KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Kommunens tjenester - hva er annerledes?

Kommunens tjenester - hva er annerledes?

Mange av kommunens tjenester påvirkes av korona-tiltak. Her er en oversikt over endringer som kan påvirke deg som mottar våre tjenester, eller er i kontakt med kommunen. 

Teststasjon for koronatesting

Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

Besøk på sykehjem og helseinstitusjoner må avtales

Helsemyndighetene vurderer det som trygt og forsvarlig å i større grad åpne for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det skal legges til rette for at pasienter og beboere kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig. Våre sykehjem og andre helseinstitusjoner gjør nødvendige tilpasninger til anbefalingene for besøk.

Informasjon om rutiner for besøk får du derfor når du tar kontakt for å avtale besøk. Det skal fortsatt gjøres på forhånd.

Trykk her for å lese mer om besøk ved våre helse- og omsorgsinstitusjoner

Vanlige legetimer

Legetjenesten gjør en vurdering av oppsatte timer, og tar kontakt med de det gjelder der det vurderes at timer kan avbestilles eller tas som videokonsultasjon.

Innbyggere som trenger komme til lege eller legevakt for undersøkelse må fortsette å ta kontakt med lege som før for å få den hjelpen de trenger. Særlig viktig er det at de som føler seg alvorlig syk ikke nøler med å ta kontakt. 

Vi ivaretar også smittevernhensyn slik at du ikke skal være redd for å bli smittet eller for å smitte andre.

Virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten

Fra mandag 20. april kan helsevirksomheter med en-til-en kontakt med pasienter åpner. Blant annet åpner kommunens fysioterapitjeneste. Gjenåpningen skjer under strenge krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene. Innbyggere trenger derfor ikke være redd for å be om tilbud om nødvendig fysikalsk behandling. Du kan lese mer om kravene og gjenåpning ved å trykke på denne lenken. 

Andre helsevirksomheter med en-til-en kontakt som nå kan gjenoppta tilbud er: 

 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som tilbyr alternativ behandling
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp
 • Tannhelsepersonell. Her er det i tillegg utarbeidet egne anbefalinger.

På lenken under finner du veilederen fra helsemyndighetene: 

Veileder helsevirksomheter med en-til-en kontakt

For alle kommunens helsetjenester gjelder at kommunene fortsatt skal sikre at pasienter får dekket behov for helt nødvendig helsehjelp. Det kan for eksempel være pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Ved behandling skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Den enkelte pasient må kontakte sin behandler for ei vurdering av behov og eventuell gjennomføring etter krav til smitteverntiltak.

Rådhus og servicetorg åpent

Onsdag 13. mai åpnet Senja kommune rådhuset og kommunehus. Selv om våre servicetorg er åpen ber vi publikum om å fortsatt bruke telefon og epost for å snakke med våre saksbehandlere. Du kan lese mer om smitteverntiltak og tilpasninger for åpningene ved å klikke på denne lenken

Telefonnummer til våret sentralbord er: 77 87 10 00. Vår e-postadresse er: post@senja.kommune.no

Barnevern

Senja barneverntjeneste har ordinær drift. Tjenesten følger helsemyndighetenes råd for å hindre smittespredning, og det vil derfor være noen tiltak og tilpasninger i tjenesten. Ved innkallinger og samtaler med tjenesten vil det bli gitt informasjon om eventuelle tilpasninger. 

Barnevernet har avlyst alle hjemmebesøk og timeavtaler på kontoret. Sentralbord er åpent som vanlig mellom klokka 09:00-15:00 alle hverdager. Akuttvakten er åpen døgnet rundt. Telefonnummer: 90 73 77 16.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er tilbake i tilnærmet normal drift. 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilstede på sine respektive skoler, og følger FHI sine retningslinjer for smittevern.

 • Det er ingen restriksjoner i antall elevkontakter daglig, så fremst smittevern ivaretas
 • Konsultasjon gjennomføres på kortes mulig tid
 • Vaksinasjoner gjennomføres som før
 • 1.-klasse undersøkelser som gjenstår gjennomføres på skolene, men bare 1 foreldres kan delta sammen med barnet

Helsestasjon

Dersom du har time på helsestasjon oppfordres du til å komme presis til timen, slik at det blir minst mulig venting. Du kan vente i bilen og be om å bli ringt opp når helsesykepleier er klar. Fysiske undersøkelser gjennomføres på kortest mulig tid. Det er ikke anledning å oppholde seg på venterommet etter konsultasjonen, unntaket er dersom barnet har fått vaksine.

Det minnes om at dersom du eller barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjon, så skal dere ikke møte til avtalt time. Det er bare 1 forelder som kan følge barnet.

