Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Alle personer over 18 år som ønsker koronavaksine i Senja kommune må registrere seg i vaksinekø. Også personer som ikke ønsker vaksine bør registrere seg, så vi vet at de har tatt et aktivt valg om vaksinen. Personer i vaksinekø får SMS når det blir deres tur til å bestille time til vaksinasjon.

Slik melder du deg for vaksinering

 • Bruk lenken under til registrering. KUN denne lenken kan benyttes for å melde om man ønsker vaksine eller ikke. Ved stor pågang kan det ta litt tid før du kommer inn på siden.
 • Logg deg inn for registrering med kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 • I registreringen må du blant annet oppgi telefonnummeret som du senere får tilsendt informasjon til når det blir din tur til å få time til vaksine.
 • Informasjonen vil lagres i dine journalsystemer i kommunen, og vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Når du er registrert, får du bekreftelse om mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.

Senja kommune - Registrering til vaksinekø

Hvem skal melde seg til vaksinering?

 • Senja kommune oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg, også de som IKKE ønsker å ta vaksinen, slik at kommunen har en god oversikt. Myndighetene anbefaler i første omgang ikke vaksinen til barn og unge under 18 år. 
 • Alle som bor og oppholder seg i Senja kommune kan melde seg til vaksinering her. Studenter hjemme på ferie som oppholder seg i Senja kommune frem til studiestart til høsten anbefales å registrere seg i vaksinasjonskø her i kommunen.
 • Helsepersonell som blir vaksinert på sin arbeidsplass må også registrere seg i vaksinasjonskø, slik at kommunen får et helhetlig og korrekt bilde av hvor mange av våre innbyggere som har registrert at de ønsker vaksine/ikke ønsker vaksine. 
 • Personer som allerede er vaksinert i sykehjem eller av hjemmetjenesten trenger ikke registrere seg.

Hva skjer etter registrering og når blir det min tur?

 • Etter registreringen sendes det en SMS med bekreftelse på mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.
 • Når det er din gruppe som er neste i vaksinekøen sendes det ut SMS til det oppgitte telefonnummeret. I SMS'en får du en lenke til bestilling av timer for vaksinering både for første og andre dose. Intervallene mellom dosene vil endres ut fra fremdriften i vaksineringen. Vaksinen er gratis.
 • Vi gjør oppmerksom på at det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får ny SMS om at det er din tur til å få vaksine. Hvor raskt vaksineringen går er avhengig av hvor mange doser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir innkalt til vaksinering. Du kan også oppleve at andre i din prioriteringsgruppe får tildelt time før deg, selv om de er yngre enn deg. Det betyr ikke at vi har glemt deg. Så lenge du har fått bekreftelse på at du er registrert vil du på et tidspunkt motta SMS med lenke til timebestilling. 

Folkehelseinstituttet gjør beregninger av fremdrift på vaksineringen. I lenken under kan du lese de siste oppdaterte beregningene. 

FHI - Vaksineringsscenario

Trenger du hjelp til registreringen?

 • Hvis du trenger hjelp til registrering, oppfordrer vi deg til å be pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. Man må da være oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.
 • Dersom du selv har vanskelig for å lese SMS bør pårørende legge inn sitt telefonnummer i registreringen slik at det er de som blir kontaktet når det blir din tur til å vaksineres og det er klart for å bestille time til vaksine.
 • I tillegges må det oppgis opplysninger om hvem som er din fastlege og fødsels- og personnummer.
 • Det må også svares på spørsmål om din helse. Det er for å kunne plassere deg riktig i vaksinekøen. Hvis disse spørsmålene ikke svares på, kan du havne lenger bak i køen.
 • Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre elektronisk registrering eller få noen til å gjøre det for deg, kan du få hjelp av kommunens vaksinasjonstelefon. Husk å ha klar opplysningene som nevnes over.

Vaksinasjonstelefonen har åpent hverdager mellom 09:30 til 11:30. Telefonnummer er: 77 87 13 13.

For medisinske spørsmål om vaksine må det avklares med din fastlege. For eksempel hvis du lurer på om du skal ta vaksine, når det er mest gunstig for deg i å ta vaksinen, og eventuelle kortere tidsintervall mellom dose 1 og 2. 

Hvor skjer vaksineringen?

Vaksinasjonsstasjonen er i lokalene til gamle Silsand ungdomsskole. Adressen er: Hallveien 27, Bygg E, 9303 Silsand. 

Eventuell avbestilling eller endring av time mindre enn 24 timer før oppsatt time må gjøres til vaksinasjonskoordinator på telefonnummer: 48 00 41 79

Hvor langt har kommunen kommet med vaksineringen nå?

