Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Informasjon til næringsliv, selvstendig næringsdrivende, bedrifter og permitterte

Informasjon til næringsliv, selvstendig næringsdrivende, bedrifter og permitterte

Det er innført mange økonomiske tiltak for å hjelpe næringsliv, selvstendig næringsdrivende og privatpersoner gjennom krisen som koronautbruddet har ført til. Her finner du en oversikt over det som kan gjelde deg eller bedriften din. 

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Fra 10. mai 2021 kan bedrifter som har hatt utgifter for utenlandske arbeidere i innreisekarantene, søke om kompensasjon. 

Du kan lese mer om ordningen og sende inn søknad på Brønnøysundregisteret, se lenken under: 

Brreg.no - Kompensasjonsordning for foretak med innreisekarantene

Kommunal kompensasjonsordning for kriserammede lokale virksomheter

Senja kommune har fått penger til en kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter. Pengene skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet i koronapandemien.

Trykk på denne lenken for å lese mer om den kommunale kompensasjonsordningen, og for å søke om penger. Frist for å søke er 15. mai 2021. 

Arbeidstakere i innreisekarantene

Det er strenge regler for innreise til Norge. Det stilles krav til registrering av arbeidstakere i innreisekarantene, og det stilles også krav til hvordan innreisekarantenen skal gjennomføres. For oppdaterte regler, og lenker til skjema, se nasjonale nettsider i lenken under: 

Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet

Se også Arbeidstilsynets nettsider, for å lese om godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene: 

Arbeidstilsynet.no - Godkjenning av innkvartering for innreisekarantene

Hjelp til bedrifter

Regjeringa har lagt frem flere krisepakker som skal hjelpe næringsliv og bedrifter gjennom krisen. Under finner du flere sider som gi oversikt over ordninger etter hvert som de blir klar.

På Skatteetatens nettsider oppdateres informasjon om endringer i satser, avgifter, regler og frister som skal hjelpe håndtere økonomiske konsekvenser av koronautbruddet for bedrifter. På lenken under får du oversikt over Skatteetatens tiltak: 

Skatteetaten

Virksomheter som på grunn av virusutbruddet har minst 20 prosent reduksjon i omsetning i mars, og minst 30 prosent i april og mai, kan få kompensasjon fra staten. Søknadsskjema for kompensasjon finner du på lenken under: 

Kompensasjonsordning.no

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO holder en samlet oversikt over tiltak som settes i gang for å dempe krisen for bedrifter. Etter hvert som krisepakkene er klar til bruk, vil du også finne veiledning om hvordan bedriften kan få penger.

NHO – tiltak for bedrifter

En del av krisepakkene deles også ut gjennom tiltak fra Innovasjon Norge. Du kan lese mer på Innovasjon Norges krisetiltak under:

Innovasjon Norge - krisetiltak

Næringshagen Midt-Troms tilbyr gratis rådgivning og veiledning til bedrifter i regionen. Næringshagen har også samlet nyttige leker for bedrifter. Det kan du lese mer om på denne lenken:

Næringshagen Midt-Troms

NAVs tjenester til private og bedrifter

NAV styrer veldig mange av støtteordningene og informasjon som gjelde både privatpersoner, selvstendig næringsdrivende eller bedrifter i denne situasjonen. På deres temaside om korona, kan du finne informasjon om det som gjelder din situasjon. Du kan også bruke NAVs chatbot hvis du har spørsmål. Se lenkene under:

NAV – Min situasjon

NAV chatbot

På grunn av korona tar NAV kun imot personer som har avtalt time på forhånd. Døren er låst, og du blir hentet når du har time. Ingen tjenester er åpne for drop in. Du bestiller time via "Ditt NAV" på NAVs nettside, se lenken under:

Ditt NAV

Nytt nummer til vakttelefon: 41 28 50 94 (sosiale tjenester).

Hjelp til privatpersoner

I NAVs koronaveiviser, kan du navigere mellom ulike alternativer som kan gjelde din situasjon. I tillegg har vi samlet lenker til et utdrag av situasjoner som kan gjelde mange under.

NAVs koronaveileder

Hvis du er permittert fra jobben din kan du ha rett til dagpenger fra NAV. Det kan du lese mer om på lenken under:

NAV – dagpenger til permitterte

For å søke dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker. Det kan du gjøre elektronisk på denne lenken:

NAV – arbeidssøker

Hvis du ikke har rett til dagpenger kan du likevel ha rett til annen støtte fra NAV. Det kan du lese mer om under:

NAV – annen økonomisk støtte

Flere kan for eksempel ha rett til økonomisk sosialhjelp på grunn av pandemisituasjonen. Det legges særlig vekt på barn og unges behov. Nå kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. Se lenken under:

NAV – søknad økonomisk sosialhjelp

Hvis du trenger kontakt med din veileder ved NAV Senja – Sørreisa oppfordres det til å ta kontakt ved å logge på «Ditt NAV» for å opprette dialog. Se lenken under:

Ditt NAV

Oppdater din CV

NAV ønsker også å kartlegge kompetanse, slik at man kan hjelpe arbeidsgivere som trenger arbeidskraft fremover. Flere av de som i dag jobber i helsevesenet eller andre yrker, som regnes som kritiske, kan bli syke eller satt i karantene. 

Derfor er det viktig at NAV har oversikt over hvilken kompetanse du har, slik at du kan videreformidles til annen jobb. Det er, og vil bli behov for, ekstra hjelp innenfor helsesektoren og andre samfunnskritiske funksjoner i den kommende tiden. Se video under om hvordan din CV og jobbprofil kan oppdateres: 

Hvis du allerede er registrert som arbeidssøker i NAV finner du din CV og jobbprofil på Ditt NAV  under «Din aktivitetsplan».

Er du ikke registrert som arbeidssøker i NAV, men vil finne deg en jobb kan du registrere CV og jobbprofil på arbeidplassen.no som brukes av arbeidsgivere til å finne aktuelle kandidater til sin bedrift. Se lenken under:   

Arbeidplassen.no

Selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere

Det er satt i gang flere ordninger som skal sikre inntekter til selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt helt eller delvis som følge av koronaviruset. På siden under finner du en oversikt over tiltak:

NAV – for selvstendig næringsdrivende

Arbeidsgivere som må permittere

NAV har laget en veileder for hvordan permitteringer gjøres. Se lenken under:

NAV – for arbeidsgivere som permitterer

I NAVs koronaveiviser, kan du navigere mellom ulike alternativer som kan gjelde din eller bedriftens situasjon.

NAVs koronaveileder

Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på kan markedskoordinator i NAV Senja - Sørreisa, Beate Seljenes kontaktes på telefon: 41 32 38 84.

Trenger du rekruttere arbeidskraft?

Arbeidsplassen.no gir deg som arbeidsgiver tilgang på CV og jobbprofilen til alle som har meldt seg som arbeidssøker hos NAV.

Arbeidplassen.no

Hvis du trenger lokal hjelp til å rekruttere, kan du kontakte markedsrådgivere i NAV Senja - Sørreisa: 

Anders Berntsen, telefon: 98 26 51 99.

David Engen, telefon: 45 91 86 38.