Lyst til å jobbe som lege i Senja?

Nå har vi åpnet for at to leger kan dele opp en fastlegeliste og jobbe i såkalt Nordsjøturnus. Vi tilbyr spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering som spesialist. Senjalegen har erfarne legeveiledere for LIS1, ALIS og vikarleger. 

Hvordan er det å jobbe som lege i Senja kommune?

Anneli Pedersen jobber som lege hos Senjalegen på Finnsnes, og forteller deg litt om sin hverdag og hvorfor hun jobber i kommunen vår:

Ole Vegard Nebbenes jobber som lege hos Senjalegen på Silsand, og forteller deg litt om sin hverdag og hva han verdsetter med jobben sin:

Hvorfor jobbe som lege i Senja?

  • Fastlegestillinger med valgfrihet i forhold til fastlønn eller næringsdrift med suicidert leie i kommunale lokaler.
  • Fleksibilitet i forhold til arbeidstidsordning hel/deltid, muligheter for Nordsjøturnus.
  • For leger i Nordsjøturnus tilbys reisetilskudd og boligtilskudd.
  • Tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Søkelys på kompetanseutvikling og strukturert utdanningsløp med gode veiledere. ALIS/utdanningsstillinger for å bli spesialist i allmennmedisin, med redusert liste, individuell utdanningsplan og avsatt ukentlig individuell veiledning.
  • Meget gode arbeids- og lønnsvilkår.

Ledige stillinger - Senja kommune

Om Senjalegen allmennlegetjeneste

Målsetningen er å gi innbyggerne i Senja stabile og gode legetjenester, gjennom realistiske fastlegelister og økt satsing på veiledning og utdanning av unge leger.

Vi har til sammen 23 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger.

Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor, avdeling Finnsnes legekontor med 1 utekontor og Siland legekontor med 4 utekontorer.

Nytt legekontor på Finnsnes - Senja kommune

Om Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms

Felleskapet med leger og spesialisthelsetjenester samlet, gir god faglig utvikling!

Her en glad gjeng etter nylig oppussing med nytt utstyr på DMS, med representanter fra rehabilitering, røntgen og Finnsnes legekontor.

Her får du innblikk i hvordan Distriktsmedisinsk senter i Senja er bygd opp:

Finnsnes interkommunale legevakt

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktsmedisinsk senter, og er et tjenestetilbud til rundt 18 200 innbyggere.

Her fra akuttmedisinsk kurs med ansatte ved Finnsnes interkommunale legevakt, i regi av UNN og Mads Gilbert.

Legevakta bemannes med en tilstedeværende lege på aktiv vakt og en lege i bakvakt, samt sykepleiere med akuttmedisinsk opplæring.

Legevakta ledes og administreres av avdelingsleder og medisinsk faglig lege.

Her får du innblikk i tjenesten:

Tid kan berge celler - Senja kommune