Oppdatert 21. juni 2021: 

Vaksinering i uke 25, 26 og juli måned

Senja kommune vaksinerer cirka 1000 personer i uke 25 og ca. 800 personer i uke 26. Det er også åpnet for timebestilling i uke 27, 28 og 30 basert på prognoser fra FHI. Antall dager kan bli justert den enkelte uke når vi får mer sikre tall for vaksineleveranse.

Det er nå sendt ut SMS med mulighet for timebestilling til gruppe 10a (18-24 år), 10b (40-44 år) og gruppe 11 (25-39 år).
Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS'en du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen på telefonnummer: 77 87 13 13 hverdager mellom 09:30-11:30 for å få hjelp til å sette deg opp på time.

Dersom du har registrert deg i Vaksinasjonskø, men ikke har mottatt SMS fra oss om timebestilling, ta kontakt med vaksinetelefonen. 

Det er også åpnet for videre vaksinering av helsepersonell med inntil 10% av den ukentlig vaksineleveransen. Det er sendt ut nærmere orientering om dette til ledere for de ulike helsepersonellgruppene.  

Tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 er per dags dato (red.anm.: 21. juni) 9 uker. Tidsintervallet vil etter hvert endres ut fra progresjon i vaksinering, dvs. når man ser at alle prioriterte grupper er vaksinert med dose 1.

Dersom du er forhindret fra å møte den dagen du har time, må du ta kontakt med vaksinasjonskoordinator på tlf. 48004179. Planlagt endring av time bes fortrinnsvis rettes til vaksinetelefon i åpningstiden. 

Registrer deg i køen nå!

Vi har i overkant av 9000 registrerte i vaksinasjonskø. Det betyr at det er ganske mange av våre innbyggere over 18 år som ikke har registrert seg. 

Prognoser for vaksineleveranse viser at vi nå vil bevege oss ganske raskt fremover i vaksinasjonskøen. Vi gjentar derfor oppfordringen om å registrere seg i vaksinekø. 

Lenke til registrering finner du øverst på denne siden. 

Vaksinetelefonen kan også være behjelpelig med å registrere deg. Vi oppfordrer også de som ikke ønsker vaksine om å registrere seg. Det gir oss oversikt over at du har tatt et aktivt valg om vaksinen, og gjør det lettere å vite at vi når de som ønsker vaksine. 

Personer fra tidligere grupper kan fortsatt registrere seg

Vi forsøker å prioritere personer fra tidligere grupper (1-9) hvis det er noen som melder at de ikke har fått tilbud eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere.  

For mer informasjon om prioriterte grupper, se Folkehelseinstituttets nettsider i lenken under: 

Folkehelseinstituttet - Hvem kan få vaksine

Vi ber derfor personer fra gruppe 1-8 om å ta kontakt med vaksinetelefonen på telefonnummer: 77 87 13 13 hvis de ikke har fått time til vaksinering. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 09:30 og 11:30.

Studenter hjemme på ferie får vaksine

Man trenger ikke være folkeregistrert i Senja kommune for å kunne få vaksine. Studenter som kommer hjem til Senja i sommer og skal oppholde seg her frem til studiestart til høsten anbefales å registrere seg i vaksinasjonskø.

Kommunen vil tilstrebe at disse skal få begge doser i hjemkommunen, slik at de er fullvaksinert før studiestart. Det vil imidlertid også være mulighet for å få tatt dose 2 i den kommunen man studerer dersom det ikke lar seg gjøre å få satt begge doser før man reiser tilbake til studiestedet.

Vaksinasjon av helsepersonell i Senja kommune

Senja kommune følger Folkehelseinstituttets veileder for prioritering av helsepersonell, og det er to tydelige nasjonale føringer fra FHI for vaksinering av helsepersonell:

 1. Det presiseres at kommunene ikke skal bruke en større andel av vaksinene på kritisk helsepersonell enn maksimalt 20 %.
 2. Vaksiner til helsepersonell skal være til kritisk helsepersonell, det vil si at kommunene inntil videre ikke kan prioritere å vaksinere alt helsepersonell.

  Kommunen har ut fra helsemyndighetenes føringer og veileder laget en prioriteringsliste der alle grupper er tatt med. Prioriteringslista er laget av enhetslederne innenfor helse og kommuneoverlegetjenesten i samarbeid, samt godkjent i kriseledelsen. Her vurderes alle gruppene i forhold til blant annet hvor kritisk gruppa er, og hvor utsatt for smitte den er.

  Alle helsetjenester er viktige, men hensikten med dette er å sikre flest mulig vaksiner til personer med økt risiko for alvorlig forløp dersom de blir smittet av covid-19.

  Ber helsepersonell som er vaksinert med AstraZeneca melde fra ved bivirkninger

  AstraZeneca brukes ikke lenger i vaksinering i Norge. I Senja kommune ble denne vaksinetypen brukt ved vaksinering av helsepersonell, ikke øvrig befolkning. Legemiddelverket fikk flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som fikk hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater. 

