Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Koronasertifikat og unntak for vaksinerte

Koronasertifikat og unntak for vaksinerte

Vaksinerte må følge de samme rådene og reglene som resten av befolkninga, men med noen unntak. Det er utviklet koronasertifikat som dokumenterer vaksinasjonsstatus, testresultater og gjennomgått sykdom. 

Grupper som får unntak

For å få lettelser i anbefalingene må man tilhøre en av gruppene som defineres som "beskyttet". Disse gruppene er: 

 • Personer som er fullvaksinert (se definisjon under)
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. 
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Du er fullvaksinert når du har: 

 • Fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dose.
 • Fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • Gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Unntakene som gjelder gruppene

 

Reiser

 • Er du beskyttet, kan dra på reiser innenlands i Norge. Du må likevel følge de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Private samlinger og sosial kontakt i private hjem

 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør holde minst én meters avstand til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan regnes som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.

Ute i det offentlige rom (inkludert offentlig transport), er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall på arrangementer, håndhygiene, og bruk av munnbind.

Hvis du bor i en kommune som har lokale regler om hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til de reglene. I Senja kommune har vi ikke slike lokale strengere regler. Hvis det skjer et større utbrudd kan det endre seg, og det vil i så fall bli informert om på kommunens nettsider. 

Unntak fra smittekarantene

 • Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.
 • Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 12 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantenen, dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene mens du venter på test og testsvar. Hvis du tester positivt må du i isolasjon.
 • Personer som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere dette, trenger heller ikke gå i smittekarantene.

For å lese mer om råd, regler og unntak for "beskyttet" gruppe, se lenken under:

Helsenorge.no - Råd, regler og unntak "beskyttede"

Unntak fra reisekarantene

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, får du unntak fra innreisekarantenen. Du må kunne dokumentere at du får unntaket på det norske koronasertifikatet på helsenorge.no. 

Du trenger ikke ha med attest på negativ test ved innreise til Norge, du trenger heller ikke fylle ut registreringsskjema for innreise eller testes på grensen.

Forkortet reisekarantene

De som har fått én vaksinedose for over tre uker siden kan ta koronatest (PCR-test) 3 døgn etter ankomst, og avslutte karantenen dersom den er negativ.

Du må kunne dokumentere at du har fått én vaksinedose på helsenorge.no

For fullstendig oversikt over hvilke regler og unntak som gjelder, se lenke til Helsenorge under: 

Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet

Unntak fra karantenehotell

Du kan få unntak fra karantenehotell hvis du ved innreise til Norge kan dokumentere med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat at du er beskyttet og at du har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. 

Mindreårige barn kan også få unntak fra karantenehotell. 

 For fullstendig oversikt over hvilke regler og unntak som gjelder ved reiser, se lenke til Helsenorge under: 

Helsenorge.no - Reiser til og fra utlandet

Koronasertifikat

Det er utviklet koronasertifikat som skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

På Helsenorge.no i lenken finner du innlogging til ditt koronasertifikat, og kan lese mer om hva koronasertifikatet kan brukes til: 

Helsenorge.no - Koronasertifikat

For å lese mer om utviklingen av koronasertifikat, se Folkehelseinstituttets nettside: 

FHI.no - Arbeid med koronasertifikat

Vaksinasjon i Senja kommune

For å lese mer om koronavaksinasjon i Senja kommune og registrere deg til vaksine, trykker du på denne lenken.