KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand generelt?

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand generelt?

For å stoppe spredning av koronaviruset og for å kunne opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har myndighetene innført karanteneregler. 

Hvem må i karantene?

 • Hvis du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 10 dager fra dagen du kom hjem. Generelt frarådes utenlandsreiser, og befolkningen må være forberedt på at regelen om reisekarantene kan vare til over sommeren. 
 • Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av viruset skal oppholde seg i karantene i minst 10 dager etter kontakten skjedde. Du blir regnet som nærkontakt dersom en du har vært sammen med får symptomer på covid-19 innen 48 timer etter dere møttes, og dere var nærmere enn to meter i 15 minutter eller mer. Du blir også regnet som nærkontakt dersom du har vært i direkte fysisk kontakt, som håndhilsing eller klemming. 
 • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 • Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst 10 døgn etter at karantenen startet.
 • Hvis du er i karantene og testes for korona må du selv ved negativ testresultat, fullføre karantenetiden på 10 dager. 

Det åpnes for unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov,  herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Unntak avklares med virksomhetsledelsen. Personer som omfattes av unntaket skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport.

Vi minner om at brudd på karantenebestemmelsene kan føre til bøter eller straff

Her kan du lese mer om hva du gjør ved sykdom eller mistanke om smitte.

Hva betyr det å være i karantene? 

Karantene betyr at du skal være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Det gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Hjemmekarantene innebærer å: 

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre
 • du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre
 • barn i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som er i hjemmet
 • du må følge godt med på om du utvikler symptomer
 • Hvis du er syk eller i karantene, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta er oppfordringen fra helsemyndighetene. 

Hva betyr det å være i isolasjon? 

Personer som testes på grunn av mistanke om viruset, eller har fått bekreftet covid-19-sykdom isoleres. Det vil si å være hjemme, isolert fra andre mennesker og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med.  Det gjelder helt til man friskmeldes av lege. De du bor sammen med skal være i karantene. 

I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet at du isolerer deg dersom du får feber eller luftveissymptomer mens du er i karantene. Dette gjelder også selv om du ikke er testet, hvis du er i karantene fordi du har hatt nærkontakt med en person som har fått påvist koronavirus. 

Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd til personer i karantene eller isolasjon: 

Råd til personer i karantene.

Råd til personer i isolasjon. 

Jeg må ikke i karantene, men bør jeg være hjemme? 

Karantene innebærer en PLIKT til å holde seg hjemme. I tillegg anbefaler myndighetene at vi alle skal holde større avstand til hverandre,  og unngå sosial kontakt. Det betyr at man bør holde seg mest mulig hjemme. Her er myndighetenes retningslinjer: 

 • Man bør holde en meters avstand til andre i det offentlige rom. 
 • Når man er ute bør man ikke være mer enn 20 personer samlet, og holde anbefalt avstand på minst en meter. 
 • Inne bør vi også holde en meters avstand til hverandre. Det gjelder også å arbeidsplasser der man ikke bruker hjemmekontor. Innendørs med familie i samme husstand gjelder dette ikke. 
 • Det er viktig å vaske hender ofte og grundig. 
 • Friske personer som bor sammen kan omgås som vanlig. Unngå håndhilsing, kyssing og klemming med andre. 
 • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til du er symptomfri.

På Helsenorge.no kan du lese mer om karantene, isolasjon og generelle anbefalinger til befolkningen: 

Helsenorge.no

Helsemyndighetene har også generelle råd om hva vi alle børe gjøre for å hindre smitte enten vi er friske, i hjemmekarantene eller isolasjon: 

Folkehelseinstituttet

Råd om fritidsreiser innenlands

I tillegg til generelle råd om avstand og smittevern har helsemyndighetene laget råd for fritidsreiser innenlands fordi det er ønskelig å redusere fritidsreiser av smittevernhensyn. 

 • Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder.
 • Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 
 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.