  Personer under 50 år som har fått AstraZeneca vaksinen og  opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt umiddelbart. 

  Vi ber all helsepersonell som fikk AZ-vaksinen disse være oppmerksomme på overnevnte. Denne informasjonen er også send ut til enhetene som har fått vaksine.

  I lenken under finner du mer informasjon om hvordan bivirkninger kan meldes inn: 

  Helsenorge.no - Bivirkninger

  Oppfordrer til å hjelpe til med transport til vaksinering

  Fordi vaksinen har kort holdbarhet fra levering og krever streng temperaturkontroll, vil vaksineringen skje fra vaksinasjonsstasjonen på Silsand. Arbeidet er omfattende, og vi ber om forståelse for at det er nødvendig med en slik løsning.

  Ulempen er at det blir lengre reisevei for mange av innbyggerne, enn ved ordinær sesongvaksinering. Kommunen oppfordrer derfor innbyggerne som har mulighet, til å hjelpe de som har behov med transport til og fra vaksinering.

  Sent ute med registrering, eller har du ombestemt deg?

  Hvis vaksineringa av din gruppe i utgangspunktet er over, kan du likevel når som helst melde deg til vaksinering og komme inn i køen. Det samme gjelder hvis du tidligere har registrert at du ikke vil ha vaksine, men ombestemmer deg. Da registrerer du deg på nytt, og den siste registreringen vil gjelde slik at du får beskjed når det blir din tur til vaksine. 

  Ber helsepersonell som vil bidra melde seg

  Senja kommune vil under vaksineringen av befolkning ha behov for ekstra ressurser som kan bidra.

  Helsepersonell som ikke allerede er ansatt i kommunen bes melde seg om man kan tenke seg å bidra. Det kan for eksempel være med selve vaksineringen, eller observasjon etter vaksinering. 

  Sektorleder for barne- og familietjenesten, Ann-Heidi Smith-Meyer kontaktes på e-post: ann.heidi.smith.meyer@senja.kommune.no eller på telefon: 91 36 11 91.

  Informasjon om Janssen-vaksinen

  Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet. Men personer som ønsker det, kan bli vurdert av lege for om de kan få den.

  For de fleste vil risikoen for alvorlige bivirkninger av Janssen-vaksinen være større enn fordelene, slik situasjonen er nå. Helsedirektoratet anbefaler derfor ikke Janssen-vaksinen, men anbefaler at du følger det vanlige koronavaksinasjonsprogrammet med vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

  Janssen-vaksinen fås kun hos lege, og du må få vurdering av lege for å få den. 

  For mer informasjon om Janssen-vaksinen og hvem som kan vurderes for å få den, se lenken under: 

  Helsenorge.no - Janssen-vaksinen

  Koronasertifikat og unntak for vaksinerte

  Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 også for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Derfor gjelder samme regler for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom. Det gjøres noen lettelser for vaksinerte og andre personer som er definert som beskyttede. 

  For å se oversikt over hvilke unntak som gjelder for vaksinerte, se lenken under: 

  Helsenorge.no - Råd, regler og unntak for vaksinerte

  Det er utviklet koronasertifikat som viser vaksinasjonsstatus, testresultater og eventuell gjennomgått sykdom. Informasjon om sertifikatet, og ditt sertifikat finner du på Helsenorges nettside: 

  Helsenorge.no - Koronasertifikat

  Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

  Fra 16. juni 2021 kan koronavaksiner som er tatt i utlandet etterregistreres i Norge. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

  Ved å få etterregistrert vaksinen fra utlandet vil man få grønt koronasertifikat og dermed få unntak fra, eller forkortet innreisekarantene. Du må be om en konsultasjon hos enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Konsultasjonen bør være en e-konsultasjon/videokonsultasjon der det er mulig. 

  Trykk på lenken under for å lese mer om hvordan vaksiner fra utlandet kan etterregistreres: 

  FHI - Etterregistrering av vaksine fra utandet

  Mer om vaksineringen

  Senja kommune vil gi fortløpende og oppdatert informasjon om vaksinering på denne nettsiden, i tillegg til å informere på vår Facebook-side og gjennom media. Registrerte i vaksinekø får SMS med informasjon om vaksineringen når det blir deres tur til å få vaksinen. 

  For å lese kommunens vaksinasjonsplan for koronavaksinering, kan du under trykke på lenke til dokumentet under: 

  Vaksinasjonsplan Senja kommune - Covid-19 (PDF, 280 kB)

  Under finner du nasjonale nettsider om koronavaksineringen:

  Folkehelseinstituttet - Generelt om koronavaksinasjonsprogrammet

  Helsenorge.no - Koronavaksine

  Folkehelseinstituttet - Veileder for koronavaksine for kommuner