KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

I Senja kommune må alle personer over 18 år som ønsker koronavaksine registrere seg i vaksinekø. Også personer som ikke ønsker vaksine bør registrere seg, så vi vet at de har tatt et aktivt valg om vaksinen. Personer i vaksinekø får SMS når det blir deres tur til å bestille time til vaksinasjon. Vaksinering følger myndighetenes anbefalte prioritering, og det kan ta lang tid fra registrering til du får SMS om når du får vaksine. 

Hvem skal melde seg til vaksinering?

 • Senja kommune oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg, også de som IKKE ønsker å ta vaksinen, slik at kommunen har en god oversikt. Myndighetene anbefaler i første omgang ikke vaksinen til barn og unge under 18 år. 
 • Alle som bor og oppholder seg i Senja kommune kan melde seg til vaksinering her. Studenter over 18 år bør melde seg til vaksinering i den kommunen de bor og oppholder seg i.
 • Helsepersonell som blir vaksinert på sin arbeidsplass må også registrere seg i vaksinasjonskø, slik at kommunen får et helhetlig og korrekt bilde av hvor mange av våre innbyggere som har registrert at de ønsker vaksine/ikke ønsker vaksine. 
 • Personer som allerede er vaksinert i sykehjem eller av hjemmetjenesten trenger ikke registrere seg.

Slik melder du deg for vaksinering

 • Bruk lenken under til registrering. KUN denne lenken kan benyttes for å melde om man ønsker vaksine eller ikke. Ved stor pågang kan det ta litt tid før du kommer inn på siden.
 • Logg deg inn for registrering med kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 • I registreringen må du blant annet oppgi telefonnummeret som du senere får tilsendt informasjon til når det blir din tur til å få time til vaksine.
 • Informasjonen vil lagres i dine journalsystemer i kommunen, og vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Når du er registrert, får du bekreftelse om mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.

Senja kommune - Registrering til vaksinekø

Hva skjer etter registrering og når blir det min tur?

 • Etter registreringen sendes det en SMS med bekreftelse på mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.
 • Når det er din gruppe som er neste i vaksinekøen sendes det ut SMS til det oppgitte telefonnummeret. I SMSen får du en lenke til bestilling av timer for vaksinering både for første og andre dose. Det skal gå omlag 21 dager mellom dosene. Vaksinen er gratis.
 • Vi gjør oppmerksom på at det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får ny SMS om at det er din tur til å få vaksine. Hvor raskt vaksineringen går er avhengig av hvor mange doser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir innkalt til vaksinering. Du kan også oppleve at andre i din prioriteringsgruppe får tildelt time før deg, selv om de er yngre enn deg. Det betyr ikke at vi har glemt deg. Så lenge du har fått bekreftelse på at du er registrert vil du på et tidspunkt motta SMS med lenke til timebestilling. 

Generelt for hele landet er det usikkert hvor raskt ulike befolkningsgrupper tilbys vaksine. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

Folkehelseinstituttet gjør beregninger av fremdrift på vaksineringen utfra et nøkternt, og er optimistisk perspektiv. I lenken under kan du lese de siste oppdaterte beregningene. 

FHI - Vaksineringsscenario

Trenger du hjelp til registreringen?

 • Hvis du trenger hjelp til registrering, oppfordrer vi deg til å be pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. Man må da være oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.
 • Dersom du selv har vanskelig for å lese SMS bør pårørende legge inn sitt telefonnummer i registreringen slik at det er de som blir kontaktet når det blir din tur til å vaksineres og det er klart for å bestille time til vaksine.
 • I tillegges må det oppgis opplysninger om hvem som er din fastlege og fødsels- og personnummer.
 • Det må også svares på spørsmål om din helse. Det er for å kunne plassere deg riktig i vaksinekøen. Hvis disse spørsmålene ikke svares på, kan du havne lenger bak i køen.
 • Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre elektronisk registrering eller få noen til å gjøre det for deg, kan du få hjelp av kommunens vaksinasjonstelefon. Husk å ha klar opplysningene som nevnes over.

Vaksinasjonstelefonen har åpent hverdager mellom 09:30 til 11:30. Telefonnummer er: 77 87 13 13.

