KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hvordan situasjonen påvirker deg som ansatt vil variere litt ut fra hva du jobber med i kommunen. På denne siden vil vi oppdatere de overordnede bestemmelsene. For spørsmål og avklaring av din situasjon holder du kontakt med din nærmeste leder. Det sendes også jevnlig ut informasjon fra kommuneledelsen ved endringer i situasjonen. 

Fra og med fredag 16. april letter regjeringen på nasjonale anbefalinger og regler. Trykk på denne artikkelen for å lese mer om hva som gjelder fra 16. april. Kommunens nettsider oppdateres med nye regler og anbefalinger etter det trer i kraft. 

Åpent rådhus og kommunehus

Rådhus og servicetorg i Senja kommune er åpen for publikum. Men det nasjonale påbudet om hjemmekontor gjelder de fleste ansatte på rådhuset og kommunehus. Derfor oppfordres publikum til å henvende seg til kommunen og gjøre avtaler på telefon, e-post eller gjennom bookingløsninger. 

Møter gjøres i hovedsak digitalt

Det er fra 25. mars anbefalt at alle arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes eller gjøres digitalt, skal gjeldende regler for arrangementer følges. Det innebærer blant annet sterk begrensing i antall deltakere. 

Hvis interne møter likevel gjennomføres må arrangør følge det regelverket som til enhver tid gjelder for antall, avstand og gjennomføring i tråd med smittevern. I tillegg må regler for bruk av møterom følges.   

Helsenorge.no - Arrangementer

Ved interne møter unngås aktivitet mellom avdelinger slik at antall nærkontakter holdes nede. 

På grunn av anbefalingen om at alle arrangementer avlyses er det beslutta at kommunens møterom på rådhuset, og eventuelle andre lokaler ikke leies ut til eksterne deltakere. 

Anbefaling om hjemmekontor

Fra 25. februar er det en nasjonal regel at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. All vurderinger av hjemmekontor gjøres i samråd med nærmeste leder.  

Tjenester og oppgaver som ikke lar seg gjøre fra hjemmekontor driver som normalt, med de eventuelle skjerpede smitteverntiltak som avdelingene vurderer.

Intern kartlegging av helsepersonell

Det planlegges for å kunne håndtere en langvarig og krevende situasjon. Arbeidsgiver trenger oversikt over helsefaglig kompetanse blant ansatte. Ansatte som har helsefaglig bakgrunn, men som i dag ikke jobber innen helse og omsorg, oppfordres til å svare på en enkel kartlegging. Slik situasjonen er i dag er det basert på frivillighet å bidra der det blir behov. Klikk her for å svare på kartleggingen:

Kartlegging personell

Ved behov for omdisponering av ressurser blir det gjort en avtale mellom den ansatte og lederen med personalansvaret, i tillegg til lederen som har behovet for flere ressurser. Tilrettelegging, kompensasjon for merarbeid, kjøring og lignende blir avklart i hvert enkelt tilfelle.

Om reising og karantene

  • Ansatte som kommer fra reiser som innebærer karantenetid skal overholde dette. Du kan lese mer om karantenebestemmelsene her.
  • Dersom du bor sammen med noen som sitter i karantene så slipper du å sitte i hjemmekarantene.
  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er oppheva. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst dersom krav fra helsemyndighetene tilsier det.
  • For private reiser anbefaler arbeidsgiver at det følges råd gitt fra helsemyndigheter. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. 
  • Det skal ikke utføres tjenestereiser som ikke er strengt nødvendig. 

Trykk her for å lese mer om hvilke regler og anbefalinger som gjelder reiser til utlandet. 

Hva gjelder hvis jeg er hjemme med luftveissymptomer?

  • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme til du har god allmenntilstand.
  • Hvis du har symptomer på covid-19 bør du teste deg og holde deg hjemme til negativt prøvesvar OG du er blitt i god allmenntilstand. 
  • Hvis du er i karantene skal du fullføre den pålagte karantenetiden, selv ved negativt testresultat. Det er fordi et negativt svar tidlig i karantenetiden bare gir et øyeblikksbilde, og du kan fortsatt bli syk senere i karantenetiden. 

 Se også Folkehelseinstituttets flytskjema: 

Folkehelseinstituttet - Flytskjema for testing

  • Ungdom og voksne som ikke testes bør være hjemme til de er symptomfrie.

Barn i barnehage eller skole

På grunn av smittesituasjonen i midten av desember drives en barnehage og ungdomsskole på rødt nivå. Kommunens skoler og barnehager er ellers åpent på gult nivå med de rutinene det krever. Det er laget veiledere for barnehager og skoler som gir mer informasjon, se lenkene under. 

For å lese hva som gjelder i Senja kommunes skoler og barnehager, og råd om når barn bør holdes hjemme, trykk på denne lenken. 

Veileder for barnehagene

Veileder barneskole

Veileder ungdomsskole og VGS

Omsorgsdager for barn som ikke kan gå i skole eller barnehage

Reglene for bruk av omsorgsdager og omsorgspenger kan endre seg etter koronasituasjonen. For oppdatert informasjon om hva som gjelder, se NAVs nettsider i lenken under: 
NAV - omsorgsdager

Mer informasjon

Det gis også informasjon fra arbeidsgiver på nettsidene under:

Aurora intranett

Compilo

På NAVs nettsider kan du lese om sykemelding og lignende: 

NAV

KS har mye informasjon om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med koronaviruset: 

KS - kommunesektorens organisasjon