Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Alle personer over 18 år som ønsker koronavaksine i Senja kommune må registrere seg i vaksinekø. Også personer som ikke ønsker vaksine bør registrere seg, så vi vet at de har tatt et aktivt valg om vaksinen. Personer i vaksinekø får SMS når det blir deres tur til å bestille time til vaksinasjon.

Slik melder du deg for vaksinering

 • Bruk lenken under til registrering. KUN denne lenken kan benyttes for å melde om man ønsker vaksine eller ikke. Ved stor pågang kan det ta litt tid før du kommer inn på siden.
 • Logg deg inn for registrering med kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 • I registreringen må du blant annet oppgi telefonnummeret som du senere får tilsendt informasjon til når det blir din tur til å få time til vaksine.
 • Informasjonen vil lagres i dine journalsystemer i kommunen, og vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Når du er registrert, får du bekreftelse om mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.

Senja kommune - Registrering til vaksinekø

Hvem skal melde seg til vaksinering?

 • Senja kommune oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg, også de som IKKE ønsker å ta vaksinen, slik at kommunen har en god oversikt. Myndighetene anbefaler i første omgang ikke vaksinen til barn og unge under 18 år.
 • Ungdom 12-17 år.
  • For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.
  • Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege:
   • Organtransplantasjon
   • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
   • Hematologisk kreftsykdom siste fem år • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
   • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
   • Downs syndrom
   • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Ungdom 12-17 år som er aktuelle for vaksinen må meldes inn til vaksinasjonskoordinator via sin fastlege. Ungdom under 16 år må ha samtykke fra den/de med foreldreansvar.
 • Alle som bor og oppholder seg i Senja kommune kan melde seg til vaksinering her. Studenter hjemme på ferie som oppholder seg i Senja kommune frem til studiestart til høsten anbefales å registrere seg i vaksinasjonskø her i kommunen.

Hva skjer etter registrering?

 • Etter registreringen sendes det en SMS med bekreftelse på mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.

Trenger du hjelp til registreringen?

 • Hvis du trenger hjelp til registrering, oppfordrer vi deg til å be pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. Man må da være oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.
 • Dersom du selv har vanskelig for å lese SMS bør pårørende legge inn sitt telefonnummer i registreringen slik at det er de som blir kontaktet når det blir din tur til å vaksineres og det er klart for å bestille time til vaksine.
 • I tillegges må det oppgis opplysninger om hvem som er din fastlege og fødsels- og personnummer.
 • Det må også svares på spørsmål om din helse. Det er for å kunne plassere deg riktig i vaksinekøen. Hvis disse spørsmålene ikke svares på, kan du havne lenger bak i køen.
 • Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre elektronisk registrering eller få noen til å gjøre det for deg, kan du få hjelp av kommunens vaksinasjonstelefon. Husk å ha klar opplysningene som nevnes over.

Vaksinasjonstelefonen har åpent hverdager mellom 09:30 til 11:30. Telefonnummer er: 77 87 13 13.

For medisinske spørsmål om vaksine må det avklares med din fastlege. For eksempel hvis du lurer på om du skal ta vaksine, når det er mest gunstig for deg i å ta vaksinen, og eventuelle kortere tidsintervall mellom dose 1 og 2. 

Hvor skjer vaksineringen?

Vaksinasjonsstasjonen er i lokalene til gamle Silsand ungdomsskole. Adressen er: Hallveien 27, Bygg E, 9303 Silsand. 

Eventuell avbestilling eller endring av time mindre enn 24 timer før oppsatt time må gjøres til vaksinasjonskoordinator på telefonnummer: 48 00 41 79. Planlagt endring av time bes fortrinnsvis rettes til vaksinetelefon i åpningstiden. Telefonnummer: 77 87 13 13 (åpent hverdager mellom 09:30-11:30)

Hvor langt har kommunen kommet med vaksineringen nå?

Oppdatert 21. juli 2021: 

Alle over 18 år som bor og oppholder seg i Senja kommune kan nå få time til vaksinering. Det er ledige timer i uke 31. 

Personer fra prioriterte grupper 1-9 som nylig har registrert seg i Vaksinasjonskø  må kontakte Vaksinetelefon på tlf. 77 87 13 13 hverdager mellom kl. 0930 og 1130 for å bli satt opp på time. På Vaksinetelefonen vil man også kunne få hjelp til å registrere seg i Vaksinasjonskø.

Også personer i gruppe 9, 10 a, 10 b og 11 som har registrert seg i Vaksinasjonskø, men fortsatt ikke har mottatt SMS med link til timebestilling, må kontakte Vaksinetelefonen for å få hjelp.

For mer informasjon om prioriterte grupper, gå inn på FHI ( Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI)

Tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 er nå 9 uker, men det kan være at dette intervallet forskyves til 12 uker, eventuelt fremskyndes, alt avhengig av bekreftede vaksineleveranser videre.

Dersom du er forhindret fra å møte til timeavtale, ring eller send melding til vaksinasjonskoordinator på tlf. 48 00 41 79, eventuelt send e-post til bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no.

Vaksinasjon av helsepersonell i Senja kommune

Er du helsepersonell i Senja kommune og ikke har fått tilbud om vaksine melder du fra til din nærmeste leder.

Sent ute med registrering, eller har du ombestemt deg?

Hvis vaksineringa av din gruppe i utgangspunktet er over, kan du likevel når som helst melde deg til vaksinering og komme inn i køen. Det samme gjelder hvis du tidligere har registrert at du ikke vil ha vaksine, men ombestemmer deg. Da registrerer du deg på nytt, og den siste registreringen vil gjelde slik at du får beskjed når det blir din tur til vaksine. 

Koronasertifikat og unntak for vaksinerte

Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 også for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Derfor gjelder samme regler for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom. Det gjøres noen lettelser for vaksinerte og andre personer som er definert som beskyttede. 

For å se oversikt over hvilke unntak som gjelder for vaksinerte, se lenken under: 

Helsenorge.no - Råd, regler og unntak for vaksinerte

Det er utviklet koronasertifikat som viser vaksinasjonsstatus, testresultater og eventuell gjennomgått sykdom. Informasjon om sertifikatet, og ditt sertifikat finner du på Helsenorges nettside: 

Helsenorge.no - Koronasertifikat

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

Fra 16. juni 2021 kan koronavaksiner som er tatt i utlandet etterregistreres i Norge. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Ved å få etterregistrert vaksinen fra utlandet vil man få grønt koronasertifikat og dermed få unntak fra, eller forkortet innreisekarantene. Du må kontakte Aleris eller drdropin for å få hjelp til etterregistrering.

Trykk på lenken under for å lese mer om hvordan vaksiner fra utlandet kan etterregistreres: 

FHI - Etterregistrering av vaksine fra utandet

Mer om vaksineringen

Senja kommune vil gi fortløpende og oppdatert informasjon om vaksinering på denne nettsiden, i tillegg til å informere på vår Facebook-side og gjennom media. Registrerte i vaksinekø får SMS med informasjon om vaksineringen når det blir deres tur til å få vaksinen. 

For å lese kommunens vaksinasjonsplan for koronavaksinering, kan du under trykke på lenke til dokumentet under: 

Vaksinasjonsplan Senja kommune - Covid-19 (PDF, 370 kB)

Under finner du nasjonale nettsider om koronavaksineringen:

Folkehelseinstituttet - Generelt om koronavaksinasjonsprogrammet

Helsenorge.no - Koronavaksine

Folkehelseinstituttet - Veileder for koronavaksine for kommuner