til plassering i lokalet, om mulig. Serveringsstedet skal informere gjestene om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager på grunn av personvernhensyn.

Helsedirektoratet.no - Koronavirus

Mer informasjon

For å lese flere detaljer om regler for arrangementer, se lenken til regjeringas nettside under: 

Regjeringen.no - Arrangementer

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om regler og råd for planlegging og gjennomføring av arrangementer. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - arrangementer, samlinger og aktiviteter

Helsenorge har også gode råd for gjennomføring av feiringer, arrangementer og sammenkomster. De finner du på denne lenken: 

Helsenorge - arrangementer

Sjekkliste for arrangementer - med og uten alkoholservering

For alle offentlige arrangementer med inntil 200 personer skal det lages en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangementer med skjenkebevilling skal i tillegg til generelle krav til smittevern også ha blant annet sitteplasser til alle gjester, bordservering, og plass nok til at alle holder 1 meter avstand. 

For å lese mer om krav som stilles til arrangører, se Helsedirektoratets veileder i lenken under: 

Helsedirektoratet - Nasjonal veileder, arrangementer

Helsenorge.no - Arrangementer

For å gjøre det enklere å se til at alle krav følges har kommunen laget ei sjekkliste for arrangører. Den finner du i lenken under. Sjekklista kan brukes for alle arrangementer, både med og uten alkoholservering. 

Sjekkliste for smittevern ved arrangementer (PDF, 168 kB)

Arrangører som ønsker skjenkebevilling må ved søknad oppgi størrelse på lokale og antall gjester. I tillegg må plan som beskriver hvordan arrangøren sikrer punktene i sjekklista legges ved søknaden om skjenkebevilling.

Arrangører må følge de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer for arrangementer, og plikter å sette seg inn i dette. Søknader om arrangementer som ikke er i tråd med med nasjonale regler vil få avslag. 

I lenkene under er søknadsskjema for skjenkebevillinger: 

Senja kommune - skjenkebevilling

Kommunens anlegg

Senja kommune følger nasjonale anbefalinger. Det betyr at kommunens gymsaler, svømmebasseng og idrettshaller er åpen for organisert aktivitet etter de regler og anbefalinger som gjelder nasjonalt. Ved eventuelle lokale utbrudd og lokale regler vil det opplyses godt om på kommunens nettsider.