Senja får nytt kommunenummer

Deling av Troms og Finnmark fylke innebærer endring i fylkes- og kommunenummerserien. Dette skjer formelt fra 1. januar 2024.

Senja kommune går fra kommunenummer 5421 til 5530 . Og er gjeldende fra 1. januar 2024.

Siden fylkesnummeret utgjør de to første sifrene i kommunenummeret, får med andre ord alle kommuner i fylket som skal deles nytt kommunenummer.

Prosess i gang for å endre

Senja kommune går fra kommunenummer 5421 til 5530. Dette skal formelt iverksettes fra og med 1. januar 2024.

Prosessen med å endre til nytt kommunenummer i Senja er i gang, og skal være ferdigstilt innen desember i år.

Endringen påvirker de fleste systemene i virksomhetene og støttefunksjonene i kommunen.

Ta med valgkortet når du skal stemme - Det nye kommunenummeret for Senja er 5530, og står på valgkortet ditt.

Endret kommunenummer på valgkortet

Servicetorget har fått en del henvendelser fra velgere, som har fått valgkort med «feil» kommunenummer.

Men kommunenummeret som står på valgkortet ditt er korrekt, og er det nye kommunenummeret for Senja.

Dette skjer for øvrig for alle kommunene i Troms og Finnmark fylke.

Nyttige lenker