KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Informasjon til permitterte, selvstendig næringsdrivende og bedrifter

Informasjon til permitterte, selvstendig næringsdrivende og bedrifter

Det er innført mange økonomiske tiltak for å hjelpe privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og bedrifter gjennom krisen som koronautbruddet har ført til. Her finner du en oversikt over det som kan gjelde deg eller bedriften din. 

På grunn av korona tar NAV kun imot personer som har avtalt time på forhånd. Døren er låst, og du blir hentet når du har time. Ingen tjenester er åpne for drop in. Du bestiller time via "Ditt NAV" på NAVs nettside, se lenken under:

 Ditt NAV

Nytt nummer til vakttelefon: 41 28 50 94 (sosiale tjenester).

NAV styrer veldig mange av støtteordningene og informasjon som gjelde både privatpersoner, selvstendig næringsdrivende eller bedrifter i denne situasjonen. På deres temaside om korona, kan du finne informasjon om det som gjelder din situasjon. Du kan også bruke NAVs chatbot hvis du har spørsmål. Se lenkene under:

NAV – Min situasjon

NAV chatbot

Hjelp til privatpersoner

I NAVs koronaveiviser, kan du navigere mellom ulike alternativer som kan gjelde din situasjon. I tillegg har vi samlet lenker til et utdrag av situasjoner som kan gjelde mange under.

NAVs koronaveileder

Hvis du er permittert fra jobben din kan du ha rett til dagpenger fra NAV. Det kan du lese mer om på lenken under:

NAV – dagpenger til permitterte

For å søke dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker. Det kan du gjøre elektronisk på denne lenken:

NAV – arbeidssøker

Hvis du ikke har rett til dagpenger kan du likevel ha rett til annen støtte fra NAV. Det kan du lese mer om under:

NAV – annen økonomisk støtte

Flere kan for eksempel ha rett til økonomisk sosialhjelp på grunn av pandemisituasjonen. Det legges særlig vekt på barn og unges behov. Nå kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. Se lenken under:

NAV – søknad økonomisk sosialhjelp

Hvis du trenger kontakt med din veileder ved NAV Senja – Sørreisa oppfordres det til å ta kontakt ved å logge på «Ditt NAV» for å opprette dialog. Se lenken under:

Ditt NAV

Oppdater din CV

NAV ønsker også å kartlegge kompetanse, slik at man kan hjelpe arbeidsgivere som trenger arbeidskraft fremover. Flere av de som i dag jobber i helsevesenet eller andre yrker, som regnes som kritiske, kan bli syke eller satt i karantene. 

Derfor er det viktig at NAV har oversikt over hvilken kompetanse du har, slik at du kan videreformidles til annen jobb. Det er, og vil bli behov for, ekstra hjelp innenfor helsesektoren og andre samfunnskritiske funksjoner i den kommende tiden. Se video under om hvordan din CV og jobbprofil kan oppdateres: 

Hvis du allerede er registrert som arbeidssøker i NAV finner du din CV og jobbprofil på Ditt NAV  under «Din aktivitetsplan».

Er du ikke registrert som arbeidssøker i NAV, men vil finne deg en jobb kan du registrere CV og jobbprofil på arbeidplassen.no som brukes av arbeidsgivere til å finne aktuelle kandidater til sin bedrift. Se lenken under:   

Arbeidplassen.no

Selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere

Det er satt i gang flere ordninger som skal sikre inntekter til selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt helt eller delvis som følge av koronaviruset. På siden under finner du en oversikt over tiltak:

NAV – for selvstendig næringsdrivende

Informasjon til bønder

Koronasituasjonen skaper utfordringer også for landbruket. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget en oversikt over viktig informasjon og hjelp til bønder og skognæringen:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Arbeidsgivere som må permittere

NAV har laget en veileder for hvordan permitteringer gjøres. Se lenken under:

NAV – for arbeidsgivere som permitterer

I NAVs koronaveiviser, kan du navigere mellom ulike alternativer som kan gjelde din eller bedriftens situasjon.

NAVs koronaveileder

Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på kan markedskoordinator i NAV Senja - Sørreisa, Beate Seljenes kontaktes på telefon: 41 32 38 84.

Trenger du rekruttere arbeidskraft?

Arbeidsplassen.no gir deg som arbeidsgiver tilgang på CV og jobbprofilen til alle som har meldt seg som arbeidssøker hos NAV.

Arbeidplassen.no

Hvis du trenger lokal hjelp til å rekruttere, kan du kontakte markedsrådgivere i NAV Senja - Sørreisa: 

Anders Berntsen, telefon: 98 26 51 99.

David Engen, telefon: 45 91 86 38.

Hjelp til bedrifter

Søk om penger fra kommunalt næringsfond

Frem til 15. august er det mulig for kriserammede bedrifter å søke om penger fra kommunalt næringsfond. Pengene kommer gjennom Troms og Finnmark fylkeskommune fra regjeringas krisepakke.

Pengene skal gis til bedrifter, etablerere og næringsaktører for å tilrettelegge for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i kommunen. For å lese mer om ordningen, og søke, trykk på denne lenken.

Regjeringa har lagt frem flere krisepakker som skal hjelpe næringsliv og bedrifter gjennom krisen. Under finner du flere sider som gi oversikt over ordninger etter hvert som de blir klar.

På Skatteetatens nettsider oppdateres informasjon om endringer i satser, avgifter, regler og frister som skal hjelpe håndtere økonomiske konsekvenser av koronautbruddet for bedrifter. På lenken under får du oversikt over Skatteetatens tiltak: 

Skatteetaten

Virksomheter som på grunn av virusutbruddet har minst 20 prosent reduksjon i omsetning i mars, og minst 30 prosent i april og mai, kan få kompensasjon fra staten. Søknadsskjema for kompensasjon finner du på lenken under: 

Kompensasjonsordning.no

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO holder en samlet oversikt over tiltak som settes i gang for å dempe krisen for bedrifter. Etter hvert som krisepakkene er klar til bruk, vil du også finne veiledning om hvordan bedriften kan få penger.

NHO – tiltak for bedrifter

En del av krisepakkene deles også ut gjennom tiltak fra Innovasjon Norge. Du kan lese mer på Innovasjon Norges krisetiltak under:

Innovasjon Norge - krisetiltak

Næringshagen Midt-Troms tilbyr gratis rådgivning og veiledning til bedrifter i regionen. Det kan du lese mer om på denne lenken:

Næringshagen Midt-Troms

Næringshagen har også samlet nyttige leker for bedrifter. 

Næringshagen - nyttig informasjon