Nedjustert TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)

Nedjustert TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)

Det er besluttet at nedjustert TISK skal innføres i alle landets kommuner fra og med mandag 27. september 2021.

Nærkontakter har ikke lenger noen lovpålagte plikter til test eller karantene.

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Det gis derfor noen smittevernråd om blant annet testing. Foresatte avgjør om de ønsker at barnet testes.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær vil du få beskjed av kommunen om hva som gjelder for deg. Øvrige nærkontakter vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.

Les mer om de nyeNærkontakter og isolering - FHI

Dersom man er usikker på hvilken gruppe man tilhører eller har andre spørsmål rundt dette med testing, isolasjon og karantene kan man ringe tlf. 77 88 30 40 mellom kl. 08 og 15.30 alle hverdager.

Dersom det oppstår et utbrudd i vår region vil disse reglene kunne strammes inn i en periode. Det vil da blir kunngjort på kommunens hjemmeside og i tilgjengelige medier.