KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Helsemyndighetene har lettet på rådene om ferie- og fritidsreiser i Norge, men fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Her kan du lese mer om myndighetenes anbefalinger og krav knyttet til reiser. 

Ikke lokal karanteneregel for Senja

Senja kommune har ikke lokale karantenebestemmelser som setter personer som kommer reisende fra andre steder i landet i karantene. Hytteforbudet mot overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn hjemkommunen er også oppheva fra 20. april. 

Hvis du har vært i utlandet skal du i 10 dagers karantene. 

Råd om fritidsreiser innenlands

Så lenge du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte kan fritidsreiser i Norge nå foretas. Det betyr at du følger generelle råd om smittevern:

 • Ikke reis når du er syk
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hold minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Planlegg reisen for å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

Det utgjør mindre fare for smittespredning hvis du på reiser stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet.

Videre er myndighetenes råd for fritidsreiser innlands følgende:  

 • Er du syk med luftveissymptomer eller feber skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst en meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
 • Begrense bruken av kollektivtransport når du kan. 
 • Du skal heller ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med en covid-19 syk husstandsmedlem.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

Råd for smittevern oppdateres fortløpende, og det er viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler. Folkehelseinstituttet oppdaterer smittevernråd for reise. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - smittevernråd for reise og ferie

Reiser ut og inn av landet

 • Alle reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes til alle land frem til 20. august. 
 • Fra 12. mai kan familiemedlemmer til EØS-borgere og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere reise til Norge.  Dette betyr at EU/EØS-borgere nå kan reise til Norge å besøke ektefelle, samboer eller barn under 18 år. Barn under 18 år kan også besøke sine foreldre i Norge. Videre åpnes det opp for at EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, som en fritidsbolig, kan besøke denne. Det presiseres at alle som reiser inn i Norge må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.
 • Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i hjemmekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge.
 • Arbeidstakere som reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid. Personer dette gjelder må samtidig forholde seg til de enhver tid gjeldende regler i Sverige eller Finland.
 • Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, er unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom personen overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. 
 • Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom personen i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten.

Mer informasjon

På nettsidene under kan du lese mer om helsemyndighetenes regler og råd for reiser. 

Helsenorge - Reiseråd