KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand generelt?

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand generelt?

For å stoppe spredning av koronaviruset og for å kunne opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har myndighetene innført karanteneregler. 

Hvem må i karantene?

 • Hvis du har vært på utenlandsreise skal du følge helsemyndighetenes råd og være i karantene i 10 dager dersom landet du kommer fra er definert som "rødt område". Generelt frarådes utenlandsreiser, og befolkningen må være forberedt på at regelen om reisekarantene kan vare til over sommeren. 
 • Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst åtte døgn etter at karantenen startet.
 • Hvis du har vært i nær kontakt med en som er smittet kan leger bestemme at du må i karantene, og du vil få beskjed om hva som gjelder for deg. Har du hatt kontakt med en smittet som for eksempel er kjæreste, deler kontor med deg, er i samme kohort eller har bodd sammen med i en kort periode, kan det bety karantene. 
 • Hvis du er i karantene og testes for korona må du selv ved negativ testresultat, fullføre karantenetiden på 10 dager. 
 • Andre personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av viruset (vært sammen i over 15 minutter med mindre enn 2 meters avstand), mindre enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte, skal IKKE i karantene. Man skal likevel følges opp med test og råd fra leger i 10 døgn. Du skal sjekke deg for symptomer hver morgen og kveld, og du skal testes minimum etter 3 dager, og ta ny test 2-3 dager senere.  
 • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

Det åpnes for unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov,  herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Unntak avklares med virksomhetsledelsen. Personer som omfattes av unntaket skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport.

Vi minner om at brudd på karantenebestemmelsene kan føre til bøter eller straff

Her kan du lese mer om hva du gjør ved sykdom eller mistanke om smitte.

For å lese hva som gjelder for karantene ved utenlandsreise, se lenken under: 

Helsenorge.no - Reiseråd

For å lese grundig beskrivelse av karantene, isolasjon og restriksjoner for befolkningen, se Helsenorges nettside i lenken under. 

Helsenorge.no - Råd for befolkning, karantene og isolasjon

På sidene under kan du også lese råd til deg som får besøk fra utlandet: 

Helsenorge.no - Besøk som har vært i utlandet

Hva betyr det å være i karantene? 

Vi skiller mellom reisekarantene og smittekarantene på grunn av nærkontakt med person med bekreftet covid-19. For begge gjelder det at karantenetiden er 10 døgn, og at karantenetiden skal fullføres selv om du tar negativ test. 

Reisekarantene 

 • Hvis du er i reisekarantene skal du oppholde deg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. 
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gjøre nødvendige ærend i matbutikk eller apotek, men sørg for å holde 1 meter avstand. 
 • Du kan ikke gå på jobb, men du kan jobbe hjemmefra. 

Smittekarantene fordi noen du kjenner er smitta

Du skal i smittekarantene først når smittesporing viser at du har vært i nærkontakt til en med bekrefta smitte. Du blir definert som nærkontakt dersom du har hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer. Da vil du bli kontakta og få beskjed om hva som gjelder deg. Hovedpoenget med smittekarantene er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer. Hvis en du har vært mye sammen med venter på testsvar kan det derfor være fornuftig å være litt ekstra forsiktig til svaret er klart og du vet om du må i smittekarantene. 

For smittekarantene gjelder følgende retningslinjer: 

 • Hvis du er i karantene på grunn av nærkontakt med en bekrefta smitta person skal du i hovedsak ikke oppsøke offentlige steder som butikk, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gjøre nødvendige ærend i matbutikk eller apotek, men sørg for å holde 1 meter avstand. 
 • Du skal ikke gå på jobb eller skole. 
 • Du kan ikke ta offentlig transport eller gjøre lengre reiser innlands eller utenlands. 
 • Du skal ikke oppsøke offentlige steder der det er vanskelig å holde avstand til andre personer. Du kan gå tur ute, men må holde god avstand til andre. 
 • Det er viktig at du følger med om du utvikler symptomer. Hvis du utvikler feber og luftveissymptomer skal du isolere deg hjemme og testes.  

Karantene betyr at du skal være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Det gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Hva betyr det å være i isolasjon? 

Personer som  har fått bekreftet covid-19-sykdom isoleres. Isolasjon vil si å være hjemme, isolert fra andre mennesker og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med.  Det gjelder helt til man friskmeldes av lege. De du bor sammen med skal være i karantene. 

I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet at du isolerer deg dersom du får feber eller luftveissymptomer mens du er i karantene. Dette gjelder også selv om du ikke er testet, hvis du er i karantene fordi du har hatt nærkontakt med en person som har fått påvist koronavirus. 

Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd til personer i karantene eller isolasjon: 

Folkehelseinstituttet - Råd til personer i karantene

Folkehelseinstituttet - Råd til personer i isolasjon

Jeg er ikke i karantene, men hva bør jeg tenke på? 

Karantene innebærer en PLIKT til å holde seg hjemme. I tillegg anbefaler myndighetene at vi alle skal holde større avstand til hverandre, og unngå sosial kontakt. Her er myndighetenes retningslinjer:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
 • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri. 

På Helsenorge.no kan du lese mer om karantene, isolasjon og generelle anbefalinger til befolkningen: 

Helsenorge.no

Helsemyndighetene har også generelle råd om hva vi alle børe gjøre for å hindre smitte enten vi er friske, i hjemmekarantene eller isolasjon: 

Folkehelseinstituttet