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er åpent til vanlig tid på torsdager fra klokka 13:00-18:00. Det gjennomføres ikke drop-in, og det må derfor bestilles time ved å ringe tjenesten på telefonnummer: 91 12 27 31. Vi benytter videokonsultasjon ved behov eller ønske.

Oppfølging av gravide

Folkehelseinstituttet har laget en god oversikt og informasjon til gravide om koronaviruset: 

Folkehelseinstituttet

I tillegg til å ha kontakt med din behandler/jordmor, kan du også ringe fødestua dersom du har spørsmål. Telefon: 77 87 14 90 /46 82 32 56.

Skoler og barnehager

Barnehager gjenåpnes fra 20. april, mens skolene gradvis åpnet fra 27.april. I uke 20 åpnet resten av grunnskolen og videregående skoler igjen. Det kan du lese mer om ved å klikke på denne lenken

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste gjennomfører i hovedsak møter via videokonferanse eller telefon. I noen tilfeller er PPT også i skoler og barnehager. Al utredning og testing skjer i henhold til smittevernregler.  

NAV

På grunn av korona tar NAV kun imot personer som har avtalt time på forhånd. Døren er låst, og du blir hentet når du har time. Ingen tjenester er åpne for drop in. Du bestiller time via "Ditt NAV" på NAVs nettside, se lenken under:

 Ditt NAV

Nytt nummer til vakttelefon: 41 28 50 94 (sosiale tjenester).

Se NAV sine nettsider for mer informasjon:

 NAV 

Kulturhus, kino og kulturskole

Fra tirsdag 12. mai åpnet Finnsnes kino igjen. Maks antall gjester per forestilling er 50 personer, som helsemyndighetene foreløpig har satt som maks antall personer samlet ved arrangement. Kinoen åpner med mange hensyn til smitteverntiltak slik at det skal være trygt for besøkende og ansatte på kino. Det kan du lese mer om ved å trykke på denne lenken. Du kan også se kinoens Facebook-side i lenken under for mer informasjon: 

Finnsnes kino

I kulturhuser er forestillinger avlyst eller flyttet til høsten, og kjøpte billetter refunderes om de ikke kan benyttes. Klikk på denne lenken for mer informasjon om forstillinger og eventuell refusjon

Kulturskolen starter fra uke 20 med gradvis gjenåpning, i all hovedsak med en-til-en undervisning eller for mindre elevgrupper. Etterhvert vil det også åpnes for større grupper. Foresatte og elever får informasjon direkte fra kulturskolen om hva som gjelder tilbudet de mottar. All undervisning skjer i tråd med lokal smittevernrutine utarbeidet på bakgrunn av nasjonale veiledere for kulturskoler og musikkøvelser. 

Bibliotek

Senja bibliotek, hovedbiblioteket er åpent for selvbetjent lån, men med visse begrensninger og redusert åpningstid. Biblioteket er kun åpent for lån, og kan ikke brukes som møteplass. 10 personer kan være inne i biblioteket av gangen. 

For mer informasjon, se bibliotekets nettsider under:

Senja bibliotek

Fra 2. juni er også andre bibliotek-avdelinger i kommunen åpent., men med tilpassede åpningstider. Se under: 

 • Gibostad: torsdager 17:00-19:00
 • Gryllefjord: onsdager 11:00-19:00
 • Rossfjord: tirsdager 17:00-20:00
 • Senjahopen: onsdager 18:00-20:00
 • Stonglandet: onsdager 18:00-20:00

Svømmebasseng

Den offentlige badingen ved Folkebadet på Finnsnes er høsten 2020 stengt inntil videre. Årsaken er at garderobene blir for små for å kunne ivareta krav til avstand og andre nødvendige smittevernhensyn.

Bassenget er fortsatt åpen for organisert svømming og skolesvømming etter de krav som stilles til det. 

For de andre bassengene i kommunen hvor det arrangeres folkebad /offentlig bading er det lokale idrettslag og foreninger som arrangerer.

For spørsmål og informasjon om eventuelle tilpasninger ved de ulike bassengene må den lokale arrangøren kontaktes. Du kan lese mer om bassengene, og hvem som organiserer offentlig bading i denne lenken.

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms er  i ordinær drift og kan kontaktes på telefon: 77 84 52 60. Du kan også nå krisesenteret gjennom deres nettside: 

Krisesenteret i Midt-Troms

Senter for læring og integrering (SLI)

Senter for læring og integrering har tilpasset tilbud. Du får kontakt med de ansatte hvis du ringer eller sender e-post. Telefon: 77 87 19 00. E-post: voksenopplaringa@senja.kommune.no