KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Kommunens tjenester - hva er annerledes?

Kommunens tjenester - hva er annerledes?

Mange av kommunens tjenester påvirkes av korona-tiltak. Her er en oversikt over endringer som kan påvirke deg som mottar våre tjenester, eller er i kontakt med kommunen. 

Fra og med fredag 16. april letter regjeringen på nasjonale anbefalinger og regler. Trykk på denne artikkelen for å lese mer om hva som gjelder fra 16. april. Kommunens nettsider oppdateres med nye regler og anbefalinger etter det trer i kraft. 

Teststasjon for koronatesting

Senja kommune har egen teststasjon for koronatesting. Du kan ikke møte opp til testing uten å ha fått time på forhånd. For å avtale testing oppfordrer vi til å gjøre bestilling selv på nett. Det er også mulig å ringe for å avtale testing. Les mer om timebestilling for testing på denne lenken.

Besøk på sykehjem og helseinstitusjoner må avtales

Selv om mange beboere på sykehjem og helseinstitusjoner er vaksinert, skal besøk fortsatt følge rutiner og tilpasninger. 

Alle besøkende må kontakte sykehjemmet for å avtale besøket på forhånd. Du finner kontaktinformasjon til sykehjem i Senja kommune ved å trykke på denne lenken.   

Under finner du retningslinjer og rutiner for besøk ved våre sykehjem. Ved eventuelle lokale utbrudd kan det for en periode innføres skjerpede rutiner. I perioder med skjerpede nasjonale tiltak, vil det også kunne  bety midlertidige endringer i besøksrutinene.

Besøksrutinen for sykehjem beskriver ulike tiltaksnivå. Gjeldende nivå på våre sykehjem er: GRØNT.

Merk at DMS har egne besøksrutiner som du finner i dokumentet under: 

Rutiner for besøk til pasienter i sykehjem Senja kommune (PDF, 138 kB)

Besøksrutine DMS (PDF, 229 kB)

Legetimer - munnbind og rutiner ved oppmøte

Regjeringen har fra 24. mars kommet med anbefalinger om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand og råd om å holde 2 meter avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand.

Vi anbefaler derfor bruk av munnbind når du skal til konsultasjon ved Senjalegen eller legevakt.

Vi oppfordrer også de som ikke trenger å møte opp fysisk til time om å bestille videokonsultasjon eller å bruke e-konsultasjon.

De som møter opp til time, bør møte kort tid før denne. Ved Senjalegen Silsand legekontor venter pasientene i bilen til de blir ringt inn til time.

Ved Senjalegen Finnsnes og Finnsnes Interkommunale legevakt bør pasientene vente med å møte opp på venterommet til kort tid før timen.

Ved luftveissymtomer, ta kontakt med Senjalegen eller legevakt pr. telefon.

Ledsager kan kun være med der det er høyst nødvendig.

Politiske og administrative møter

På grunn av anbefalingen om at alle arrangementer avlyses er det beslutta at kommunens møterom på rådhuset, og eventuelle andre lokaler ikke leies ut til eksterne deltakere. 

Rådhus og servicetorg åpen

Rådhus og servicetorg i Senja kommune er åpen for publikum. Men det nasjonale påbudet om hjemmekontor gjelder de fleste ansatte på rådhuset og kommunehus. Vi anbefaler derfor at alle henvendelser til kommunen og saksbehandlere bør gjøres på telefon, e-post eller etter avtale om digitalt møte. 

Telefonnummer til vårt sentralbord er: 77 87 10 00. E-postadresse til kommunen er: post@senja.kommune.no

Møter med byggesaksbehandlere gjennomføres på telefon eller via videomøte. Du booker tid med byggesaksbehandler ved å trykke på denne lenken

Virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten

Helsevirksomheter med en-til-en kontakt med pasienter kan holde åpent under de krav som stilles til smittevern av helsemyndighetene. Det gjelder blant annet kommunens fysioterapitjeneste. Innbyggere trenger derfor ikke være redd for å be om tilbud om nødvendig fysikalsk behandling. Du kan lese mer om kravene til disse virksomhetene ved å trykke på denne lenken. 

På lenken under finner du veilederen fra helsemyndighetene: 

Veileder helsevirksomheter med en-til-en kontakt

For alle kommunens helsetjenester gjelder at kommunene fortsatt skal sikre at pasienter får dekket behov for helt nødvendig helsehjelp. Det kan for eksempel være pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Ved behandling skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Den enkelte pasient må kontakte sin behandler for ei vurdering av behov og eventuell gjennomføring etter krav til smitteverntiltak.

Barnevern

Senja barneverntjeneste har ordinær drift. Tjenesten følger helsemyndighetenes råd for å hindre smittespredning, og det vil derfor være noen tiltak og tilpasninger i tjenesten. Ved innkallinger og samtaler med tjenesten vil det bli gitt informasjon om eventuelle tilpasninger. 

