Aktuelle ledige stillinger

Aktuelle ledige stillinger

Senja kommune ligger i hjertet av Midt-Troms. Kommunen ble etablert i 2020 da de fire kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik slo seg sammen. Det bor nesten 15.000 innbyggere i Senja kommune og er den fjerde mest folkerike kommunen i Troms og Finnmark fylkeskommune. På folkemunne er øya Senja ofte kalt «Norge i miniatyr» på grunn av sitt varierte, ville og vakre landskap. Målt i verdiskapning innen fiskeri, akvakultur og fiskeindustri er Senja Norges største sjømatkommune og opplever en enorm vekst i sin næringsutvikling.

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Klikk for stort bildeHavna på Finnsnes i nordlys Truls Aasnes Vi søker ny kommunalsjef for Samfunnsutvikling. Stillingen rapporterer direkte til rådmann og inngår i rådmannens ledergruppe. Å være medlem i ledergruppa innebærer at man blir en del av et team hvor det forventes at alle har ansvar for helheten i kommunen, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde.

Samfunnsutviklingsområde omfatter Plan og utvikling, Bygg og eiendom, Brann og redning og Tekniske tjenester. I tillegg har kommunalsjefen ansvar innenfor eiendomsutvikling og kommunale utbyggingsprosjekter.

Kommunalsjefen vil ha en nøkkelrolle i å bygge fremtidens Senja kommune og det forventes at man er en pådriver og initiativtaker til utviklingsarbeid. Samt at man besitter gode lederferdigheter som kan organisere og inspirere organisasjonen til å skape vekst innen området.

Les mer om stillingen

Søknadsfrist: 31. august

Kommunikasjonsrådgiver

Vi søker etter en som har et godt journalistisk blikk, gode digitale kunnskaper, klart språk og som kan bidra med å utvikle og ivareta kommunens kommunikasjonsstrategier.

Du blir også en viktig ressurs for kommunen i kontakt med våre innbyggere, næringslivet og media.

Utlysning Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 31. august

Rådgiver digital helse

Vi søker deg som har interesse for bruk av teknologi i arbeidet med å digitalisere helse- og omsorgssektoren, og som kan analysere og kommunisere komplekse saksfelt klart og forståelig.

Senja kommune har som en del av sin satsning på velferdsteknologiske løsninger inngått rammeavtale med Atea, som innebærer økt bruk av bl.a. sensor-, varslings- og tilsynsløsninger.

Rådgiver digital helse

Søknadsfrist: 12. september

Kommunepsykolog

Vi søker etter en som kan jobbe systematisk og forebyggende for å ivareta de prioriterte gruppene i vår kommune. Stillingen vil spesielt ha fokus mot barn og unge i utsatte grupper.

Du vil samarbeide tett med kommuneoverlege og i ulike tverrfaglige tjenester i for målsgruppen. Samarbeid i fagnettverk med andre kommuner er ønskelig.

Utlysning Kommunepsykolog

Søknadsfrist: 31. august

Fagansvarlig - regnskap

Vi søker etter en utviklingsorientert og faglig sterk økonom med stor interesse og forståelse av digitaliseringens betydning for framtidens regnskaps – og økonomifunksjon.

Du må ha et blikk for detaljer samtidig som du har god oversikt og evner å tenke helhet i et offensivt og resultatorientert miljø hvor gjennomføringsevne står sentralt.

Utlysning Fagansvarlig regnskap

Søknadsfrist: 31. august

Avdelingsleder Finnsnes barneskole

Vi søker etter en som trives med å jobbe i team og som ønsker å jobbe med skoleutvikling.

Vi ønsker oss søkere med ambisjoner på alle elevers vegne og som er opptatt av deres læringsutbytte.

Som en del av skoleledelsen skal du sikre daglig drift, ivareta bemanning, gjennomføre administrative oppgaver og være aktive i skolens utviklingsarbeid.

Utlysning Avdelingsleder FIBA

Søknadsfrist: 19. september

Styrer Silsand barnehage

Som styrer inngår du i nettverk med 7 andre kommunale barnehagestyrere i barnehager Senja Nord, og virksomhetsleder vil være nærmeste overordnede.

Vi ønsker en leder med gode lederferdigheter som kan engasjere og motivere sine medarbeidere, samt sikre et godt pedagogisk tilbud til barn og foreldre.

Utlysning Styrer Silsand barnehage

Søknadsfrist: 31. august