KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Helsemyndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser og reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Fra 29. januar gjelder også strenge regler for innreise til landet, og i praksis er grensa til Norge stengt, med noen få unntak. Her kan du lese mer om myndighetenes anbefalinger og krav knyttet til reiser. 

Fra og med fredag 16. april letter regjeringen på nasjonale anbefalinger og regler. Trykk på denne artikkelen for å lese mer om hva som gjelder fra 16. april. Kommunens nettsider oppdateres med nye regler og anbefalinger etter det trer i kraft. 

Vær ekstra forsiktig om du reiser fra områder med større utbrudd

Det oppstår ukentlig lokale utbrudd av mutert virus flere steder i landet. I områder med utbrudd innføres det ofte i en begrenset tidsperiode strengere tiltak i resten av landet.

Generelt er det anbefalt å unngå all unødvendig reise innenlands. Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. Helsemyndighetene oppfordrer derfor reisende fra områder med høy forekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter ankomst. Se mer om dette i råd om fritidsreiser under. 

Råd om fritidsreiser innenlands

Det er anbefalt å unngå all unødvendig reise innenlands. 

Hvis du likevel reiser fra områder med høyt risikonivå/høyt smittetrykk er det spesielt viktig å være forsiktig. Da bør terskelen for hva man tenker er nødvendig reise være svært høy. 

Hvis man likevel må reise fra områder med høyt smittetrykk til områder med lavt smittetrykk skal man være ekstra nøye de første 10 dagene etter man reiste fra området med høy smitte.  Det vil si: 

 • Ha minimalt antall nærkontakter
 • Ha god hoste- og håndhygiene
 • Holde god avstand til alle, og minst to meter fra de som er i risikogruppe
 • Følg nøye med på egen helse og ha lav terskel for holde seg hjemme og teste på ny ved luftveissymptomer

Personer som eventuelt kommer reisende til områder med lavt smittetrykk fra steder med smitteutbrudd, følger anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Det betyr for eksempel at hvis serveringsstedene på stedet du reiser fra er stengt, eller har påbud om munnbind på offentlig steder, så følger du de samme reglene i ti dager etter at du har reist derifra.

Noen reiser kan gjennomføres hvis de er nødvendig: 

 • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
 • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
 • Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Hvis du reiser innenlands i Norge må råd for å unngå smitte følges. Det betyr at:

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.
 • Man ikke reiser hvis man er syk, i karantene eller isolasjon, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et husstandsmedlem som syk med covid-19.
 • Har god hånd- og hostehygiene. 
 • Hold minst to meter avstand til andre enn dine nærmeste. Bruk munnbind om det ikke er mulig å holde to meter avstand til andre.  
 • Du tester deg i kommunen du oppholder deg i når du får symptomer.
 • Vær ekstra varsom 10 dager etter ankomst hvis du kommer fra områder med mye smitte i Norge. 

For oppdaterte råd rundt reiser i Norge, se Helsenorges nettside i lenken under: 

Helsenorge.no - Reiseråd innenlands

Råd for påskeferien 2021

Regjeringa har innført strengere nasjonale regler og anbefalinger fra 25. mars. Det ble samtidig gitt flere presiseringer om hva som gjelder av råd for påsken 2021. 

I denne lenken kan du lese de nye retningslinjene, og råd for påsken 2021. 

Ikke lokal karanteneregler eller særlige tiltak for Senja

Det er på nåværende tidspunkt ikke lokalt utbrudd i kommunen, og derfor ikke innført strengere regler enn nasjonale krav, anbefalinger og råd.

Det betyr at Senja kommune ikke har lokale karantenebestemmelser som setter personer som kommer reisende fra andre steder i landet i karantene.

Det er ikke noe lokalt hytteforbud i Senja kommune.

Ved eventuelle lokale utbrudd kan dette endre seg, og vil i så fall bli informert om til befolkningen. 

Utenlandsreiser

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. april 2021.

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge. I utgangspunktet får kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge reise inn i Norge, men noen unntak gjelder. Reglene kan bli langvarig. 

Smittesituasjonen er i stadig endring verden over, og reglene for innreise til Norge endres også fortløpende. For fullstendig oversikt og detaljer rundt regler og unntak knyttet til reise må du holde deg oppdatert på nasjonale helsemyndigheters nettsider. Se derfor lenken under: 

Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet

FHI - Regler og krav ved innreise til Norge

Lovdata - Forskrift om smitteverntiltak

Hold deg oppdatert

For oppdatert og detaljert informasjon må du oppsøke nasjonale nettsider. I tillegg til lenkene over, kan nettsidene under gi svar på dine spørsmål om reise. Under finner du lenker til nettsider du kan oppdatere deg på: 

Utlendingsdirektoratet - Koronasituasjonen

Regjeringen.no - informasjon om reiser

Helsedirektoratet - Hvilke karanteneregler gjelder for deg?

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert informasjon om hvilke land som er røde og gule. 

Folkehelseinstituttet - Reise og karantene

For å lese mer om innreiser til Norge, og karantenehoteller, se regjeringen.no i lenken under: 

Regjeringen.no - Om innreise til Norge