Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn fra den 14. juli.

 • Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.
 • Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.
 • Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen.
 • Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.

Husk å laste ned valgkortet på telefon, og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Står du ikke i manntallet?

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage.

 • Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.
 • Velgere som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene, må søke om å bli innført i manntallet i sin siste norske bostedskommune.

Du kan få et søknadsskjema på Senja rådhus.

Er du i Sametingets valgmanntall?

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på Senja rådhus, Finnsnes.

Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.

Her finner du oversikt over manntall

Manntall for hele kommunen:

Senja rådhus, Finnsnes.

Manntall for den enkelte krets:

 1. Straumen: Coop Marked Rossfjord
 2. Bjorelvnes/Kårvik: Senja rådhus, Finnsnes
 3. Finnsnes: Finnfjordbotn storkiosk og Coop Olderhamna
 4. Silsand: Coop Extra Silsand
 5. Gibostad: Joker Gibostad og Matkroken Lysnes
 6. Botnhamn: Joker Botnhamn
 7. Husøy: Joker Husøy
 8. Fjordgård: Nærbutikken Fjordgård
 9. Vikstranda: Kommunehuset Vangsvik
 10. Stonglandet: Joker Stongslandseidet
 11. Senjahopen: Matkroken Senjahopen
 12. Skaland: Joker Skaland
 13. Gryllefjord/Torsken: Torsken Kolonial og Matkroken Gryllefjor
 14. Kaldfarnes: Nærmat Sifjord

Klage på feil

Klage over feil i manntallet sendes til

Senja kommune v/valgstyret
Pb. 602
9306 Finnsnes
eller til
post@senja.kommune.no

Nyttige lenke