Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Siste nytt koronavaksinering

Tilbud om koronavaksinering gjelder nå følgende grupper

 • Alle personer fylt 12 år eller eldre som skal ha 1. dose
 • Personer som skal ha 2. dose

Tilbud om oppfriskningsdose (3. dose) gis nå til følgende grupper

Alle personer over 65 år hvor det er gått minimum 5 mnd. siden dose 2

 • Alle personer mellom 45-64 år hvor det er gått minimum 6 mnd. siden dose 2
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene hvor det er gått minimum 6 mnd. siden dose 2
 • Personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 hvor det er gått 6 mnd. siden dose 2. Dette gjelder følgende tilstander:
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag 

Du får ikke lenger automatisk invitasjon til timebestilling etter at du har registrert deg i Vaksinasjonskø. Dersom du er i noen av de gruppene som er prioritert for vaksinering, jf. oversikt ovenfor, er det bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager.

Du trenger ikke ringe vaksinetelefonen for å gi beskjed om at du tenker å møte på drop-in. Vi ordner med registrering når du møter opp. Du har selv ansvar for å påse at du har det nødvendige tidsintervallet mellom dosene.

Barn under 16 år må ha med signert samtykkeskjema.

Har du spørsmål kan du ringe Vaksinetelefonen 77 87 13 13 . Telefonen er åpen tirsdag, onsdag og torsdag mellom 0930-1130.

Vaksinasjonsdager på vaksinestasjon på Silsand

3. desember - drop-in fra 0900-1400
7. desember - timebestilling fra 0900-1100 og drop-in fra 1200-1500

8. desember - timebestilling 0900-1630 (få timer ledig)
14. desember - drop-in fra 1200-1500
15. desember - drop-in fra 1200-1700
16. desember - drop-in fra 0900-1400
17. desember - drop-in fra 0900-1400
5. januar 2022 - drop-in fra 0900-1400

Her ligger vaksinasjonsstasjonen: Hallveien 27, 9303 Silsand

Med unntak av barn og unge under 18 år, kan alle andre i utgangspunktet velge hvilken vaksine de ønsker - Pfizer eller Moderna. Nå settes i utgangspunktet alle opp med Pfizer-vaksine, og man må derfor si ifra når man møter til vaksinering dersom man ønsker den andre vaksinetypen.

Les på Folkehelseinstituttets nettsted for mer informasjon om: