Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Denne artikkelen er utdatert.

Du får ikke lenger automatisk invitasjon til timebestilling. Det er bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager uansett hvilken dose du skal ha. Du trenger heller ikke gi beskjed på vaksinetelefonen, vi ordner med registrering når du møter opp.

Vaksine gis på følgende lokasjoner

 • Vaksinestasjonen på Silsand, Hallveien 27 (Gamle Silsand Ungdomsskole). Se åpningstider nedenfor.
 • Apotek 1 Finnsnes, Storgata 18. Se åpningstider nedenfor.

Åpningstider Vaksinestasjonen Silsand

Vaksinestasjonen har drop-in hver onsdag kl.1500-1630.

Vaksinetelefon

Har du spørsmål kan du ringe Vaksinetelefonen 77 87 13 13. Telefonen er åpen onsdag kl. 1500-1630. Spørsmål utenom telefonens åpningstid, send e-post til vaksinasjonskoordinator bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no  eller ring 48 00 41 79

Åpningstider Apotek 1 Finnsnes

Senja kommune har inngått samarbeid med Apotek 1 Finnsnes i Storgata 18, Finnsnes. Årsaken er at vi ønsker å utvide tilgjengeligheten for å ta vaksinen.

Fram til nyttår vil Apotek1 ha noe redusert kapasitet i forhold til å tilby vaksinering. Det er ikke åpent for vaksinering tirsdager og onsdager. Ved sykdom kan tilbudet øvrige dager også reduseres.

Apotek 1 Finnsnes anbefales derfor å ta kontakt på forhånd på tlf. 77 85 09 90, for å høre om apoteket har åpent vaksinetilbud den aktuelle dagen.

Åpningstider Apotek 1
Apotek 1 tilbyr både drop-in og timebestilling. Apoteket gir ikke tilbud om vaksinering 5-11 år.

Bestill time på Apotek 1

Vaksinetyper

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.

Tilbud om koronavaksinering gjelder nå følgende grupper

Dose 1

 • Alle personer fylt 12 år eller eldre.
 • Barn i alderen 5-11 år (årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.
 • Husk at alle under 16 år må ha med seg samtykke fra de som har foreldreansvar. Link til samtykkeskjema finner du lengre ned på siden.

Se særskilte anbefalinger for vaksinering 5-11 år og andre dose til 12-15 åringer

Dose 2

 • Alle personer fylt 12 år eller eldre.
 • Anbefalt tidsintervall for personer over 16 år mellom dose 1 og 2:
  • minimum 21 dager (Pfizer)
  • minimum 28 dager (Moderna)
 • Anbefalt tidsintervall for 12-15 åringer mellom dose 1 og 2 er 8-12 uker.

Dose 3

 • Tilbud om oppfriskningsdose til alle over 18 år når det er gått mer enn 4 mnd. fra grunnvaksinering (2 doser).
 • Barn og unge mellom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom når det er gått mer enn 4 mnd. fra grunnvaksineringen ( 2 doser)
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer[1]sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Dose 4

 • Alle personer over 18 år, hvor det er gått mer enn 4 mnd. siden dose 3. 

Dose 5

Personer som grunnet sykdom/helsetilstand eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar, har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer.

Dette gjelder også for koronavaksinasjon.

Personer over 18 år som tilhører denne gruppen, kan tilbys en ny oppfriskningsdose når det er gått minst 4 måneder siden dose 4.

Vaksinasjonstyper

I Senja kommune tilbys følgende vaksiner til alle over 12 år:

 • Comirnaty (Pfizer) til bruk i grunnvaksinering (2 doser) og oppfriskningsdoser
 • Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech/Pfizer) til bruk for oppfriskningsdoser. Tilgjengelig fra 21.september
 • Spikewax (Moderna) til bruk i grunnvaksinering (2 doser) og oppfriskningsdoser
 • Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 til bruk for oppfriskningsdoser. Tilgjengelig fra 28.september
 • Comirnaty (Pfizer) barnevaksine til de under 12 år

Vaksinering av personer som har hatt korona

Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er også i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning

Om vaksinering av personer som har hatt korona - FHI