KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hvordan situasjonen påvirker deg som ansatt vil variere litt ut fra hva du jobber med i kommunen. På denne siden vil vi oppdatere de overordnede bestemmelsene. For spørsmål og avklaring av din situasjon holder du kontakt med din nærmeste leder. 

Intern kartlegging av helsepersonell

Det planlegges for å kunne håndtere en langvarig og krevende situasjon. Arbeidsgiver trenger oversikt over helsefaglig kompetanse blant ansatte. Ansatte som har helsefaglig bakgrunn, men som i dag ikke jobber innen helse og omsorg, oppfordres til å svare på en enkel kartlegging. Slik situasjonen er i dag er det basert på frivillighet å bidra der det blir behov. Klikk her for å svare på kartleggingen:

Kartlegging personell

Ved behov for omdisponering av ressurser blir det gjort en avtale mellom den ansatte og lederen med personalansvaret, i tillegg til lederen som har behovet for flere ressurser. Tilrettelegging, kompensasjon for merarbeid, kjøring og lignende blir avklart i hvert enkelt tilfelle.

Om reising og karantene

 • Ansatte som kommer fra reiser som innebærer karantenetid skal overholde dette. Du kan lese mer om karantenebestemmelsene her.
 • Dersom du bor sammen med noen som sitter i karantene så slipper du å sitte i hjemmekarantene.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er oppheva. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst dersom krav fra helsemyndighetene tilsier det.
 • For private reiser anbefaler arbeidsgiver at det følges råd gitt fra helsemyndigheter. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land frem til 20. august. 
 • Det er satt stopp jobbrelaterte reiser, og all bestilling av slike reiser.

Trykk her for å lese mer om hvilke regler og anbefalinger som gjelder reiser til utlandet. 

Hva gjelder hvis jeg er hjemme med luftveissymptomer?

 • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme til du har god allmenntilstand.
 • Hvis du har symptomer på covid-19 bør du teste deg og holde deg hjemme til negativt prøvesvar OG du er symptomfri. 
 • Hvis du testes og får negativt svar endrer det altså ikke på at du skal være hjemme til du er symptomfri. 
 • Hvis du er i karantene skal du fullføre den pålagte karantenetiden, selv ved negativt testresultat. Det er fordi et negativt svar tidlig i karantenetiden bare gir et øyeblikksbilde, og du kan fortsatt bli syk senere i karantenetiden. 

Barn i barnehage eller skole

Fra 20. april gjenåpnes barnehager etter strenge krav til smittevern. Du kan lese mer om gjenåpning av barnhager her. Alle ansatte i barnehager får opplæring i krav til smittevern og rutiner. Rutiner er tilpasset den enkelte barnehage, og det er ledere i den enkelte barnehage som veileder eller svarer på spørsmål om hva som gjelder der. 

I veilederen for barnehager er også mer utfyllende informasjon om arbeidshverdagen, og hva som gjelder for at ansatte skal holde seg hjemme, eller ikke sende barn i barnhagen: 

Veileder for barnehagene

Tilpasset åpningstid i barnehager

For å kunne ivareta hensyn til smittevern vil det være redusert åpningstid i barnehagene. Foreldre med behov for barnepass for å kunne ivareta samfunnskritiske funksjoner skal likevel kunne få tilbud innenfor normale åpningstider hvis det kreves for å ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foreldre dette gjelder kan ta kontakt med sin barnehage for å få tilpasset behov for åpningstid. 

Fra 27. april åpnet også skolene fra 1. - 4. trinn, og SFO. Det kan du lese mer om på denne lenken. I uke 20  gjenåpna alle trinn på grunnskoler og videregående skoler. Under kan du  lese myndighetenes veiledere for smittevern i skolen, som Senja kommune følger. 

Veileder barneskole

Veileder ungdomsskole og VGS

Folkehelseinstituttet har i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler bestemt at ansatte, barn eller elever som har akutt luftveisinfeksjon kan testes. Det kan du lese mer om i lenken under: 

Folkehelseinstituttet

Omsorgsdager for barn som ikke kan gå i skole eller barnehage

Reglene for bruk av omsorgsdager og omsorgspenger kan endre seg etter koronasituasjonen. For oppdatert informasjon om hva som gjelder, se NAVs nettsidider i lenken under: 
NAV - omsorgsdager

Ingen generell ordning med hjemmekontor

I uke 20 åpnet rådhuset og kommunehus i Senja kommune, og informasjon om dette er sendt ut til ansatte. I tillegg vil din leder også informere deg om hva som gjelder ved den enkelte avdeling. Det vil fortsatt først og fremst være på telefon og epost det gjøres avtaler for å snakke med våre saksbehandlere, og også interne møter skal fortsatt i størst mulig grad skje på Teams/videomøter. 

Gjenåpning av rådhus, kommunehus og andre kontorer følger helsemyndighetenes mal for smitteveiledning. Den er basert på grunnpilarene for å bremse smittespredning: 

 1. Syke personer skal holde seg hjemme inntil man er symptomfri
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer

Hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelt for eksempel for personer i risikogrupper eller personer som er frisk, men i karantene. Er du usikker på din situasjon, kontakt nærmeste leder.

Mer informasjon

Det gis også informasjon fra arbeidsgiver på:

Aurora intranett

Compilo

På NAVs nettsider kan du lese om sykemelding og lignende: 

NAV

KS har mye informasjon om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med koronaviruset: 

KS - kommunesektorens organisasjon