For medisinske spørsmål om vaksine må det avklares med din fastlege. For eksempel hvis du lurer på om du skal ta vaksine, når det er mest gunstig for deg i å ta vaksinen, og eventuelle kortere tidsintervall mellom dose 1 og 2. 

Hvor skjer vaksineringen?

Vaksinasjonsstasjonen er i lokalene til gamle Silsand ungdomsskole. Adressen er: Hallveien 27, Bygg E, 9303 Silsand. 

Eventuell avbestilling eller endring av time mindre enn 24 timer før oppsatt time må gjøres til vaksinasjonskoordinator på telefonnummer: 48 00 41 79

Hvor langt har kommunen kommet med vaksineringen nå?

Oppdatert 10. mai 2021: 

Uke 19

Senja kommune vaksinerer ca. 540 personer i uke 19. Det er både personer som skal ha dose 2 og personer i gruppe 6 (personer fra 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander) som får sin første dose. Vi vaksinerer 11. og 12.mai denne uken. 

Underliggende sykdom som tilsier prioritet i gruppe 6 er;

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag 

Det er ca. 100 personer igjen i gruppe 6 som enda ikke har mottatt SMS med mulighet til å bestille seg time. Når vi er ferdig med denne gruppen vil det være gruppe 7 som står for tur. Gruppe 7 er innbyggere i alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander som nevnt over.

Uke 20

I uke 20 vaksineres i overkant av 550 personer i Senja kommune onsdag, torsdag og fredag. Det er stort sett kun vaksineleveranse for å sette dose 2 til innbyggere som fikk første dose for 6 uker siden, og til helsepersonell som fikk første dose med AstraZeneca for 12 uker siden.

Det betyr at det ikke er noen nye fra gruppe 6 eller 7 som vil motta SMS med mulighet for timebestilling før tidligst i slutten av uke 20, med det forbehold at vi enda ikke vet hva vi får av vaksine i uke 21.

Statsforvalteren forklarer den forsinkede progresjonen i vaksineringen med stopp i bruk av enkelte vaksinetyper, og at vaksinasjonsplanen til FHI er blitt forskjøvet. Dermed forskyves også den planlagte opptrappingen i kommunene. Omprioritering av Pfeizer-vaksinen til helsepersonell som fikk AstraZeneca gjør at kommunene de neste ukene stort sett kun vil ha mulighet til å gi dose 2 framfor å jobbe seg nedover i prioriteringsgruppene som forespeilet.

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS'en du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen 77 87 13 13 hverdager mellom 09:30-11:30 for å få hjelp til å sette deg opp på time. Vi kan kun gi time til de gruppene som er prioritert på nåværende tidspunkt eller de grupper som vi har vaksinert tidligere.

Personer fra tidligere grupper som ikke har fått vaksine

Vi forsøker så langt vi kan å hensynta og prioritere personer fra tidligere grupper. Det vi si gruppe 1-5 hvis det er noen som melder at de ikke har fått tilbud eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere. For mer informasjon om prioriterte grupper, se lenken under: 

FHI.no - Hvem kan få koronavaksine

Vi ber derfor personer over 65 år, personer 16-64 år med høy risiko og personer i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander, om å ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf. 77 87 13 13  dersom de ikke har fått seg time til vaksinering. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 09:30-11:30.

Vi gjentar oppfordringen om å registrere seg i vaksinekø. Progresjonen i vaksinering avhenger selvsagt av vaksineleveranser. Det er lovet en økning frem mot sommeren, så det er viktig at alle registrerer seg, også de som ikke ønsker vaksinen.

Endret åpningstidspunkt for vaksinasjonstelefonen

Vi gjør oppmerksom på at vaksinasjonstelefonen har endret åpningstid fra uke 18. Telefontjenesten er nå åpen hverdager mellom 09:30 og 11:30.

Avbestillinger/endring av time med mindre enn 24 timers varsel skal skje til vaksinasjonskoordinator på telefonnummer: 48 00 41 79. 

