Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hvordan situasjonen påvirker deg som ansatt vil variere litt ut fra hva du jobber med i kommunen. På denne siden vil vi oppdatere de overordnede bestemmelsene. For spørsmål og avklaring av din situasjon holder du kontakt med din nærmeste leder. Det sendes også jevnlig ut informasjon fra kommuneledelsen ved endringer i situasjonen. 

Åpent rådhus og kommunehus

Rådhus og servicetorg i Senja kommune er åpen for publikum. Publikum oppfordres til å henvende seg til kommunen og gjøre avtaler på telefon, e-post eller gjennom bookingløsninger. 

Møter gjøres i hovedsak digitalt

Det er fortsatt begrensninger for antall deltakere på arrangementer. Så lenge møter og arrangementer følger gjeldende krav til antall og avstand kan kommunes møter, både politiske og administrative møter, gjennomføres fysisk. Den som arrangerer møtet/arrangementet er ansvarlig arrangør. Det betyr at man har ansvar for å oppdatere seg om hva som gjelder, og sørge for at gjennomføringen skjer deretter.  

Kommunens møterom lånes ut til eksterne aktører utfra gjeldende regler og tiltak.

Den som arrangerer fysiske møter i kommunens møterom, eller den som leier, er ansvarlig arrangør og må oppdatere seg på gjeldene regler og krav til arrangementer på helsemyndighetenes nettsider. I tillegg må regler om smittevern for møterommene, og maksantall satt for rommene, følges. 

Helsenorge.no - Arrangementer

Anbefaling om hjemmekontor

Fra 20. juni er Norge inne i trinn 3 av gjenåpningsfasen. Da er det åpnet for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen, delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. 

All vurderinger av hva som gjelder din arbeidssituasjon gjøres i samråd med nærmeste leder.  

Intern kartlegging av helsepersonell

Det planlegges for å kunne håndtere en langvarig og krevende situasjon. Arbeidsgiver trenger oversikt over helsefaglig kompetanse blant ansatte. Ansatte som har helsefaglig bakgrunn, men som i dag ikke jobber innen helse og omsorg, oppfordres til å svare på en enkel kartlegging. Slik situasjonen er i dag er det basert på frivillighet å bidra der det blir behov. Klikk her for å svare på kartleggingen:

Kartlegging personell

Ved behov for omdisponering av ressurser blir det gjort en avtale mellom den ansatte og lederen med personalansvaret, i tillegg til lederen som har behovet for flere ressurser. Tilrettelegging, kompensasjon for merarbeid, kjøring og lignende blir avklart i hvert enkelt tilfelle.

Om reising og karantene

  • Ansatte som kommer fra reiser som innebærer karantenetid skal overholde dette. Du kan lese mer om karantenebestemmelsene her.
  • Dersom du bor sammen med noen som sitter i karantene så slipper du å sitte i hjemmekarantene.
  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er oppheva. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst dersom krav fra helsemyndighetene tilsier det.
  • For private reiser anbefaler arbeidsgiver at det følges råd gitt fra helsemyndigheter. Fra 27. mai kan innlandsreiser gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. 
  • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet. 

Hva gjelder hvis jeg er hjemme med luftveissymptomer?

  • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme til du har god allmenntilstand.
  • Hvis du har symptomer på covid-19 bør du teste deg og holde deg hjemme til negativt prøvesvar OG du er blitt i god allmenntilstand. 
  • Hvis du er i karantene skal du fullføre den pålagte karantenetiden, selv ved negativt testresultat. Det er fordi et negativt svar tidlig i karantenetiden bare gir et øyeblikksbilde, og du kan fortsatt bli syk senere i karantenetiden. 

 Se også Folkehelseinstituttets flytskjema: 

Folkehelseinstituttet - Flytskjema for testing

  • Ungdom og voksne som ikke testes bør være hjemme til de er symptomfrie.

Barn i barnehage eller skole

Kommunens skoler og barnehager er åpent på grønt nivå med de rutinene det krever. Det er laget veiledere for barnehager og skoler som gir mer informasjon, se lenkene under. 

For å lese hva som gjelder i Senja kommunes skoler og barnehager, og råd om når barn bør holdes hjemme, trykk på denne lenken. 

Utdanningsdirektoratet.no - Korona

Omsorgsdager for barn som ikke kan gå i skole eller barnehage

Reglene for bruk av omsorgsdager og omsorgspenger kan endre seg etter koronasituasjonen. For oppdatert informasjon om hva som gjelder, se NAVs nettsider i lenken under: 
NAV.no - Koronaveiviser

Mer informasjon

Det gis også informasjon fra arbeidsgiver på nettsidene under:

Aurora intranett

Compilo

På NAVs nettsider kan du lese om sykemelding og lignende: 

NAV.no

KS har mye informasjon om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med koronaviruset: 

KS - kommunesektorens organisasjon