Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Reiser innenlands kan gjennomføres, men er man er syk, i karantene og isolasjon skal man ikke reise. Hvis det er lokale tiltak i kommunen du reiser til, må du følge det. Fra 5. juli 2021 åpnes det for mer reise til EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste helsemyndighetene anser som trygge. Det er fortsatt begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Råd om fritidsreiser innenlands

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. 

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet. 

Hvis du reiser på besøk til kommuner og deler av landet med høyt smittetrykk er det viktig at du følger de ekstra strenge reglene som eventuelt gjaldt der, også når du kommer hjem. Dette bør gjelde i 10 dager etter du kommer fra området med høyt smittetrykk, slik at man kan unngå smittespredning i forbindelse med reise. 

Er du syk, i karantene eller isolasjon bør du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et husstandsmedlem som syk med covid-19.

Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. 

For oppdaterte råd rundt reiser i Norge, se Helsenorges nettside i lenken under: 

Helsenorge.no - Reiseråd innenlands

Ikke lokal karanteneregler eller særlige tiltak for Senja

Det er på nåværende tidspunkt ikke lokalt utbrudd i kommunen, og derfor ikke innført strengere regler enn nasjonale krav, anbefalinger og råd.

Ved eventuelle lokale utbrudd kan dette endre seg, og vil i så fall bli informert om til befolkningen. 

Utenlandsreiser og reiser tilbake til Norge

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Det er fortsatt begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Fullvaksinerte, de som har gjennomgått covid-19 og reisende fra grønne land eller områder, er unntatt reisekarantene.

Smittesituasjonen er i stadig endring verden over, og reglene for innreise til Norge endres også fortløpende. For fullstendig oversikt og detaljer rundt regler og unntak knyttet til reise må du holde deg oppdatert på nasjonale helsemyndigheters nettsider. Se derfor lenken under: 

Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet

FHI - Regler og krav ved innreise til Norge

Lovdata - Forskrift om smitteverntiltak

Hold deg oppdatert

For oppdatert og detaljert informasjon må du oppsøke nasjonale nettsider. I tillegg til lenkene over, kan nettsidene under gi svar på dine spørsmål om reise. Under finner du lenker til nettsider du kan oppdatere deg på: 

Utlendingsdirektoratet - Koronasituasjonen

Regjeringen.no - informasjon om reiser

Helsedirektoratet - Hvilke karanteneregler gjelder for deg?

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert informasjon om hvilke land som er røde og gule. 

Folkehelseinstituttet - Reise og karantene

For å lese mer om innreiser til Norge, og karantenehoteller, se regjeringen.no i lenken under: 

Regjeringen.no - Om innreise til Norge