Når det gjelder medisinske spørsmål om vaksine må det avklares med fastlege, for eksempel om man skal ta vaksine, når tid det er mest gunstig å ta vaksine, og eventuelt om det skal være kortere tidsintervall mellom dose 1 og dose 2

Informasjon om økt tidsintervall mellom dose 1 og 2

Intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner er nå økt til inntil 12 uker. Dette gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

Dette betyr at endret tidsintervall først blir aktuelt når vi kommer til gruppe 8. I Senja kommune er vi nå kommet til gruppe 6, og endringen vil derfor ikke ha tilbakevirkende kraft for noen av gruppene som så langt er vaksinert med første dose i Senja kommune.

Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Når blir det min tur?

Senja kommune følger den nasjonale anbefalingen for prioriteringsrekkefølge. Det varierer fra uke til uke hvor mange vaksiner kommunen får, og vi vet kun antall vaksiner vi får 1-2 uker frem i tid. Det er derfor ikke mulig å anslå når hver enkelt får sin vaksine.

Senja kommune ber derfor våre innbyggere om å være tålmodig og vente på tur. Ved å registrere seg i kommunens vaksinasjonskø vil man få innkalling så snart det blir din tur.

Folkehelseinstituttet oppdaterer kontinuerlig et anslag for når ulike grupper ventes å bli vaksinert. Denne oversikten finner du i lenken under:

FHI - Vaksinasjonsscenario

Vaksinasjon av studenter

Kommunen har ansvar for å vaksinere de som bor og oppholder seg i kommunen. Vaksinene leveres til den kommunen personen er folkeregistret i, og kommunene har fått beskjed om å være streng i definisjon av kommunene.

Det betyr at selv om man er på ferie i en annen kommune, skal man fortsatt ha både 1. og 2.dose i sin bostedsregisterte kommune. For studenter som er folkeregistrert i Senja kommune bes de registrere seg for vaksine i Senja kommune og vil få invitasjon til time når turen kommer til deres aldersgruppe.

Intervallet mellom vaksinedose 1 og 2 er økt til 12 uker for personer under 65 år som ikke har individuelle risikofaktorer.

Det er spilt inn til nasjonale helsemyndigheter at dette kan bli en problemstilling for mange studenter. For eksempel ved bytte av bostedskommune etter endt studietid som eventuelt sammenfaller med vaksinasjonsforløpet, og dermed kan gi behov for å få dose 1 og 2 i ulike kommuner.

Foreløpig har Senja kommune ikke svar fra nasjonale helsemyndigheter for hvordan dette eventuelt løses. Så snart det eventuelt kommer avklaringer om dette vil kommunen opplyse om det her.  

Vaksinasjon av helsepersonell i Senja kommune

Senja kommune følger Folkehelseinstituttets veileder for prioritering av helsepersonell, og det er to tydelige nasjonale føringer fra FHI for vaksinering av helsepersonell:

 1. Det presiseres at kommunene ikke skal bruke en større andel av vaksinene på kritisk helsepersonell enn maksimalt 20 %.
 2. Vaksiner til helsepersonell skal være til kritisk helsepersonell, det vil si at kommunene inntil videre ikke kan prioritere å vaksinere alt helsepersonell.

  Kommunen har ut fra helsemyndighetenes føringer og veileder laget en prioriteringsliste der alle grupper er tatt med. Prioriteringslista er laget av enhetslederne innenfor helse og kommuneoverlegetjenesten i samarbeid, samt godkjent i kriseledelsen. Her vurderes alle gruppene i forhold til blant annet hvor kritisk gruppa er, og hvor utsatt for smitte den er.

  Alle helsetjenester er viktige, men hensikten med dette er å sikre flest mulig vaksiner til personer med økt risiko for alvorlig forløp dersom de blir smittet av covid-19.

  Pause i vaksinering med AstraZeneca

  Norge har satt vaksinering med AstraZeneca på pause. Europeiske land har meldt inn mulige alvorlige bivirkninger av vaksinen, og inntil man får undersøkt om det er sammenheng mellom vaksinen og bivirkningene, så velger man av sikkerhetshensyn å sette videre vaksinering med AstraZeneca på pause.