Sentralbord er åpent som vanlig mellom klokka 09:00-15:00 alle hverdager. Akuttvakten er åpen døgnet rundt. Telefonnummer: 90 73 77 16.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er tilbake i tilnærmet normal drift. 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilstede på sine respektive skoler, og følger FHI sine retningslinjer for smittevern.

  • Det er ingen restriksjoner i antall elevkontakter daglig, så fremst smittevern ivaretas
  • Konsultasjon gjennomføres på kortes mulig tid
  • Vaksinasjoner gjennomføres som før
  • 1.-klasse undersøkelser som gjenstår gjennomføres på skolene, men bare 1 foreldres kan delta sammen med barnet

Helsestasjon

Dersom du har time på helsestasjon oppfordres du til å komme presis til timen, slik at det blir minst mulig venting. Du kan vente i bilen og be om å bli ringt opp når helsesykepleier er klar. Fysiske undersøkelser gjennomføres på kortest mulig tid. Det er ikke anledning å oppholde seg på venterommet etter konsultasjonen, unntaket er dersom barnet har fått vaksine.

Det minnes om at dersom du eller barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjon, så skal dere ikke møte til avtalt time. Det er bare 1 forelder som kan følge barnet.

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er åpent til vanlig tid på torsdager fra klokka 13:00-18:00. Det gjennomføres ikke drop-in, og det må derfor bestilles time ved å ringe tjenesten på telefonnummer: 91 12 27 31. Vi benytter videokonsultasjon ved behov eller ønske.

Oppfølging av gravide

Folkehelseinstituttet har laget en god oversikt og informasjon til gravide om koronaviruset: 

Folkehelseinstituttet

I tillegg til å ha kontakt med din behandler/jordmor, kan du også ringe fødestua dersom du har spørsmål. Telefon: 77 87 14 90 /46 82 32 56.

Skoler og barnehager

Våre barneskoler og barnehager har åpent som normalt, med gult nivå i trafikklysmodellen. Dette gjelder også kommunens ungdomsskoler og videregående skoler. Du kan lese mer om hva som gjelder for skoler og barnehager ved å klikke på denne lenken

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste gjennomfører i hovedsak møter via videokonferanse eller telefon. I noen tilfeller er PPT også i skoler og barnehager. All utredning og testing skjer i henhold til smittevernregler.  

NAV

På grunn av korona tar NAV kun imot personer som har avtalt time på forhånd. Døren er låst, og du blir hentet når du har time. Ingen tjenester er åpne for drop in. Du bestiller time via "Ditt NAV" på NAVs nettside, se lenken under:

 Ditt NAV

Nytt nummer til vakttelefon: 41 28 50 94 (sosiale tjenester).

Se NAV sine nettsider for mer informasjon:

 NAV 

Kulturhus, kino og kulturskole

Myndighetene anbefaler at kulturarrangementer inntil videre utsettes. Finnsnes kino er derfor stengt. 

Drift av kinoen gjøres, når den er åpen, etter de krav som stilles til antall mennesker samlet, og smitteverntiltak. Du kan lese mer om kinoens smitteverntiltak på denne lenken. Du kan også se kinoens Facebook-side i lenken under for mer informasjon: 

Finnsnes kino

Også kulturhuset følger myndighetenes anbefaling. Forestillinger i nær fremtid er derfor avlyst eller flyttet, og kjøpte billetter refunderes om de ikke kan benyttes. Klikk på denne lenken for mer informasjon om forstillinger og eventuell refusjon

Kulturskolen har normal drift. Foresatte og elever får informasjon direkte fra kulturskolen om hva som gjelder tilbudet de mottar. All undervisning skjer i tråd med lokal smittevernrutine utarbeidet på bakgrunn av nasjonale veiledere for kulturskoler og musikkøvelser. 

Bibliotek

Senja bibliotek er åpent for besøk. For eventuelle tilpasninger i åpningstider og tilbud, se bibliotekets nettside i lenken under:Senja bibliotek

Svømmebasseng, gymsaler og idrettshaller

Kommunens gymsaler, svømmebasseng og idrettshaller er åpen for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. 

Det er en nasjonal anbefaling at det kun er barn og unge under 20 år som kan delta på fritidsaktiviteter. I Senja kommune er det beslutta følges nasjonale anbefalinger, og kommunens anlegg er derfor ikke åpen for aktivitet for de over 20 år. 

Våre bassenger er åpen for organisert svømming og skolesvømming innenfor den anbefalte aldersgruppen. Offentlig bading er derfor stengt.

Du kan lese mer om de ulike bassengene i kommunen, og hvem som organiserer offentlig bading, i denne lenken.

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms er  i ordinær drift og kan kontaktes på telefon: 77 84 52 60. Du kan også nå krisesenteret gjennom deres nettside: 

Krisesenteret i Midt-Troms

Senter for læring og integrering (SLI)

Senter for læring og integrering har tilpasset tilbud. Du får kontakt med de ansatte hvis du ringer eller sender e-post. Telefon: 77 87 19 00. E-post: voksenopplaringa@senja.kommune.no