KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Hva gjør jeg ved mistanke om smitte?

Hva gjør jeg ved mistanke om smitte?

Symptomene på koronaviruset er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Har du mistanke om smitte skal du holde deg hjemme og ikke møte opp på legevakten eller hos fastlegen. Du må ta kontakt på telefon først.

Symptomer

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.

Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste. 

På nettsiden til Helsenorge kan du lese mer om viruset og smitte: 

Helsenorge.no

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme.  For å hindre spredning bør alle som er syke med luftveissymptomer, holde seg hjemme for å unngå smitte til andre. 
  • Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme til du er symptomfri.
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  • Hvis du får mer alvorlige symptomer på koronaviruset kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Informer legen om du har vært utenfor Norden de siste 14 dagene eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Det er kun ved livstruende sykdom eller skade at 113-nummeret skal ringes.

Les også Helsemyndighetenes råd om hvordan vi skal opptre for å hindre smitte, enten vi er frisk, i karantene eller isolert: 

Folkehelseinstituttet - sosial distansering

Hvem testes? 

Helsemyndighetene har åpnet for at alle med tegn på luftveisinfeksjon skal få tilbud om testing. Det er ikke et krav at du har feber for å testes. Hvis du har et eller flere av disse symptomene skal du få tilbud om testing: 

  • Hoste
  • Tungpustethet
  • Tap av smak- eller luktesans
  • Feber

Lege vil likevel gjøre en vurdering av behov for testing. For å testes kontakter du ditt legekontor.

Du kan lese mer om testkriterier på Folkehelseinstituttets nettsider, se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - testkriterier

Folkehelseinstituttet oppdaterer også informasjon om risikogrupper og råd til dem og deres pårørende. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - råd til risikogrupper

Folkehelseinstituttet ønsker å få oversikt over hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. På nettsiden under kan du lese mer, og melde fra om symptomer:

Helsenorge - meld inn symptomer

På nettsiden koronasjekk.no kan du sjekke hvilke råd og tiltak som gjelder deg og dine eventuelle symptomer: 

Koronasjekk.no

Mer informasjon

På Folkehelseinstituttet kan du lese mer informasjon og råd om koronaviruset: 

 Folkehelseinstituttet 

Du kan også ringe du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015 som har åpent hverdager fra 08:00 til 15:30 (åpningstider kan endre seg i ulike faser av epidemien).