  Senja kommune har satt ca. 300 doser med AstraZeneca på helsepersonell. Ingen andre grupper har fått AstraZeneca-vaksine i Senja kommune. Nasjonale helsemyndigheter har bestem at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine (Pfeizer eller Moderna). Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil de det gjelder få informasjon om tidspunkt.

  Som følge av at leveranse av AstraZeneca blir å stoppe opp i en periode, vil fremdrift i forhold til vaksinering av befolkningen forsinkes.

  Ber helsepersonell som er vaksinert med AstraZeneca melde fra ved bivirkninger

  AstraZeneca er i Senja kommune brukt ved vaksinering av helsepersonell, ikke øvrig befolkning. FHI har lørdag ettermiddag, 13. mars sendt ut melding til landets kommuner om at Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

  Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater. 

  Personer under 50 år som har fått AstraZeneca vaksinen og  opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og  ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt umiddelbart. 

  AstraZeneca er i Senja kommune  brukt ved vaksinering av helsepersonell, ikke til øvrig befolkning. Vi ber alle disse være oppmerksomme på overnevnte. Denne informasjonen er også send ut til enhetene som har fått vaksine.

  I lenken under finner du mer informasjon om hvordan bivirkninger kan meldes inn: 

  Helsenorge.no - Bivirkninger

  Oppfordrer til å hjelpe til med transport til vaksinering

  Fordi vaksinen har kort holdbarhet fra levering og krever streng temperaturkontroll, vil vaksineringen skje fra vaksinasjonsstasjonen på Silsand. Arbeidet er omfattende, og vi ber om forståelse for at det er nødvendig med en slik løsning.

  Ulempen er at det blir lengre reisevei for mange av innbyggerne, enn ved ordinær sesongvaksinering. Kommunen oppfordrer derfor innbyggerne som har mulighet, til å hjelpe de som har behov med transport til og fra vaksinering.

  Sent ute med registrering, eller har du ombestemt deg?

  Hvis vaksineringa av din gruppe i utgangspunktet er over, kan du likevel når som helst melde deg til vaksinering og komme inn i køen. Det samme gjelder hvis du tidligere har registrert at du ikke vil ha vaksine, men ombestemmer deg. Da registrerer du deg på nytt, og den siste registreringen vil gjelde slik at du får beskjed når det blir din tur til vaksine. 

  Ber helsepersonell som vil bidra melde seg

  Senja kommune vil under vaksineringen av befolkning ha behov for ekstra ressurser som kan bidra.

  Helsepersonell som ikke allerede er ansatt i kommunen bes melde seg om man kan tenke seg å bidra. Det kan for eksempel være med selve vaksineringen, eller observasjon etter vaksinering. 

  Sektorleder for barne- og familietjenesten, Ann-Heidi Smith-Meyer kontaktes på e-post: ann.heidi.smith.meyer@senja.kommune.no eller på telefon: 91 36 11 91.

  Koronasertifikat og unntak for vaksinerte

  Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 også for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Derfor gjelder samme regler for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom. Det gjøres noen lettelser for vaksinerte.

  For å se oversikt over hvilke unntak som gjelder for vaksinerte, se lenken under: 

  Helsenorge.no - Råd, regler og unntak for vaksinerte

  Det utvikles koronasertifikat som viser vaksinasjonsstatus, testresultater og eventuell gjennomgått sykdom. Informasjon om sertifikatet, og ditt sertifikat finner du på Helsenorges nettside: 

  Helsenorge.no - Koronasertifikat

  Mer om vaksineringen

  Senja kommune vil gi fortløpende og oppdatert informasjon om vaksinering på denne nettsiden, i tillegg til å informere på vår Facebook-side og gjennom media. Registrerte i vaksinekø får SMS med informasjon om vaksineringen når det blir deres tur til å få vaksinen. 

  For å lese kommunens vaksinasjonsplan for koronavaksinering, kan du under trykke på lenke til dokumentet under: 

  Vaksinasjonsplan Senja kommune - Covid-19 (PDF, 267 kB)

  Under finner du nasjonale nettsider om koronavaksineringen:

  Folkehelseinstituttet - Generelt om koronavaksinasjonsprogrammet

  Helsenorge.no - Koronavaksine

  Folkehelseinstituttet - Veileder for koronavaksine for kommuner