KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand?

Hva innebærer karantene, isolasjon og råd om avstand?

For å unngå smitte av korona er det innført retningslinjer om avstand, hånd-hygiene og å være hjemme hvis man er syk. I noen tilfeller er det innført krav om karantene, og krav om isolasjon ved påvist virus.

Når må man i karantene? 

 • Hvis du ankommer Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveit, har du karanteneplikt i 10 døgn. Dette kalles reisekarantene. Personer som ankommer Norge kan korte ned reisekarantenen dersom de får negativt svar på koronatest tatt med PCR-metode tidligst syv døgn etter ankomst.

  Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen. Dersom en kommune har presset testkapasitet, kan testing for å forkorte reisekarantene prioriteres ned hvis den går på bekostning av ordinær smittesporingsarbeid.

 • Hvis du har vært nærkontakt til en bekreftet smittet person har du også karanteneplikt i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten skjedde. Hvis du er nærkontakt vil du bli kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg. Personer i smittekarantene bør teste seg. Karanteneperioden på 10 døgn skal likevel fullføres selv om du tar test i perioden, og den er negativ.

 • Du må ikke i karantene hvis en du bor sammen med er i karantene, men følger generelle råd til befolkningen. Hvis den du bor sammen med utvikler symptomer i karantenetiden anbefaler helsemyndighetene at du også holder deg hjemme i karantene. Hvis en i karantene isoleres med sannsynlig covid-19 innebærer det at husstandsmedlemmer er i karantene frem til prøvesvar foreligger. 
 • Det finnes noen unntak fra karanteneplikten. Det kan du lese om i lenken under: 

Helsenorge - Unntak fra karanteneplikten 

Helsedirektoratets veiviser hjelper deg finne ut hva som gjelder deg hvis du tror du er smittet, hvis du har vært i kontakt med personer i karantene eller isolasjon, eller du kommer reisende fra utlandet: 

Helsedirektoratet - Hvilke karanteneregler gjelder for deg?

For å lese mer om regler for karantene og krav til testing ved reiser og arbeidsreiser til Norge, kan du også se Helsenorges nettsider:

Helsenorge.no - Reise til og fra utlandet

Hva betyr det å være i karantene? 

Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig. Du bør også holde økt avstand til andre voksne i husstanden. Man må også unngå å ha besøk. Barn i karantene skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet. 

Personer i karantene kan ikke:

 • Gå på jobb, skole eller barnehage
 • Foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
 • Oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
 • Ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.)

Det er også noen forskjeller på hva som kreves i smittekarantene og reisekarantene. På Helsenorges nettsider kan du lese mer utfyllende om hva du kan og ikke kan gjøre når du er i karantene: 

Helsenorge.no - Karantene og isolasjon

Hva betyr det å være i isolasjon? 

Du skal isoleres hvis du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Det betyr at: 

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.
 • De du bor sammen med skal være i karantene. 

På Helsenorges nettsider kan du lese mer utfyllende om hva du kan og ikke kan gjøre når du er i karantene: 

Helsenorge.no - Karantene og isolasjon

Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd til personer i karantene eller isolasjon: 

Folkehelseinstituttet - Råd til personer i karantene

Folkehelseinstituttet - Råd til personer i isolasjon

Råd til alle i befolkningen

Fra og med fredag 16. april letter regjeringen på nasjonale anbefalinger og regler. Trykk på denne artikkelen for å lese mer om hva som gjelder fra 16. april. Kommunens nettsider oppdateres med nye regler og anbefalinger etter det trer i kraft. 

Myndighetene anbefaler at vi alle skal holde større avstand til hverandre, og ha færre nærkontakter. Her er myndighetenes retningslinjer:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. 
 • For helsetjenester, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene, gjelder ikke anbefalingen om 2 meter til andre enn de du bor med eller har som fast kontakt. 
 • Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. 
 • Det anbefales bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Ha få kontakter og de samme over tid.
 • Maks to gjester på besøk.
 • Barn i barnehage og barneskole kan ha normal lek og omgang med barn som tilhører samme kohort. 
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn to gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • Alle som reiser fra et område eller kommer fra en situasjon med økt smittefare bør være ekstra varsom, holde avstand og begrense nærkontakter. Om du kommer fra et område med høy smitte til et område med lite smitte bør du følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder spesielt de 10 første dagene etter du reise fra området med høyere smitte. 
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.

 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.

Det gjelder også egne regler for arrangementer, aktiviteter, servering osv. Disse kan endres ut fra smittesituasjon. Se vår temaside for korona for utdyping av ulike tema.