KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Symptomer og testing

Symptomer og testing

Koronaviruset gir typisk luftveissymptomer som hoste, feber, sår hals, brystsmerter, pustevansker eller tap av smak- og luktesans. Har du mistanke om smitte skal du holde deg hjemme, og kontakte kommunens testsenter for å avtale test. 

Symptomer på koronavirus

Symptomene på koronavirus ligner de man ser ved forkjølelse og influensa, som feber, sår hals og hoste i øvre luftveier. Noen får pustevansker og lungebetennelse.

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks- og luktesans kan også være et symptom.

Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt fastlegen.

På nettsiden til Helsenorge kan du lese mer om symptomer, sykdomsforløp og testing:  

Helsenorge.no - Smitte og inkubasjonstid

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

Helsemyndighetene anbefaler at alle med symptomer på covid-19 testes så raskt som mulig. Hvis du tror du kan være smittet er det derfor viktig at du tar kontakt for å avtale test.

Har du mistanke om smitte skal du holde deg hjemme, og få deg time til testing ved kommunens testsenter. Også personer som ikke er fra Senja kan få test ved vårt testsenter.

Du kan selv bestille time digitalt via nett. Personer som ikke kan bestille time på nett kan ringe testsenteret for å avtale time. Trykk på denne lenken for å lese mer om timebestilling. 

Testsenteret og telefonen til senteret har åpent på hverdager. Mandag er det åpent fra 09:00-15:00, mens det tirsdag til og med fredag er åpent fra 12:00 til 15:00. 

Er du så syk at du trenger legetilsyn, skal du ringe fastlege eller legevakt på 116 117. Ved akutt nød, ring 113.

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese råd til deg som mistenker smitte, og til dine nærmeste hvis du testes eller får påvist koronaviruset:

Folkehelseinstituttet - Råd ved mistanke om smitte

Hvem testes? 

FHI anbefaler at alle med symptomer testes, etter en prioritert rekkefølge som kommunen følger: 

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
  3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Du kan lese mer om testkriterier på Folkehelseinstituttets nettsider, se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - Testkriterier

Er du i tvil om du bør testes, kan du ta koronasjekken på Helsenorges nettsider:

Helsenorge - Koronasjekk

Hvor lenge må syke og testede bli hjemme? 

  • Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt i god allmenntilstand. Se Folkehelseinstituttets flytskjema: 

Folkehelseinstituttet - Flytskjema for testing

  • Alle som omfattes av karantenebestemmelser skal overholde karantenetiden, uansett testresultat og om du har symptomer eller ikke. 
  •  Ungdom og voksne som ikke testes bør være hjemme til de er symptomfrie.
  • For barn fra barneskolealder og ned har FHI laget et eget flytskjema med råd for når man bør være hjemme og når det bør gjøres test:

Folkehelseinstituttet - Flytskjema barn i barnehage og barneskole

Mer informasjon

På Folkehelseinstituttet  og Helsenorge kan du lese mer informasjon og råd om koronaviruset: 

Folkehelseinstituttet 

Helsenorge.no

Du kan også ringe du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015 som har åpent hverdager fra 08:00 til 15:30 (åpningstider kan endre seg i ulike faser av epidemien). 

Se også Helsedirektoratets veiviser for hva som gjelder deg hvis du tror du er smittet, hvis du har vært i kontakt med personer i karantene eller isolasjon, eller du kommer reisende fra utlandet: 

Helsedirektoratet - Hvilke karanteneregler gjelder for deg?