KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Hva gjelder for reiser til Senja, resten av landet og utenlands?

Helsemyndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser og reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Her kan du lese mer om myndighetenes anbefalinger og krav knyttet til reiser. 

Ber reisende fra områder med mye smitte være ekstra forsiktig

Regjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands. Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. Helsemyndighetene oppfordrer derfor reisende fra områder med høy forekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter ankomst. I denne lenken kan du lese mer om hva myndighetene anbefaler du bør gjøre, og ikke bør gjøre, ved reise fra områder med mye smitte.

Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

Utenlandsreiser

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 18. januar 2021.

Utenlandske reisende til Norge må ved innreise vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være under 72 timer gammel. For å lese mer om karantenekravet, og unntak fra kravet, se lenken under: 

Lovdata - Krav om negativ test ved ankomst til Norge

Registreringsplikt for alle ved innreise

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et reiseregistreringsskjema. Skjemaet skal fylles ut før du ankommer Norge, enten digitalt eller på papirskjema.

Før du ankommer Norge må du fylle ut reiseregistreringsskjemaet. Skjemaet skal leveres til grensekontrollen ved ankomst. For mer informasjon og skjema, se lenken under: 

Helsenorge.no - Registreringsplikt for innreisende

Karanteneplikt 

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Hvis du i løpet av karantenetiden tester negativt to ganger etter ankomst, kan du gå ut av karantene tidligst etter 7 dager. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst.

Hvis man ikke tester seg må man være i innreisekarantene i 10 døgn. 

Innreisende fra Storbritannia

Ordningen med 7-dagers karantene gjelder IKKE for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. For dem er det obligatorisk å teste seg, og de får likevel ikke forkortet karantenetiden på 10 døgn. 

I tillegg til krav om testing er det også innført krav om registrering ved innreise for personer som har kommet til Norge fra Storbritannia. For å lese mer om reglene, og unntak, se lenken under:

Helsenorge.no - Innreisende fra Storbritannia

Gjennomføring av reisekarantene

Personer som skal i reisekarantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Du trenger ikke gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell dersom du kan dokumenterer at:

  • du er bosatt i, eller du kan dokumentere fast bolig i Norge, uavhengig om den er eid eller leid. 
  • du har et egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen. Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav om enerom.
  • du er gift eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge. Da kan du gjennomføre karantenen i boligen til ektefelle eller den andre forelderen. Dette gjelder også for deres mindreårige barn. 
  • arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. 
  • du er yrkessjåfør i langtransport, togpersonell som ikke jobber på godstog eller militært personell, og er unntatt etter covid-19-forskriften.

For all informasjon om gjennomføring av reisekarantene, og lenker til skjema som kreves, se Helsenorges nettsider i lenken under: 

Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet

Råd om fritidsreiser innenlands

Regjeringa har bedt oss unngå unødvendige innlandsreiser.  Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Hvis du reiser innenlands i Norge må råd for å unngå smitte følges. Det betyr at:

  • Man ikke reiser hvis man er syk, heller ikke til hytta.
  • Har god hånd- og hostehygiene. 
  • Holder minst en meter avstand til andre enn dine nærmeste. 
  • Du tester deg i kommunen du oppholder deg i når du får symptomer.
  • Vær ekstra varsom 10 dager etter ankomst hvis du kommer fra områder med mye smitte i Norge. 

For oppdaterte råd rundt reiser i Norge, se Helsenorges nettside i lenken under: 

Helsenorge.no - Reiseråd innenlands

Folkehelseinstituttet oppdaterer smittevernråd for reise. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - smittevernråd for reise og ferie

Ikke lokal karanteneregel for Senja

Senja kommune har ikke lokale karantenebestemmelser som setter personer som kommer reisende fra andre steder i landet i karantene. Hytteforbudet mot overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn hjemkommunen er også oppheva fra 20. april.

Selv om regjeringa har bedt befolkninga unngå unødvendige innlandsreiser er det fortsatt lov å dra til fritidseiendommer. Da bør reisen gjøres uten kontakt med andre, og det er derfor grunn til å vurdere om du for eksempel kan unngå offentlig transport for å reise på hytta.  

Hold deg oppdatert

Enten det gjelder deg som norsk statsborger eller utenlandske borgere som kommer til landet på fritidsreiser eller jobb, er det viktig at en setter seg inn i hva som gjelder din situasjon. Krav og råd oppdateres fortløpende, og hvilke områder som er klassifisert som "røde" med karantenekrav endres også. For oppdatert og detaljert informasjon må du oppsøke nasjonale nettsider. I tillegg til lenkene over, kan nettsidene under gi svar på dine spørsmål om reise. Under finner du lenker til nettsider du kan oppdatere deg på: 

Utlendingsdirektoratet - Regler for EU/EØS-borgere for innreise til Norge

Utlendingsdirektoratet - For EU/EØS-borgere som er i Norge

Regjeringen.no - informasjon om reiser

Helsedirektoratet - Hvilke karanteneregler gjelder for deg?

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert informasjon om hvilke land som er røde og gule. 

Folkehelseinstituttet - Reise og karantene

Helsenorge.no oppdaterer også sine nettsider om karantenebestemmelser og utenlandsreiser, se lenken under: 

Helsenorge.no - Reiseråd utland 

For å lese mer om innreiser til Norge, og karantenehoteller, se regjeringen.no i lenken under: 

Regjeringen.no - Om innreise til Norge