Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Symptomer og testing

Symptomer og testing

Koronaviruset gir typisk luftveissymptomer som hoste, feber, sår hals, brystsmerter, pustevansker eller tap av smak- og luktesans. Har du mistanke om smitte skal du holde deg hjemme, og kontakte kommunens testsenter for å avtale test. 

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

Alle med symptomer på covid-19 bør testes så raskt som mulig. Ved luftveissymptomer er det derfor viktig at vi også gjennom gjenåpningsfasen våren og sommeren 2021 fortsetter å teste oss ved symptomer.

Ved lav terskel for testing kan vi raskest mulig avdekke eventuell smitte lokalt og unngår store utbrudd. Hvis du tror du kan være smittet er det derfor viktig at du tar kontakt for å avtale test, og holder deg hjemme til testen er besvart og man er tilbake i god allmenntilstand. 

Har du mistanke om smitte skal du holde deg hjemme, og få deg time til testing ved kommunens testsenter. Også personer som ikke er fra Senja kan få test ved vårt testsenter.

Du kan selv bestille time digitalt via nett. Personer som ikke kan bestille time på nett kan ringe testsenteret for å avtale time. I lenken under kan du lese mer om åpningstider, timebestilling og bestille time: 

Senja kommune - Timebestilling til koronatesting

Er du så syk at du trenger legetilsyn, skal du ringe fastlege eller legevakt på 116 117. Ved akutt nød, ring 113.

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese råd til deg som mistenker smitte, og til dine nærmeste hvis du testes eller får påvist koronaviruset:

Folkehelseinstituttet - Råd ved mistanke om smitte

Testing av barn

Metoden for testing av barn er endret slik at den skal være mindre ubehagelig. Tidligere ble alle testet med prøve som var tatt i hals og deretter i indre deler av nesen. Det er imidlertid åpnet opp for at mindre barn nå testes i ytre deler av nesen (se lenke under). 

Dette er en metode som både er raskere og mindre ubehagelig. Denne metoden benyttes på teststasjonen på Silsand.

Folkehelseinstituttet - Testmetoder 

Symptomer på koronavirus

Symptomene på koronavirus ligner de man ser ved forkjølelse og influensa, som feber, sår hals og hoste i øvre luftveier. Noen får pustevansker og lungebetennelse.

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks- og luktesans kan også være et symptom.

Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt fastlegen.

På nettsiden til Helsenorge kan du lese mer om symptomer, sykdomsforløp og testing:  

Helsenorge.no - Smitte og inkubasjonstid

Hvem testes? 

FHI anbefaler at alle med symptomer testes,  og at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. 

Under er Folkehelseinstituttets liste over hvem som bør testet. Det kan skje små endringer i prioriteringene, og for helt oppdatert liste bør du se på Folkehelseinstituttets nettside. 

 1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 2. Smittesporing:
  • Nærkontakter ved start og avslutning av karantene
  • Ved utbrudd; utvidet testing av andre kontakter
  • Personer som får varsel i «Smittestopp»-applikasjonen
 3. Andre grupper etter vurdering av lege.
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus.
 5. Husstandsmedlemmer til person i reisekarantene.

Du kan lese mer om testkriterier på Folkehelseinstituttets nettsider, se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - Testkriterier

I noen tilfeller er det også krav om test: Følgende skal testes:

 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som ankommer til Norge og har vært i røde land eller områder de siste 10 dagene. 
 • Alle som er i reisekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som er i reisekarantene og som ikke oppholder seg på karantenehotell skal testes dag 7 med PCR-test.

Er du i tvil om du bør testes, kan du ta koronasjekken på Helsenorges nettsider:

Helsenorge - Koronasjekk

Hvor lenge må syke og testede bli hjemme? 

 • Generelt skal alle med symptomer som testes holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt i god allmenntilstand.
 • Som hovedregel må du som venter på prøvesvar holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Hold god avstand til andre, også hustandsmedlemmer. Mens du venter på prøvesvar, trenger ikke dine nærmeste å være i karantene, men de oppfordres til å følge med på egne symptomer.
 • Hvis du har testet deg fordi du er i smittekarantene og har utviklet symptomer, skal du i isolasjon frem til du får svar på prøven. Det innebærer at også husstandsmedlemmer må i ventekarantene frem til prøvesvar er klar. 
 • Dersom du tester deg uten at covid-19 sykdom mistenkes (det vil si at du ikke har symptomer, ikke har vært nærkontakt, ikke vært i et rødt land), behøver du ikke å holde deg hjemme til prøvesvar foreligger. Dette kan for eksempel gjelde de som får krav om å teste seg før de får reise inn i andre land eller besøke institusjoner. Denne type testing dekkes ikke av det offentlige.
 • Alle som omfattes av karantenebestemmelser skal overholde karantenetiden, uansett testresultat og om du har symptomer eller ikke. Personer i karantene kan korte ned karantenen dersom de tester negativt på en koronatest som er tatt tidligst syv døgn etter kontakt med smittet person eller ankomst til Norge. Testen må være en PCR-test, og du er i karantene frem til du får det negative prøvesvaret.

For å lese mer om hva som gjelder for ulike typer karantene, se vår temaside om karantene og isolasjon. 

 • For barn fra barneskolealder og ned har FHI laget et eget flytskjema med råd for når man bør være hjemme og når det bør gjøres test:

Folkehelseinstituttet - Flytskjema barn i barnehage og barneskole

Mer informasjon

På Folkehelseinstituttet  og Helsenorge kan du lese mer informasjon og råd om koronaviruset: 

Folkehelseinstituttet 

Helsenorge.no

Du kan også ringe du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015 som har åpent hverdager fra 08:00 til 15:30 (åpningstider kan endre seg i ulike faser av epidemien). 

Se også Helsedirektoratets veiviser for hva som gjelder deg hvis du tror du er smittet, hvis du har vært i kontakt med personer i karantene eller isolasjon, eller du kommer reisende fra utlandet: 

Helsedirektoratet - Hvilke karanteneregler gjelder for deg?