Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand?

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand?

For å unngå smitte av korona er det innført nasjonale regler om karatene, isolasjon og anbefalinger som gjelder hele befolkningen.  

Når må man i karantene? 

Vi skiller mellom tre typer karantene; smittekarantene, ventekarantene og reisekaratene. Under finner du hvem som omfattes av de ulike typene karantene. For fullstendig og oppdatert oversikt over karantenebestemmelser, også unntak fra karantenereglene, se linken til Helsenorge.no.

Helsenorge.no - Karantene og isolasjon

Du kan også bruke Helsedirektoratets veiviser for å finne ut hva som gjelder deg og din situasjon. 

Helsedirektoratet - Hvilke karanteneregler gjelder for deg?

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir en nærkontakt når dere de siste 48 timene har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Man begynner å telle 48 timer tilbake fra det tidspunktet den som er smittet fikk symptomer. Har ikke personen symptomer teller man fra da den positive testen ble tatt.

Personer som regnes som beskyttet fordi de har fått vaksine eller har gjennomgått koronasykdom de siste 6 månedene kan få unntak fra smittekarantene. For å lese hva som gjelder disse gruppene knyttet til karantene, se lenkene under. Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre.

Helsenorge.no - Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Helsenorge.no - Gjennomgått covid-19

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra utlandet skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Det er likevel mange unntak fra reisekarantene, for eksempel for fullvaksinerte. Hvor du eventuelt skal gjennomføre reisekarantenen avhenger også av hvilket land eller område du ankommer fra til Norge.

 For fullstendig oversikt over hvilke regler og unntak som gjelder, se lenke til Helsenorge under: 

Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet

Senja kommune anbefaler alle som reiser inn i Norge fra utlandet om å bruke på Karantenesjekken på Helsedirektoratet sine sider. Her kan man enkelt sjekke hvilke regler som til enhver tid gjelder for ulike type reiser, land osv.

Helsedirektoratet.no – Karantenesjekken

Hva betyr det å være i karantene? 

Det er ulike karanteneregler for smittekarantene, reisekarantene og ventekarantene. Du finner oversikt over karanteneregler på Helsenorges nettside i lenken under: 

Helsenorge.no - Karantene og isolasjon

Helsenorge.no - Om innreise og reisekarantene

Hva betyr det å være i isolasjon? 

Du skal isoleres hvis du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Det betyr at: 

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

På Helsenorges nettsider kan du lese mer utfyllende om hva du kan og ikke kan gjøre når du er i isolasjon, og hva som gjelder de du bor sammen med: 

Helsenorge.no - Karantene og isolasjon

Råd til personer i karantene eller isolasjon

Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd til personer i karantene eller isolasjon: 

Folkehelseinstituttet - Råd til personer i karantene

Folkehelseinstituttet - Råd til personer i isolasjon

Råd til alle i befolkningen

Myndighetene anbefaler at vi alle skal holde større avstand til hverandre, og ha færre nærkontakter. Her er myndighetenes retningslinjer:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.
 • Du og dine nærmeste kan omgås som normalt. 
 • Hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste, og begrens antall personer du møter per uke.
 • Ha kun inntil 20 gjester i private hjem, hager og hytter.  
 • Ved besøk hjemme regnes ikke personer som defineres som beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet. Trykk på denne lenken for å lese mer om unnatak for anbefalinger som gjelder vaksinerte og andre beskyttede.
 • Det er egne regler for private og offentlige sammenkomster og arrangementer. 
 • Barn og unge kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Barn i barnehager og barneskoler kan i tillegg ha besøk fra egen kohort. 
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs. 
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet. Om du kommer fra et område med høy smitte til et område med lite smitte bør du følge anbefalingene som gjelder i kommunen du har vært i med strengere regler. Dette gjelder spesielt de 10 første dagene etter du reise fra området med høyere smitte. 

Det gjelder også egne regler for arrangementer, aktiviteter, servering osv. Disse kan endres ut fra smittesituasjon. Se vår temaside for korona for utdyping av ulike tema.