KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Senja kommune er i gang med å vaksinere befolkningen mot covid-19. Kommunen ber alle over 18 år registrere seg om de ønsker vaksine eller ikke, slik at vi kan sette opp vaksinekø. Personer som har registrert seg for vaksine vil få SMS når det blir deres tur til å bestille time til vaksinasjon. Vi gjør oppmerksom på at vaksineringen følger myndighetenes anbefalte prioritering, og det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får SMS om når du får vaksine. 

Hvem skal melde seg til vaksinering?

 • Senja kommune oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg, også de som IKKE ønsker å ta vaksinen, slik at kommunen har en god oversikt. Myndighetene anbefaler i første omgang ikke vaksinen til barn og unge under 18 år. 
 • Beboere i sykehjem, eldre i omsorgsboliger og personer som hjemmetjenesten skal vaksine er ivaretatt og trenger ikke registrere seg. Hvis du er usikker på om du vil få din vaksine fra personell i hjemmetjenesten, eller om du må registrere deg i vaksinekø, må du spørre hjemmetjenesten.
 • Alle som bor og oppholder seg i Senja kommune kan melde seg til vaksinering her. Studenter over 18 år bør melde seg til vaksinering i den kommunen de bor og oppholder seg i.

Senja kommune nærmer seg vaksinering av neste prioriterte gruppe, som er eldre hjemmeboende. Det er derfor spesielt viktig at personer over 75 år nå melder seg.   

Slik melder du deg for vaksinering

 • Bruk lenken under til registrering. KUN denne lenken kan benyttes for å melde om man ønsker vaksine eller ikke. Ved stor pågang kan det ta litt tid før du kommer inn på siden.
 • Logg deg inn for registrering med kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 • I registreringen må du blant annet oppgi telefonnummeret som du senere får tilsendt informasjon til når det blir din tur til å få time til vaksine.
 • Informasjonen vil lagres i dine journalsystemer i kommunen, og vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Når du er registrert, får du bekreftelse om mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.

Senja kommune - Registrering til vaksinekø

Hva skjer etter registrering og når blir det min tur?

 • Etter registreringen sendes det en SMS med bekreftelse på mottatt registrering til telefonnummeret du oppga.
 • Når det er din gruppe som er neste i vaksinekøen sendes det ut SMS til det oppgitte telefonnummeret. I SMSen får du en lenke til bestilling av timer for vaksinering både for første og andre dose. Det skal gå omlag 21 dager mellom dosene. Vaksinen er gratis.
 • Vi gjør oppmerksom på at det kan ta lang tid fra du registrerer deg til du får ny SMS om at det er din tur til å få vaksine. Hvor raskt vaksineringen går er avhengig av hvor mange doser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir innkalt til vaksinering. Du kan også oppleve at andre får tildelt time før deg. Det betyr ikke at vi har glemt deg. Så lenge du har fått bekreftelse på at du er registrert vil du på et tidspunkt motta SMS med lenke til timebestilling. 

Trenger du hjelp til registreringen?

 • Hvis du trenger hjelp til registrering, oppfordrer vi deg til å be pårørende eller kjente om hjelp. Da logger de seg inn med sin BankID, og trenger ikke oppgi BankID for den personen de registrerer. Man må da være oppmerksom på hvilket telefonnummer man oppgir at SMS om timebestilling skal sendes til.
 • Dersom du selv har vanskelig for å lese SMS bør pårørende legge inn sitt telefonnummer i registreringen slik at det er de som blir kontaktet når det blir din tur til å vaksineres og det er klart for å bestille time til vaksine.
 • I tillegges må det oppgis opplysninger om hvem som er din fastlege og fødsels- og personnummer.
 • Det må også svares på spørsmål om din helse. Det er for å kunne plassere deg riktig i vaksinekøen. Hvis disse spørsmålene ikke svares på, kan du havne lenger bak i køen.
 • Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre elektronisk registrering eller få noen til å gjøre det for deg, kan du få hjelp av kommunens vaksinasjonstelefon. Husk å ha klar opplysningene som nevnes over.

Vaksinasjonstelefonen har åpent fra 09:00 til 14:00 alle hverdager. Telefonnummer er: 77 87 13 13

Hvor langt har kommunen kommet med vaksineringen nå?

Oppdatert fredag 22. januar: 

Senja kommune har til nå fått 168 doser med vaksine som er satt på sykehjemsbeboere og enkelte av de eldste og skrøpeligste utenfor sykehjem. Dermed vil alle i prioriteringsgruppe 1 vaksinert med første dose og vi er klar til prioriteringsgruppe to; hjemmeboende over 85 år. 

I tillegg er 20 % av dosene fra uke 2 og 3 satt på kritisk helsepersonell. 

Kommunen vil i uke 5 starte med vaksinering i prioriteringsgruppe 2 (hjemmeboende over 85 år). Her vil vaksinering skje på den nyetablerte vaksinasjonsstasjonen på den gamle ungdomsskolen på Silsand, like ved teststasjonen. 

Etter prioriteringsgruppe 2 følger neste gruppe på, som er hjemmeboende fra 75 til 84 år, osv.

Oppfordrer til å hjelpe til med transport til vaksinering

Fordi vaksinen har kort holdbarhet fra levering og krever streng temperaturkontroll, vil vaksineringen skje fra vaksinasjonsstasjonen på Silsand. Arbeidet er omfattende, og vi ber om forståelse for at det er nødvendig med en slik løsning.

Ulempen er at det blir lengre reisevei for mange av innbyggerne, enn ved ordinær sesongvaksinering. Kommunen oppfordrer derfor innbyggerne som har mulighet, til å hjelpe de som har behov med transport til og fra vaksinering.

Hjemmetjenesten har vaksinert de av sine brukere som er minst mobil, men det vil fortsatt være behov for dugnadsinnsats til kjøring for å sørge for at vi i lag får vaksinene satt så effektivt og raskt så mulig. 

Hvis vaksinen fra Astra Zeneca godkjennes den 29. januar, vil det kunne bli levert langt større vaksinemengder. Kommunene er bedt om å forberede seg på å vaksinere inntil 25 % av befolkningen over to uker. Det skal vi klare, men vi er veldig takknemlig for hjelp og bistand også fra befolkningen. 

Ber helsepersonell som vil bidra melde seg

Senja kommune vil under vaksineringen av befolkning ha behov for ekstra ressurser som kan bidra.

Helsepersonell som ikke allerede er ansatt i kommunen bes melde seg om man kan tenke seg å bidra. Det kan for eksempel være med selve vaksineringen, eller observasjon etter vaksinering. 

Sektorleder for barne- og familietjenesten, Ann-Heidi Smith-Meyer kontaktes på e-post: ann.heidi.smith.meyer@senja.kommune.no eller på telefon: 91 36 11 91.

Mer om vaksineringen

Senja kommune vil gi fortløpende og oppdatert informasjon om vaksinering på denne nettsiden, tillegg til å informere på vår Facebook-side og gjennom media. Registrerte i vaksinekø få SMS med informasjon om vaksineringen når det blir deres tur til å få vaksinen. 

For å lese kommunens vaksinasjonsplan for koronavaksinering, kan du under trykke på lenke til dokumentet: 

Vaksinasjonsplan Senja kommune - Covid-19 (PDF, 267 kB)

Under finner du nasjonale nettsider om koronavaksineringen:

Folkehelseinstituttet - Oppdatert prioriteringsrekkefølge

Folkehelseinstituttet - Generelt om koronavaksinasjonsprogrammet

Helsenorge.no - Koronavaksine

Folkehelseinstituttet - Veileder for koronavaksine for kommuner