Tidligstemming fra 3. juli

Har du ikke anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden 10. august- 8. september eller på valgdagene 10. og 11. september, så kan du tidligstemme.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 3. juli-9. august, kan gjøre dette på Senja rådhus på Finnsnes.

I denne perioden blir det mulig å stemme på hverdager mandag-fredag kl. 09.00-14.00.

Dersom du ønsker å benytte muligheten for å tidligstemme, må du henvende deg i Servicetorget på rådhuset. Der får du informasjon om hvordan stemmegivningen foregår, og hvor stemmeavlukket er.

Husk å ta med legitimasjon!

Nyttig lenke