KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Klagenemnd og valgnemnd

Klagenemnd og valgnemnd

Møteplan, sakspapirer og protokoller for klagenemnda finner du i vår møtekalender i lenkene under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter.

Møtekalender - Klagenemnda

Klagenemndas faste medlemmer

Leder: Marit Olsen (H) – 

Nestleder: Knut B. Arnesen (Sp) –

Tonje Fyhn Walsø (KrF) –

Håvard Mikalsen (FrP) –

Anne Britt Falsen (Ap) –

Arne Bergland (FrP) –

Kathrine Jakobsen (Senjalista) –

Valgnemndas faste medlemmer

Leder: Louis S. Edvardsen (H) – louis.edvardsen@senja.kommune.no

Nestleder: Anders Killie Solli (Sp) – anders.killie.solli@senja.kommune.no

Line Miriam Haugan (FrP) – line.miriam.haugan@senja.kommune.no

Per Inge Søreng (KrF) – per.inge.soreng@senja.kommune.no

Marit Stubberud Hanssen (Ap) – marit.stubberud.hanssen@senja.kommune.no

Jasmin Agovic-Nordaas (Fristilt medlem)– jasmin.agovic.nordaas@senja.kommune.no

Hilde Strand (MDG) – hilde.lisbeth.strand@senja.kommune.no

Herbjørg Valvåg (SV) – Herbjorg.Valvag@senja.kommune.no

Ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering